Open brief aan Patrick Verrijssen na reactie op Margo Van Landeghem: "De kern van uw betoog is gewoonweg fout"

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Antwoord op de open brief van Patrick Verrijssen elders op deze site over de beeldvorming en psyche van Bart De Wever.

Geachte heer Verrijssen,

Als collega-admin van de Facebookgroep Extra Slechte Vlamingen weet ik maar al te goed dat mevrouw Margo Van Landeghem mijn hulp niet nodig heeft om haar punt te maken of haar verdediging op te nemen. Ze zal zonder twijfel op haar beurt op uw brief antwoorden. Maar in tegenstelling tot mevrouw Van Landeghem ben ik geen psycholoog en al iets langer politiek actief. Ik heb dus een andere invalshoek die in deze van belang zou kunnen zijn.

INLEIDING

Ik ben blij dat u de essentie van uw antwoord samenvat in uw inleiding. Dat zou ons inderdaad de lezing van uw ellendig lange brief kunnen besparen. U verwijt Margo kort en goed dat zij - net als Bart De Wever - mensen tegen elkaar opzet, "niet meer, niet minder".

Evenwel: de kern van uw betoog is - kort en goed - fout. Nergens zet Margo mensen tegen elkaar op. Ze schrijft namelijk letterlijk:

"Ik weiger mensen onder te verdelen in economisch meer of minder rendabel. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en is verantwoordelijk voor eigen geluk en ongeluk. De rekening hoeft niet te kloppen ten koste van alles. Er is geen gelijkheid, enkel gelijkwaardigheid."

Dat lijkt me het tegenovergestelde van mensen tegen elkaar opzetten. Het is overigens ook de enige passage waar zij - in tegenstelling tot Uzelve - over andere mensen of groepen schrijft. Haar hele betoog gaat over Bart De Wever, niet over zijn partij, zijn kiezers, militanten, coalitiegenoten en niet eens zozeer over zijn beleid maar over zijn houding en discours. Ze is psychologe voor iets. Margo analyseert en duidt de houding en het discours van één man, niets meer, niets minder.

U slaat met andere woorden van bij aanvang en in essentie de bal mis.

Aangezien u zich de moeite getroost uw foutieve stelling uitgebreid te beargumenteren, permitteer ik me punt voor punt te antwoorden. Met als risico natuurlijk dat mijn brief even ellendig lang wordt. Maar dat hebt u dan louter aan uzelf te danken.

VOORINGENOMEN

U omschrijft de mening van mevr. Van Landeghem als 'vooringenomen'. Dat woord impliceert dat zij een oordeel heeft zonder op de hoogte te zijn, zonder zich geïnformeerd te hebben, zonder de feiten te onderzoeken.

vooringenomen bijv. naamw.

Uitspraak:   [vor'ɪnxənomə(n)]

een (doorgaans ongunstige) mening over iemand of iets waarvan men weinig weet

Voorbeeld: `een vooringenomen standpunt` Synoniem: bevooroordeeld

Ik betwijfel dat. Bart De Wever is sinds 1996 een verkozen mandataris die bijzonder vaak in de media komt, wiens meningen systematisch en om de haverklap geventileerd worden, die niet uit de kranten, van de radio of televisie weg te slagen is. Hij is sinds mensenheugnis partijvoorzitter, was oppositieleider, is burgemeester en je zou - zoals Margo terecht stelt - al goed 20 jaar in een grot moeten geleefd hebben om aan de man, zijn attitude en discours te ontsnappen. Meningen over De Wever zijn derhalve - door wie ze in ons land ook geventileerd worden - niet vooringenomen maar gebaseerd op ervaringen en inzichten die al decennia voortduren.

Hetzelfde geldt overigens ook zijn partij die al tien jaar in de Vlaamse regering zit, die in diverse steden en gemeentes al langer deel uitmaakt en verantwoordelijk is voor het beleid en het geldt voor de meeste andere mandatarissen van de N-VA die hun sporen 'verdiend hebben' in andere politieke partijen. De N-VA en haar voorzitter vormen geen maagdelijke partij die plots uit de lucht komt vallen en hun eerste kans op concrete politieke praktijk nog moeten krijgen alvorens we ons een gedegen oordeel kunnen vormen zonder beschuldigd te worden van vooringenomenheid. Een prostituée van middelbare leeftijd verwacht van haar klanten ook niet dat ze behandeld wordt als jonge maagd.

Dat opinies als die van mevr. Van Landeghem er - zoals u schrijft - mede de oorzaak van zijn dat u de sp.a de rug toegekeerd heeft, durf ik overigens betwijfelen. Ik zie op uw Facebookpagina dat u fan bent van Geert Wilders en de man steunt, dat u de N-VA 'leuk' vindt, dat u absoluut geen Di Rupo II wil, dat u lid bent van de Werkbond opgericht door de Open Vld-jongeren en lid bent van de community 'Ik haat socialisme'. Ik veronderstel en mag hopen dat Margo en haar brief daar weinig mee te maken hebben en dat uw visie al iets ouder is.

Mij lijkt het veeleer dat uw eigen visie op De Wever vooringenomen is en los staat van de feiten en 's mans discours. Want u betwijfelt of De Wever Walen, vakbonden, werklozen, socialisten als vijand ziet. Zijn uitspraken, beleid, discours en acties tonen dat nochtans zwart op wit aan. Weliswaar niet als enige vijand en wellicht niet als persoonlijke vijand, maar zonder twijfel als politieke vijand en tegenstander. Dat in twijfel trekken, getuigt van blindheid of vooringenomenheid.

PROFITEURS

1) Werklozen

U gebruikt een eenvoudig retorisch trukje om het discours van De Wever te kaderen en reduceert zijn tegenstanders en vijanden tot 'profiteurs'. Dat is bijzonder interessant. Vooral omdat u begint met de stelling dat er "in België enkele honderdduizenden werklozen [zijn] die niet de minste moeite doen om werk te vinden en die bewust op uw en mijn kosten leven'."

Dat is een vooringenomen stelling die op geen enkele manier gestaafd wordt. Ik weet ook waarom: ze kan niet gestaafd worden. Het is namelijk onwaar. Heeft u al eens onderzocht hoeveel werkonwilligen er exact zijn? De enige cijfers die we daarover ter beschikking hebben, zijn die van de RVA. Die telden vorig jaar - ondanks hun bijzonder stringente en uitgebreide controles - welgeteld 3.270 werkonwilligen. Op een totaal van 323.741 mensen die 'sanctioneerbaar' zijn, is dat exact 1,01%.

U overdrijft uw stelling dus met factor 100.

2) Walen

U gaat verder met de transfers van Vlamingen naar Walen die u dus ook onder de profiteurs rangschikt. Als fan van de N-VA zou u nochtans moeten weten dat ook de N-VA niet tegen transfers gekant is. Zij eisen meer transparantie en flexibiliteit en daar valt wat voor te zeggen. Maar laat ons een paar zaken niet uit het oog verliezen:

een groot deel van de transfers gaat naar Brussel, de zogenaamde hoofdstad van Vlaanderen. Ik mag hopen dat u daar als fan van de N-VA geen probleem van maakt.

• de transfers doen zich in hoofdzaak voor op het gebied van werkloosheid en volksgezondheid. Het gaat dus om zieken en mensen die werkloos zijn. Ik mag hopen dat u met dat soort transfers geen probleem heeft ook als die zieke toevallig een Waalse vrouw met een hersenbloeding is. Ze doen zich overigens ook in Vlaanderen voor: ik betaal via mijn belastingen ook voor zieke en werkloze Vlamingen. U ook, mag ik veronderstellen. Het is de basis van een solidaire samenleving.

• er zijn grotere transfers tussen de Vlaamse agglomeraties dan tussen noord en zuid. Er gaat verhoudingsgewijs bijvoorbeeld veel meer geld van Antwerpen richting Limburg dan van Vlaanderen naar Wallonië. Transfers zijn belangrijk en ze doen zich voor in alle federale staten zoals Duitsland en Zwitserland.

• de transfers gaan in beide richtingen. Zelfs de N-VA erkent dat er in de sociale zekerheid ook sprake is van een omgekeerde transfer richting Vlaanderen, meer bepaald voor de uitgaven van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De transfers vanuit Wallonië naar Vlaanderen zullen in de toekomst ook toenemen zoals dat vroeger al het geval was toen Wallonië zwaar geïndustrialiseerd was en Vlaanderen in hoofdzaak een landbouwgebied.

• de transfers nemen in reële termen ook af. Dat komt deels door de vergrijzing in Vlaanderen en het feit dat Wallonië een sterkere economische groei kent en omdat de werkloosheid in Vlaanderen sneller stijgt dan in Wallonië.

3) Stakers

Tot slot keert u zich - in hetzelfde rijtje van zogenaamde profiteurs - tegen de vakbonden en stakers en verwijt hen economische schade door de stakingen. Het ontgaat u blijkbaar dat die zogenaamde schade de opbrengst is van de arbeid van de werknemers? Dat is de essentie van een staking: we onthouden de ondernemers onze arbeid zodat ze zich realiseren hoeveel die arbeid eigenlijk waard is. Goed dat VOKA, UNIZO en het VBO dat eens berekend hebben zodat we weten wat onze arbeid waard is: 265 miljoen euro per dag. En dat blijkt ook: als Bayer in staat is per werkwillige een premie van 250€ per stakingsdag uit te betalen, als bouwgroep Willy Naessens elke werkwillige plots een fles champagne cadeau kan doen en als andere ondernemers genoeg aan hun werknemers verdienen om hen plots te verwennen met frieten, massages, sushi en extra loon, tonen ze aan hoeveel onze arbeid eigenlijk écht waard is. We zouden alle dagen moeten staken, dan kregen we verdomme elke dag een fles champagne, 250€ extra en sushi en massage bovenop. Zoveel verdienen ze dus aan ons...

En laat ons duidelijk zijn: als de ondernemers en de overheid die economische schade een probleem vinden, moeten ze gewoon aan onze eisen voldoen. Dat is nogal eenvoudig. Het is tenslotte onze arbeid, de arbeid van de honderdduizenden die gestaakt hebbben, de tienduizenden die aan de piketten stonden, de mensen die thuis zijn gebleven en liever hun dagloon opgeven of het belangrijk vonden om vanaf 4u 's ochtends in de kou en gietende regen piket te staan om collega's te overtuigen van de noodzaak tot actie. Profiteurs zou ik hen niet noemen: het was een bijzonder lange en zware werkdag en we werden er niet voor betaald. Integendeel: het kostte ons geld. Het zijn mensen die doorgaans hard werken en in sectoren als het openbaar vervoer of de zorgsector vaak ook in shiften, tijdens weekends en feestdagen en tijdens de vakantieperiodes.

VERGETELHEIDJE

Jammer dat u daarmee uw lijstje profiteurs daarmee afsluit. Want profiteurs, daar zijn we allemaal tegen, dat spreekt.

Nochtans vergeet u er een paar belangrijke. Diamantfraudeurs zoals Omega Diamonds bijvoorbeeld. Die diamantairs fraudeerden voor goed 2 miljard euro maar sloten een deal met de fiscus waardoor ze aan vervolging ontsnappen, geen strafblad krijgen en ze komen er vanaf met een geldboete van 160 miljoen die een fractie bedraagt van het gefraudeerde bedrag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de DiamandClub waar de Heer Jan Jambon de initiator van is, een informele club van Parlementsleden en mandatarissen die de belangen van de diamantsector behartigen. Vreemd want die sector betekent niet zo veel voor onze economie qua werkgelegenheid of investeringen. Ja, het gaat om bijzonder grote bedragen, maar die gaan ons land in en uit en betekenen concreet zeer weinig voor onze economie. Kent u overigens een andere economische sector die een dergelijke club heeft? Bestaat er bijvoorbeeld een 'textielclub' in het Parlement? Of een 'staalclub'? Misschien een 'sociale sectorclub'? Niet bij mijn weten. 

U vergeet ook de rijkste Belgen zoals de familie de Spoelberch en de grootste ondernemingen die via LuxLeaks hun geld aan de fiscus onttrekken en dus wel profiteren van ons onderwijs dat hun medewerkers opleidt, onze sociale zekerheid die hun zieke werknemers verzorgt, ons wegennet dat ze met hun vrachtwagens verslijten, ons openbaar vervoer dat hun personeel ter plaatse brengt, onze brandweer en politie die hen in geval van nood bescherming bieden maar hun geld liever naar Luxemburg versluizen in plaats van hun bijdrage te leveren. Was dat niet de definitie van een profiteur? Iemand die nauwelijks bijdraagt maar wel mee geniet van wat we gemeenschappelijk verwezenlijkt hebben? Uit de meest recente cijfers blijkt dat bijvoorbeeld Colruyt op die manier geen 5000 euro belastingen heeft betaald op 87 miljoen euro winst. De vennootschap van de familie de Spoelbergh van AB Inbev betaalde in Luxemburg op 150.953.061,66 euro winst amper 3210 euro belastingen.  Dat is minder dan u en ik en zelfs hun eigen kuisvrouw betalen.

Qua profiteren is dat van een andere orde dan een werkloze die 870€ per maand krijgt omdat hij als alleenstaand staat opgeschreven terwijl hij eigenlijk samenwoont en dus maar recht heeft op geen 470€. Maar geef toe: van 470€ per maand kan je niet overleven. Dat gaat iets eenvoudiger als je 150.953.061,66 euro ter beschikking hebt.

U heeft het evenmin over de bedrijven die profiteren van de notionele intrestaftrek waar niets tegenoverstaat: geen investeringen, geen werkgelegenheid en geen belastingen. Dat kostte ons land inmiddels 112 miljard euro maar daar maalt u niet om. 112 miljard € cadeaus aan ondernemingen die ervan profiteren zonder daar iets tegenover te stellen. U vermeldt evenmin de royale subsidies die de bedrijven krijgen, zoals Ford Genk dat tot 2011 nog 54,2 miljoen euro kreeg en gisteren straffeloos de boeken en de fabriek dicht deed.

Het is opvallend en vreemd dat u dat soort profiteurs niet vermeldt. Ze kosten onze samenleving nochtans een pak meer dan alle werklozen, zieken, Walen, socialisten en profiteurs samen. Het is zowat de enige zin in uw diatribe waarmee ik het eens kan zijn: "ze zijn er wel degelijk, mensen met minder fraaie bedoelingen.". Ik vrees alleen dat ze zich niet bevinden waar u of Bart De Wever ze vermoeden.

DEMOCRATIE = VERKIEZINGEN

U sluit af met de retorische vraag "misschien worden we er wel beter van?", een onverholen pleidooi om Bart De Wever zijn regering de tijd te gunnen haar programma uit te voeren, hen op basis daarvan te beoordelen en dan bij de volgende verkiezingen onze conclusies te trekken.

Het zal u niet verbazen maar ik ben daar niet zo'n voorstander van. Enerzijds kénnen we de N-VA al. We zien hun beleid in Antwerpen maar ook in Denderleeuw, Borgloon, Tienen, Putte (vier gemeentes die dankzij de N-VA 'onbestuurbaar' werden verklaard) en we zien wat de N-VA de afgelopen tien jaar in de Vlaamse regering heeft gedaan. Bovendien, Heer Verrijssen, kunnen wij ook lezen. We zijn niet 'vooringenomen' maar we hebben de regeerakkoorden goed gelezen en geanalyseerd. We hebben onze rekening gemaakt.

En behalve de sociaaleconomische maatregelen die niet in ons belang zijn en die de sociale zekerheid en de welvaartstaat en dus ons welzijn ondermijnen, zijn er nog een aantal maatregelen die we beter vandaag tegenhouden dan ze binnen vijf jaar terugdraaien.

Het bestraffen van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen bijvoorbeeld. Ik zie Anne-Teresa De Keersmaeker, les Ballet C de la B of Sidi Larbi Cherkaoui niet graag naar het buitenland verhuizen. Dat is namelijk onomkeerbaar.

Net als de verlenging van de uitbating van de kerncentrales tot hun 67ste die een gevaar betekent voor ieder van ons maar die ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen tegenhoudt omdat ondernemers natuurlijk niet zullen investeren in een sector die geboycot wordt. Dat kost ons decennia aan ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. We zouden op dat vlak aan de top van de evolutie moeten staan en De Wever zorgt ervoor dat we binnen vijf jaar een niet in te halen achterstand zullen hebben.

Of de beslissing om voor 6 miljard euro - die we dus niet hebben - F35 straaljagers te kopen die geschikt zijn om atoombommen af te werpen. Men mag zich al eens afvragen waar we dat in godsnaam voor nodig hebben. Waar gaan we die atoombommen juist afwerpen misschien? Is daar een concreet plan? Is dat in ons belang?

En zo zijn er nog tal van beslissingen die ons land voor decennia zullen tekenen en die we beter vandaag dan morgen tegenhouden.

Visie op democratie

Overigens - en daarmee sluit ik af om mijn brief zeker niet zo ellendig lang te maken als de uwe - hebt u een erg bekrompen visie op democratie. Die beperkt zich namelijk niet tot het rood kleuren van een bolletje om de zoveel jaar. Democratie betekent betrokkenheid van alle burgers de hele tijd. Het is bij wijze van spreken veeleer een werkwoord dan een zelfstandig naamwoord. Het betekent dus discussie, debat, actie, betogingen, stakingen, petities, manifesten, lobbyen, de media bespelen, open brieven schrijven en zich engageren.

Het zal u wellicht ontgaan zijn maar we hebben de kinderarbeid niet afgeschaft door te wachten op de volgende verkiezingen. We hebben de achturendag noch de vijfdagenweek afgedwongen door braaf af te wachten. En zelfs het algemeen enkelvoudig stemrecht is niet het resultaat van parlementair werk maar van betogingen, stakingen en acties. Onze democratie is de dochter van betogingen en stakingen.

In het Parlement worden weliswaar de wetten gestemd, maar die wetten zijn het resultaat van een breed maatschappelijk debat en van politieke strijd waar we in het beste geval met zijn allen aan deelnemen. Dat is democratie.

Maar daar hebt u duidelijk gaan kaas van gegeten.

De Open Brief van Margo Van Landeghem kan u hier nalezen:

http://www.demorgen.be/opinie/meneer-de-wever-beseft-u-dat-u-mensen-tegen-elkaar-opzet-a2155586/

Het antwoord van Patrick Verrijssels staat hier:

http://newsmonkey.be/article/27010

Margo Van Landeghem heeft nogal wat losgeweekt: