Waarop wachten de stafhouder van de Orde van Advocaten en Wouter Beke om Abderrahim Lahlali tot de orde te roepen ?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Dat Abderrahim Lahlali het bont kan maken weten we ondertussen wel. Zijn uitlatingen in nagenoeg alle media, zowel geschreven als audiovisueel, tarten elke verbeelding. Zijn "Bekende Vlaming (...)"-status begint indrukwekkende vormen aan te nemen. De advocaat heeft over alles en nog wat zijn mening kunnen zeggen in programma's zoals De Ochtend (radio 1), Terzake en zelfs Reyers Laat. Telkens danst de advocaat op de slappe koord tussen propaganda voor zijn doelgroep en het recht. 

Wie heeft er nu eigenlijk Hoger Beroep aangetekend tegen Magalie Alpaerts, Meester Abderrahim Lahlali of zijn 2 cliënten ?

Door zo veel de media op te zoeken of omgekeerd (Meester Lalhlali begint Movement-X oproerkraaier Dyab Abou Jah Jah naar de kroon te steken) worden er dingen gezegd die onze rechtsstaat onwaardig zijn.

In een artikel in GvA van 27 maart (zie quote hieronder) zegt de advocaat bijna meteen na de beslissing van de "buiten vervolging stelling" van Magalie Alpaerts door de Raadkamer van Antwerpen, dat hij de ouders geadviseerd heeft om in Beroep te gaan. Hoe kan een advocaat zo snel na de uitspraak en zonder de tussenarresten aandachtig met zijn cliënten door te nemen tot een dergelijke conclusie komen en die in de media kenbaar maken?

© Gazet van Antwerpen

Ook Meester Yassine Challouk bepaalt zelf wie er Hoger Beroep aantekent

Meester Challouk is de advocaat van 2 andere ouderparen. Meester Challouk maakt het nog bonter. Zonder zelfs maar de ouders gesproken te hebben hanteert Meester Challouk het "Samen uit samen thuis" principe. In mensentaal betekent dit dat Meester Challouk bij het aanvaarden van de initiële opdracht meteen van zijn cliënten het akkoord ontvangen heeft om door te gaan tot de finish (alle mogelijk etappes) en dit onafgezien de motivatie van de tussenarresten. Het uittreksel onder deze tekst komt uit de regionale editie van de Gazet van Antwerpen van 3 April 2015. Mag dit allemaal van de Orde van Advocaten?

© Gazet van Antwerpen 3/04/2015

Vinden de stafhouders van de respectievelijke Balie's van Advocaten dat dit kan ?

Als de stafhouders van de Orde van Advocaten dit soort gedrag zonder gevolg klasseren en hier geen tuchtsanctie over uitspreken, kan de tuchtraad beter stoppen met zijn werkzaamheden.

Zo maant de Codex voor Deontologie van Advocaten de advocaten aan om voorzichtig te zijn met hun verschijning in de media en al zeker niet om zonder akkoord van de cliënten uitspraken te doen. Bovendien staat in de codex dat het proces niet in de media mag gevoerd worden. Gezien de uitspraken van Meester Lahlali en Meester Challouf in de rechtszaak tegen Magalie Alpaerts interpreteren zij deze passage wel bijzonder breed (om nog te zwijgen over de andere strafklacht met burgerlijke partijstelling die Meester Lahlali tegen een bekend politicus onlangs in de media toelichtte).

Soms lijken Reyers Laat en Terzake meer op een parallelle rechtbank dan op een praatprogramma. Het tegensprekelijke bestaat daar lang niet altijd. Sommige advocaten houden niet van camera's zodanig dat het publiek slechts de versie van één partij te horen krijgt.

Vindt de CD&V en in het bijzonder Wouter Beke dat Abderrahim Lahlali het juiste CD&V pad bewandelt ?

Naast een (zeer) bekend advocaat is de Heer Lahlali eveneens fractievoorzitter van CD&V in de Gemeenteraad van Ronse.

De Heer Lahlali stond tijdens de laatste Verkiezingen in Mei 2014 op de 11e plaats van de CD&V lijst voor het Vlaamse Parlement in het Arrondissement Gent. Als motivatie voor zijn kandidatuur vermeld de profielpagina van de Heer Lahlali : "zijn engagement voor zijn sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel ...". Dat Magalie Alpaerts en Bart De Wever daar een andere mening over hebben is een open deur intrappen.

Dat kandidaat Lahlali geregeld in het nieuws komt met zeer controversiële processen zullen we maar even toevallig vinden als de aankoop van een beuling door Kris Peeters in Antwerpen.

De meest opzienbarende dossiers van Abderrahim Lahlali waren aanklachten tegen Louis Tobback (let op zijn woordgebruik - foto hieronder), Bart De Wever en Magalie Alpaerts.

In december 2013 gebruikte Wouter Beke de volgende eindejaarsslogan "Wie een warm Vlaanderen wil, moet het vuur in zich dragen". Is dit het warm Vlaanderen dat Wouter Beke voor ogen heeft, het Vlaanderen waar racisme aanklachten door een CD&V kandidaat gebruikt worden om politieke opponenten te tackelen en een kleuterjuf die niets misdaan heeft langdurig te dagvaarden?

Wouter Beke zou zich alvast eens mogen bezinnen over het leed, dat op advies van zijn kandidaat, Kleuterjuf Magalie Alpaerts van De Blokkendoos aangedaan werd. Een kleuterjuf die in juni 2013 beschuldigd werd van verkrachting, een eerste keer vrijgepleit werd door politie en schoolautoriteiten en vervolgens nog 2 maal buiten vervolging gesteld werd. Dankzij het advies van uw kandidaat met "een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel" volgen er voor Magalie Alpaerts nog maanden van beroepsverbod en stress.

© verkiezingswebsite CD&V

Zijn de meer dan 10.000 andere advocaten gediend met de mediashow van de Heer Lahlali ?

Ik ben ervan overtuigd dat veel van de meer dan 10.000 advocaten aangesloten bij de Vlaamse Balie van Advocaten de laatste weken hun wenkbrauwen gefronst hebben na het aanhoren en het lezen van sommige uitlatingen van Meester Lahlali. Niemand voelt zich evenwel geroepen om daar iets over te zeggen. Over een confrater zeg je (meestal) niets.

Eindeloos procederen, het kan, want voor sommigen is het GRATIS of quasi GRATIS (lees: u en ik betalen toch) !

De pro-deo advocatuur dient hoogdringend door een audit firma onderzocht te worden. Alles wat advocaten in functie van hun beroep doen gebeurt binnen de muren van de Orde van Advocaten. Zo ook de toekenning van een Pro-Deo (tweedelijnsbijstand) advocaat. De orde kijkt na of de cliënt van de advocaat voldoet aan de minimale eisen om gratis rechtsbijstand te kunnen verkrijgen (de Orde kan en mag zich niet uitspreken over de wenselijkheid van een procedure). De Orde beslist binnen de 14 dagen of de aanvraag aanvaard of geweigerd wordt. Bij aanvaarding kan de advocaat zijn kosten inbrengen (puntensysteem) en het Ministerie van Justitie (wij dus) betaalt de factuur. In een artikel in Knack werd vermeld dat de Orde nagenoeg nooit nagaat of de aangeleverde documenten stroken met de werkelijkheid.

Om het recht op rechtsbijstand zo volledig mogelijk te maken kan de gratis rechtshulp zowel gebruikt worden voor verdediging als aanklacht als burgerlijke partij stelling. We weten uiteraard niet of dit het geval is in de verkrachting rechtszaak tegen Magalie Alpaerts, maar de kosten van het Pro-Deo systeem lopen de laatste jaren steeds verder op. Meteen hebt u ook een antwoord op uw vraag waarom de afgewezen asielaanvragers steeds maar weer in beroep gaan. Bepaalde gespecialiseerde asielrecht advocaten werken op die manier nagenoeg uitsluitend in dienst van de overheid (Justitie die erelonen betaalt) en tegen de overheid (beroep aantekenen tegen uitwijzing).

Met het Pro-Deo systeem is het dus perfect mogelijk dat een procedure met burgerlijke partijstelling volledig gratis is voor de (onbemiddelde) eiser, maar dat de beschuldigde die boven de hieronder vermelde inkomstengrenzen uitstijgt wel erelonen aan zijn advocaat moet betalen. Eerlijk of oneerlijk? de keuze is aan de lezer. Hetzelfde geldt voor de gerechtskosten.

Het regeerakkoord en het misbruik van Pro-Deo advocatuur

Wat ons hoopvol stemt is dat het huidig regeerakkoord een hele reeks paragrafen aan de Pro-Deo advocatuur of tweedelijnsbijstand besteedt. De analyse van wat er misloopt is wel degelijk grotendeels gemaakt. De wetgever en de Minister van Justitie noemen paard en kar bij naam en zullen hopelijk in de nabije toekomst de nodige wetten door het parlement jagen.

Of deze aanpassingen de pro-deo overconsumptie van advocaten en advocatenbureaus aan banden zal kunnen leggen is evenwel zeer de vraag.

Als, zoals in de zaak tegen Magalie Alpaerts, bijna blindelings "beroep" kan aangetekend worden, mag het niet verbazen dat de rechtbanken een gigantische achterstand oplopen.