België is even wereldnieuws, alweer met euthanasie

'Killer rapist is granted his death wish': het ingewilligde euthanasieverzoek van een Belgische gevangene gaat de wereld rond. Op 11 januari krijgt Frank Van Den Bleeken (51) een dodelijke injectie in de gevangenis van Brugge.

Van Den Bleeken, een geïnterneerde die al bijna dertig jaar in de gevangenis zit na veroordelingen voor moord en zedendelicten, vroeg de euthanasie aan wegens ondraaglijk psychisch lijden. Hij vindt zichzelf ook een gevaar voor de samenleving. Verscheidene psychiaters bevestigen dat hij psychisch ziek is en ernstig lijdt onder zijn opsluiting. Sinds het nieuws bekendraakte hebben nog vijftien andere geïnterneerden euthanasie aangevraagd. 

Opmerkelijk nieuws, ook in het buitenland. Het is immers de eerste keer dat een gevangene die niet ongeneesbaar ziek is een euthanasieverzoek krijgt ingewilligd sinds de euthanasiewet 13 jaar geleden werd ingevoerd. België was een pionier bij de uitbreiding van de mogelijkheid tot euthanasie tot mensen die niet ongeneesbaar ziek zijn. Terwijl veel media daarop ingaan, staan de misdrijven van Van Den Bleeken toch op de voorgrond: Killer rapist is granted his death wish meldt het Britse The Times, wat Belgian rapist Frank Van Den Bleeken 'to be euthanised' in prison this week wordt bij The Independent. De Daily Mail kopt traditiegetrouw iets langer met Belgian court grants killer rapist the right to be put to death after he argues he cannot overcome his violent sexual impulses.

Ook in de Verenigde Staten wekt de zaak belangstelling: A convicted serial rapist in Belgium, who asked to be put to death, gets his wish, schrijft bijvoorbeeld New York Daily News. Bij onze zuiderburen meldt onder meer Le Point Belgique: le violeur Frank Van Den Bleeken euthanasié le 11 janvier, terwijl het Duitse Bild het met Empörung über Sterbehilfefür Sex-Straftäter eerder heeft over de reacties die de zaak losweekt.

Therapie

België zit namelijk met een probleem, omdat geïnterneerden voor onbepaalde termijn kunnen worden vastgehouden maar vaak geen aangepaste zorg krijgen. In ons land verblijven volgens De Morgen goed 1.150 van de 3.900 geïnterneerden in de gevangenis, waar de overgrote meerderheid geen enkele vorm van psychische zorg krijgt. Ons land is daar al herhaaldelijk voor veroordeeld. Ook daar gaan de buitenlandse media op in, met als uitschieter Christian Today dat vindt dat De humane manier om een serieverkrachter te behandelen is hem te helpen leven. Der Spiegel meldt: Tod durch Giftspritze: Belgischer Sexualstraftäter soll offenbar im Januar sterben. Net als Bild laat de Duitse krant de Duitse Stichting voor de Bescherming van Patiënten aan het woord, die hekelt dat iemand wordt gedood in plaats van therapie krijgt.

Het Franse Le Monde zoekt het ook wat ruimer, en stelt dat de Belgische minister van Justitie Koen Geens (CD&V) veel moed moet hebben gehad - of een masochist moet zijn - om onlangs de uitreiking van de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten bij te wonen. Die ging namelijk naar 'gestorvenen in de cel' om die mensen te eren en om aandacht te vragen voor de problematiek van gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen. Elk jaar sterven in ons land ongeveer vijftig mensen in gevangenschap, ongeveer een kwart van hen door zelfdoding. 'Euthanasie en prison: l'humour noir d'un ministre de la justice belge' klinkt het daar.

Lees meer