Preventieve maatregelen tegen radicalisering in Vlaanderen

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Het Vlaams deradicaliseringsbeleid staat bijna op poten. Volgend op een aantal hoorzittingen in het Vlaams parlement heeft commissievoorzitster Nadia Sminate (N-VA) haar conclusies klaar. “Een mirakeloplossing moeten we niet verwachten, die bestaat niet.”

Het is nu drie jaar geleden dat de eerste Vlaamse moslimjongeren naar Syrië vertrokken. Maar de radicalisering was al langer aan het woeden bij sommige groepen. Het duurde even tot de Vlaamse overheid maatregelen nam. Na de aanslagen op het Joods Museum in Brussel en nadien op de Parijse redactie van Charlie Hebdo schoot de Vlaamse overheid in actie. De commissieleden gaan nu een aantal preventieve maatregelen voorschotelen aan de Vlaamse regering.

Website en telefoonlijn

De commissie stelt voor dat het Frans voorbeeld beter gevolgd kan worden. Daar bestaat namelijk al de overheidswebsite: Stop-Djihadisme.gouv.fr. Hierop moet informatie gegeven worden maar ook een 0800-nummer. Bij dat nummer kunnen familie en kennissen van radicaliserende jongeren altijd terecht met hun vragen.

De trainer

De ambtenaren die gespecialiseerd zijn in deradicalisering, van zowel Vilvoorde als Antwerpen, hebben veel expertise uitgebouwd. Ze worden uitgenodigd in scholen, moskeeën en zelfs het Witte Huis om hun visie en werkzaamheden uit te leggen. Ze zijn evenwel te onderbemand om de informatieve zaken van het deradicaliseringsbeleid onder handen te nemen. Daarom worden best mensen opgeleid om die informatie te gaan verspreiden.

Een interventieteam

Waar nodig is moet er bijstand worden verleend aan politie, scholen en deradicaliseringsambtenaren. Te vaak worden lokale besturen aan hun lot overgelaten. Een multidisciplinair en snel inzetbaar team moet oplossingen kunnen bieden.

De moeder als spilfiguur

Op dit moment bestaan er anonieme zelfhulpgroepen waar moeders elkaar advies kunnen geven. Alsook wordt er aangeleerd hoe ze best omgaan met radicalisering en hoe ze dit moeten detecteren in een jong stadium. Binnen de moslimgemeenschap is familie zeer belangrijk, vooral de moeders. Te vaak staan zij er alleen voor. De bestaande zelfhulpgroepen moeten worden bijgestaan door een professioneel preventieteam.

Getuigenissen van ex-jihadi’s

Oud-neo-nazi’s werden in Duitsland met succes ingeschakeld om jongeren de gevaren van hun overtuigingen onder ogen te laten komen. Zo kon vermeden worden dat veel jongeren zouden toetreden tot extreemrechtste groeperingen. Nu wil Vlaanderen hetzelfde project op poten zetten met ex-jihadi’s. Op dit moment is het zeer moeilijk om dit plan uit te voeren aangezien het grote deel van de radicalen zich nog steeds in het kalifaat bevinden, of zijn gesneuveld. Er komt maar een kleine groep in aanmerking om deze taak op zich te nemen.