De Oosterweelverbinding: komt ze er nu of komt ze er niet? Het hele verhaal in 10 vragen

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

De Oosterweelverbinding zit de laatste dagen weer veel in de actualiteit. In 2017 moeten de werken starten. De Vlaamse regering hoopt een einde te maken aan een complex dossier. Als jij niet meer weet hoe het nu juist allemaal zit, dan ben je zeker niet de enige. Hierbij het hele verhaal eenvoudig. 

1) Wat is de Oosterweelverbinding?

De Oosterweelverbinding is de oplossing van de overheid om iets te doen aan het fileprobleem in en rond Antwerpen. Sinds 1996 wil men het fileleed aanpakken. Tegen 2020 wil de regering hierin slagen. Het hele plan bestaat uit verschillende werken zoals op- en afritten aanleggen, tunnels bouwen en dit op verschillende plaatsen zoals aan Linkeroever, het Albertkanaal,…Het belangrijkste is dat er een extra tunnel onder de Schelde komt  en dat hele tracé, dat de Ring rond Antwerpen moet sluiten, noemt men de Oosterweelverbinding.

 2) Wat is het BAM-tracé?

BAM staat voor Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Dit is een naamloze vennootschap die de Vlaamse regering heeft opgericht. Deze organisatie moet instaan voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding en een aantal andere projecten om de mobiliteit tegen 2020 te verbeteren. Zo kreeg ook de Oosterweelverbinding zijn andere naam het BAM-tracé. 

3) Waarom is de verbinding er nog niet? 

Dat de Oosterweelverbinding er nog niet is heeft veel te maken met het protest dat er was.  Het originele plan van de regering bestond uit een tunnel onder de Schelde en een viaduct de Lange Wapperbrug. Daar wrong het schoentje. Er kwam massaal protest en zelfs een eigen protestsong. De Antwerpenaren maakten zich zorgen. De luchtkwaliteit zou sterk dalen en dat kon niet goed zijn voor de gezondheid en voor het milieu. 
 

4) Waren er dan geen alternatieven zonder de brug?

Ja, de actiegroep StRaten-generaal kwam met alternatief waarbij de Lange Wapper brug vervangen werd door één tunnel. Dat werd afgeketst door de regering. De actiegroep Ademloos wou dat de Vlaamse regering nog andere alternatieven zocht. Er kwamen verschillende mogelijkheden met en zonder brug.

In 2012 onderzocht een studiebureau welk tracé nu het beste was. Het studiebureau stelde een plan-milieurapport (MER) op waaruit bleek dat er geen winnaar was. Het Meccano-tracé voorgesteld door actiegroep StRaten-generaal bleek het best qua leefbaarheid, het BAM-tracé het beste op vlak van mobiliteit.

5) Wat is het Valentijnsakkoord?

Op 14 februari 2014 besliste de Vlaamse regering dat de Lange Wapper brug er niet zou komen. Als vervanging koos men voor een extra tunnel onder de Schelde. Dat akkoord kreeg de naam het Valentijnsakkoord. 

Helemaal opgelost was de problematiek nu nog niet. De actiegroep Ringland had namelijk nog een andere voorstel: de overkapping van de Ring. Op 25 december 2014 haalde zij genoeg geld op om studies over hun idee te bekostigen. De regering blijft echter bij hun akkoord.

6) Waarom starten de werken pas in 2017?

Omdat België lid is van de Europese Unie moet het voor vele beslissingen een ja krijgen van de EU. Dit onder andere om te voorkomen dat een land failliet zou gaan. De Vlaamse overheid wou graag private bedrijven laten mee investeren in het Oosterweeltracé. Zij pompen geld in het project en krijgen geld terug via bv. tolheffing in de tunnels. De regering wou die samenwerking van publiek en privé uit de begroting houden. Dat was buiten de EU gerekend en dus moest de regering een andere oplossing zoeken. 

7) Waarom deelt men de werken op in 5 delen?

Om de kosten te drukken en het project sneller te laten verlopen. De Vlaamse overheid wil zo ook de kosten over verschillende begrotingen spreiden. De regering rekent nu op steun van Europa. Ze hoopt in aanmerking te komen voor de investeringsclausule. Dit zou de regering toestaan wat vrijer te kunnen bewegen met het geld voor de investeringen in het hele project. De regering gaat er al vanuit dat het akkoord van Europa slechts een formaliteit is. 

8) Wat als Europa geen toestemming geeft voor het 5 delen-plan?

Ik ondernam verschillende pogingen om het kabinet van de minister van Begroting en het kabinet van minister van Mobiliteit te bereiken. Tevergeefs. Misschien willen ze liever niet denken aan dat scenario. 

9) Van waar haalt de overheid het geld?

U en ik gaan dit deels mee financieren via onze belastingen.

10) De Oosterweelverbinding: komt ze er nu of komt  ze er niet?

Ja waarschijnlijk toch. De Vlaamse regering zal maar rustig slapen als de eerste spade in de weg wordt gestoken. Zeker zijn ze wel over het kostenplaatje: 3,2 miljard euro.