Heet de provincie Antwerpen binnenkort Midden-Brabant?

De Vlaamse regeringspartijen denken eraan om de naam van de provincie Antwerpen te veranderen in Midden-Brabant. Zij vinden dat een logische stap van zodra de stad Antwerpen zich laat ontvoogden van de provincie.

CD&V en Open Vld hebben een persbericht rondgestuurd om het nieuws samen met N-VA aan te kondigen. Volgens de partijen is de naamsverandering een logische stap, nu grootsteden de toelating hebben gekregen om zich van de provincies te laten ontvoogden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Gent en Antwerpen, en dan liggen de steden "de facto buiten het provinciale werkgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen."

Midden-Brabant zou een historische verwijzing zijn die veel beter de verscheidenheid van de regio samenvat, in plaats van louter en alleen de naam van de grootste stad te nemen. Grote delen van de provincie kunnen zich namelijk niet met de stad Antwerpen identificeren, waardoor ze de naam van de provincie nauwelijks gebruiken. 

En wanneer zou dat alles dan gebeuren? Dat kan volgens de meerderheidspartijen best op het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt. Maar ze vonden het nu wel het moment om de kwestie al op de agenda te plaatsen.