N-VA torst het gewicht van Uplace in Vlaams parlement, terwijl twee torpedo's vertrekken van bij Villa Politica

Toch beetje een parallelle wereld soms, die van Villa Politica, het live politieke programma en het échte parlementaire spel in het halfrond. Terwijl tijdens de discussie over Uplace in het Vlaamse halfrond ministerpresident Geert Bourgeois (N-VA) fel de verdediging van het dossier opneemt, sturen de junior-partners Open Vld en CD&V via de weg van de televisiecamera's en Twitter toch een duidelijk signaal: ze staan absoluut niet te springen. Om dan even later in het halfrond toch "loyaal" te blijven.

Fractieleider van de grootste partij van de meerderheid zijn, is soms geen makkelijke job. En het moet gezegd, Matthias Diependaele (N-VA) toont elke week in het Vlaams parlement waarom hij absoluut niet misstaan had in de Vlaamse regering als minister: vakkennis, maar bovendien verbale punch.

Alleen, aan het debat rond Uplace beleeft Diependaele zichtbaar niet altijd evenveel plezier. Het megaproject in Machelen is bijzonder omstreden: de procedure sleept aan, en een heleboel lokale burgemeesters, maar ook belangengroepen, gaande van milieugroeperingen tot Unizo, zijn heel fel tegen. En toch kiest de N-VA voor een duidelijke lijn: het gaat om 3.000 jobs én om rechtzekerheid voor ondernemers die willen investeren. Dat moet dus minstens deftig onderzocht worden, zo vindt N-VA.

"Pure hypocrisie"

Minister-president Geert Bourgeois start dan ook krachtig en duidelijk, dat is het signaal dat z'n regering wil geven: we pakken het dossier aan. Dat er te weinig transparantie zou geweest zijn ("Schandelijk dat jullie wekenlang dat onderzoek verzwegen hebben", dixit John Crombez (sp.a), veegt Bourgeois van tafel: "Dat sfeertje dat u probeert te creëren is er ver over." En ook Chris Janssens (Vlaams Belang), die eist dat ook ministens één Open Vld-minister op de regeringsbanken komt zitten, krijgt lik op stuk: "Ik spreek namens heel de regering."

's Ochtends had Diependaele op de radio sp.a-parlementslid Katia Segers al fel van antwoord gediend: "Pure hypocrisie, de sp.a-houding. Jullie keurden mee het dossier goed." Maar 's middags zijn het de twee coalitiepartners van N-VA, die Diependaele toch even aan het wankelen brengen. Niet in het halfrond, maar bij Linda De Win voor de camera's van Villa Politica gaat CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel toch z'n twijfels ventileren. Niet dat hij de Vlaamse regering nu plots afvalt, maar soms is het genoeg net de nodige afstand te nemen om een goede verstaander in gang te duwen. De simpele vraag "of dit dossier van Uplace wel verenigbaar is met de belangen van de kleine belangencentra", doet de bal aan het rollen gaan. Want als de quote meteen in de vorm van een tweet de wereld ingaat, reageren ze een paar meter verder in het Vlaamse halfrond meteen.

Villa Politica

Groen-fractieleider Björn Rzoska ziet zo'n kans niet voorbijgaan zonder reactie: "Voorzitter, ik vraag een schorsing, want de Vlaamse regering moet het eerst maar eens worden over haar standpunt." Ook Vlaams Belang en sp.a vragen uiteindelijk die schorsing. Van den Heuvel verduidelijkt z'n woorden dan maar in het halfrond, maar trekt ze niet terug. En zo ontstaat die afstand. De oppositie krijgt haar schorsing niet, maar de lichaamstaal van Diependaele, die naast Van den Heuvel zit, zegt veel.

Zeker de stelling dat Uplace lokale zaken zou schaden, wil hij niet horen. “Dat kannibalisme dat er zou zijn, dat klopt niet. In die regio hebben we te maken met een stijgende bevolkingsdruk en dus een totale stijging van de economie. Iedereen gaat er op vooruit. Studies van Morgan Stanley zijn duidelijk: er is ruimte voor 230.000 vierkante meter extra winkelruimte in die Brusselse noordrand", zegt Diependaele. Hij geeft nog een sneer naar sp.a "die 3.000 jobs blijkbaar niet belangrijk vindt", maar Van den Heuvel moet zich toch ook aangesproken voelen.

En dan is er nog Bart Somers, de fractieleider van Open Vld. Maar ook de Mechelse burgemeester, met een lokale coalitie waar ook Kristof Calvo (Groen) in zit. Ook geen fans van Uplace in Mechelen dus, en net als Van den Heuvel, loopt Somers effe langs bij Villa Politica en De Win om even z'n bommetje te droppen. "Wij hebben inderdaad heel veel vragen bij de impact van dit dossier. Rechtszekerheid is belangrijk, maar ook de zekerheden voor de lokale handelaars."

In het parlement krijgt parlementsvoorzitter Jan Peumans het op z'n heupen. "Villa Politica bepaalt hier niet de agenda", bromt hij misnoegd. Maar hij vergist zich: de toon voor het Uplace debat is, daar in de wandelgangen bij Linda De Win, duidelijk gezet. In het halfrond gaat het nog een paar uur verder, onderbroken door een bomalarm.

De juridische weg zal met horten en stoten verlopen, maar ook het politieke draagvlak toont zich niet als bijzonder gunstig. Of hoe MP Bourgeois en fractieleider Diependaele nog lang niet af zijn van dit netelige dossier.

Lees meer