Na de nieuwjaarsrecepties: Jan Jambon (N-VA) roept regeringspartners op over begroting "te stoppen met toeteren in de media"

© VRT

Wouter Beke (CD&V) zette dit weekend een straf media-offensief op. Zelf grapte hij over "de vier schoonmoeders van de regering", maar niet overal werden de talrijke media-optredens van CD&V gesmaakt. Want het mag duidelijk zijn: die begrotingscontrole dient zich aan als bijzonder moeilijk, zeker als iedereen er van buiten af met een vergrootglas op staat te kijken.

N-VA-vicepremier Jan Jambon gebruikte het einde van z'n gesprek in de Zevende Dag om toch nog even vooruit te blikken op de meest lastige horde voor de federale regering de komende maanden: de begrotingscontrole. Want daarbij moeten stevige politieke keuzes gemaakt worden. En binnen de regering ergerden sommigen zich de afgelopen dagen nogal aan CD&V, die zaterdag bij monde van voorzitter Wouter Beke aanwezig was in een pak weekendkranten om z'n eisen te formuleren: geen nieuwe besparingen en een sociale fiscale hervorming. 

De timing was daarbij, in de ogen van de andere regeringspartners, wat ongelukkig: het sociaal overleg is pas terug op gang gekomen. En met het dossier van de terrorismebestrijding ontstond het beeld van een daadkrachtige federale ploeg. Tot dus die communicatie vanuit CD&V.

"Stop met het getoeter in de media"

Jambon plaatste een niet mis te verstane oproep: "De begrotingscontrole dient zich aan als een moeilijke discussie. En ik zou eigenlijk de coalitiepartners willen oproepen te stoppen dat heel de tijd in de media uit te spelen, zodanig dat je aanleiding geeft tot uitspraken als "er is onenigheid in die ploeg". Laat ons dat binnen de regering doen, daar kan alles besproken worden en uitgediscussieerd worden."

Jambon wil dus dat het binnenkamers blijft, tot de vier partijen een akkoord hebben. Of dat een akkoord over de begroting of meteen ook de fiscale hervorming moet zijn, is niet duidelijk. In het verleden koppelde onder meer minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) beiden, maar recenter bleek dat N-VA die discussies toch liever gescheiden houdt, net zoals Open Vld.

Hoe dan ook, Jambon specificeerde dat niet. Wel sprak hij over "met een concreet voorstel naar het parlement gaan". "Ik denk dat daar de plaats is om te discussiëren. Stop met dat getoeter in de media om elkaar zenuwachtig te maken. Dat is nergens voor nodig, ik denk dat de bevolking van ons vandaag verwacht dat we het stuur in handen nemen en de koers bepalen. En dat doe je niet in de media, dat doe je aan de tafel van de regering."

Jambon viseerde niemand bij naam. Maar Piet De Zaeger, de invloedrijke directeur van de N-VA deed dat op Twitter wel. Hij haalde uit naar CD&V-voorzitter Wouter Beke, "die in interviews met De Tijd, De Standaard en De Morgen, eigen partijpolitieke frustratie uit".

Daarop reageerde dan weer z'n tegenhanger bij CD&V, directeur Peter Poulussen: "Collega, nieuwjaarstoespraak en interviews, zo gaat dat. Niets frustratie, elk zijn moment."

De schoonmoeders van de regering

Maar Piet De Zaeger bij N-VA staat zeker niet alleen met een beetje ergernis over het Beke-offensief in de media. Ook bij de liberalen was er een tikje onvrede over het feit dat de christendemocraten in de regering zeker niet willen horen van de partijvoorzitters "als schoonmoeders van de regering", terwijl de CD&V-voorzitter ondertussen zelf wel bijzonder prominent gaat zeggen wat de regering wel en niet moet doen. Beke grapte overigens in z'n speech zaterdagavond "dat de regering Michel vier schoonmoeders heeft". "Maar ge moet u geen zorgen maken hoor Kris". 

Beke was vorige week heus niet de enige die z'n licht (een beetje) liet schijnen over de komende begrotingscontrole. En terwijl Beke onderstreepte dat verder besparingen in het sociaal apparaat echt niet kunnen, kwam er van bij de Franstalige liberalen een heel andere boodschap.

Boodschap van Reynders: "Het moet serieus zijn" 

Uit het kamp van vicepremier Didier Reynders ontsnapte het signaal "dat als er over de tax shift gepraat gaat worden, dat wel deftig moet gebeuren". Wat houdt dat dan in voor de Luikse vicepremier (die niet perse altijd op één lijn zit met z'n eigen premier Charles Michel of partijleider Olivier Chastel)? Wel, het moet zeker om 5 miljard gaan en er zal een nieuwe fiscale regularisatie nodig zijn voor Reynders. "Mensen moeten de tax shift voelen, anders heeft het geen zin', zo viel als achtergrondcommentaar te lezen in De Standaard. 

Lees meer