Deze 7 grafieken tonen duidelijk dat je persoonlijkheid ook je loon kan bepalen

Vind jij ook dat je te weinig verdient? Wel, misschien ligt dat gewoon aan je persoonlijkheid. Uit nieuw onderzoek van Truity Psychometrics blijkt namelijk dat je karaktereigenschappen uiteindelijk echt wel doorslaggevend kunnen zijn. Je neemt andere carrièrebeslissingen, maakt een andere indruk, of durft gewoon sneller om opslag te vragen.

De onderzoekers moesten iedere deelnemer (25.759 in totaal) aan het onderzoek kunnen indelen aan de hand van hun karaktereigenschappen. Daarvoor werd een lijst met 52 vragen ontwikkeld, waardoor iedere persoon kon worden opgedeeld in vier categorieën aan de hand van de Myers-Briggs Type Indicator. Het is de combinatie van die eigenschappen, die uiteindelijk opmerkelijke resultaten oplevert.

  • Extrovert (E) vs. Introvert (I): de manier waarop iemand met z'n persoonlijke energie omgaat
  • Waarnemend (S) vs. Intuïtie (N): de manier waarop iemand informatie vergaart en verwerkt
  • Denken (T) vs. Voelen (F): neemt emotie of ratio de bovenhand in beslissingen?
  • Geordend (J) vs. Spontaan (P): de manier waarop iemand z'n dagelijkse leven en werk organiseert

1. Waarnemend, denkend, geordende extroverte personen verdienen het meest van allemaal; waarnemend, spontane introverte personen het minst. Het verschil is gigantisch: maal 2,4

© Truity Psychometrics

2. Het verschil tussen de verschillende karaktereigenschappen ziet er zo uit:

© Truity Psychometrics

3. En er blijft toch nog steeds een duidelijke opdeling tussen mannen en vrouwen. Je kan maar beter geen introverte man zijn die zonder orde werkt, op intuïtie informatie vergaart om vervolgens gevoelens niet de bovenhand te laten nemen in beslissingen.

© Truity Psychometrics

4. Er is ook een duidelijk verschil tussen welke personen eerder als zelfstandige zullen werken.

© Truity Psychometrics

5. Of wie dan weer eerder thuis zal blijven voor de kinderen.

© Truity Psychometrics

6. Dat alles heeft uiteraard ook gevolgen voor het aantal mensen dat je op je werk moet aansturen.

© Truity Psychometrics

7. Extroverte personen zijn een pak meer tevreden met hun job.

© Truity Psychometrics

Lees meer