Carré riskeert tijdelijke sluiting

De Raad van State heeft de milieuvergunning van discotheek Carré in Willebroek vernietigd omdat de uitbater geen stedenbouwkundige vergunning had voor de aanleg van de parking. 

Uitbater NV Fibor moet nu aan de Antwerpse deputatie een nieuwe milieuvergunning aanvragen, weet Het Nieuwsblad. Tot die er is, moet de discotheek langs de A12 mogelijk tijdelijk sluiten. De Raad van State stelt immers dat een normale uitbating van de discotheek onmogelijk is zonder de parking, en aangezien de aanleg daarvan dus niet volgens de juiste procedures gebeurde, is niet voldaan aan de decretale voorwaarden voor de milieuvergunning voor een zonevreemd bedrijf.

De Raad van State vernietigde vorig jaar ook al een eerdere vergunning met als argument dat de discotheek niet thuishoort in agrarisch gebied.

Lees meer