"Life for rent": de realiteit voor vele Vlamingen

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieLife for rent. Niet alleen die hitsingle van Dido, voor vele Vlamingen is het een realiteit. Op 8 jaar tijd zijn de huurprijzen gestegen met 8% bovenop de inflatie. En de huurwaarborgen, die stijgen mee. Toch denkt minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dat het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden een goede maatregel zou zijn. Maar voor welk probleem is dit de oplossing?

Het is geen nieuws dat niet iedere huurder een voorbeeldige huisvader is. Net zoals iedereen ook weet dat weerspannige huurders uit je pand zetten al even moeilijk is als een Dodentocht wandelen zonder vooraf te trainen. Maar zo slecht zijn we nog niet gesteld in Vlaanderen. Volgens het Grote Woononderzoek ziet nog geen 2% van de verhuurders de relatie met de huurder als ‘slecht tot zeer slecht’. Dat betekent dat 98% van de verhuurders (vrij) tevreden zijn over hun huurders. Cijfers liegen niet.

Waar knelt dan echt het schoentje? De private huurmarkt is te krap en daarom vaak ook te duur. Hierdoor komt de sociale huisvestingsmarkt onder druk te staat. Als er op de koop- en huurmarkt wel voldoende kwalitatief én betaalbaar aanbod is, wordt de sociale huisvestingsmarkt eerder een uitzondering dan de regel. Vandaag is dit onvoldoende het geval . Te weinig mensen zijn bereid hun vastgoed te verhuren en het aanbod sluit te weinig aan op de grote nood aan kleinere woongelegenheden, waar alleenstaanden en jongeren, maar ook wie het financieel moeilijk heeft, naar op zoek zijn.

Innesto

JONGCD&V heeft op het Innesto-congres haar moederpartij ervan kunnen overtuigen geen verhoging van de huurwaarborg in haar standpunten op te nemen. Het zal immers het probleem op de huurmarkt niet zal oplossen. Wie de ravages uit de bewuste Telefacts-reportage zag, die weet: een extra maand huurwaarborg zal de financiële wonden in zo’n geval niet helen. Wat het wel doet is huurders van de huurmarkt houden.

Nu vaak al (erg) moeilijk

We halen de cijfers er opnieuw bij. De betaalbaarheidsproblemen nemen het sterkst toe op de private huurmarkt. Lage inkomens, jongeren, ouderen en gezinnen met een werkloos gezinshoofd delen het zwaarst in de klappen. Bij meer dan de helft van de private huurders loopt het aandeel van de woonuitgaven in het besteedbaar inkomen intussen op tot boven de 30%. Een vierde van de huurders geeft aan dat de huurwaarborg vandaag een ‘zware tot zeer zware’ last is. Maar liefst 7% van de verhuurders kampt met niet-gestorte huurwaarborgen. Dat zijn de harde cijfers.

Bovenop de huurwaarborg komt nog eens een vooruitbetaling van de eerste maand huur. In het voorstel van minister Homans loopt dit al snel op tot een kleine 3000 euro voor een gemiddeld appartement. Voor jonge starters is dat een wasmachine en droogkast, wat meubels uit de Ikea en een servies. We zijn het eigenlijk met elkaar eens, mevrouw Homans: potje breken is potje betalen, maar laten we nu niet met een kanon op een mug schieten, om achteraf met het schaamrood op de wangen de ‘collateral damage’ op te meten. Net in dezelfde week keurt uw partij de indexsprong voor huur af. Zo treft u de huurder twee maal. Wat was uw andere bevoegdheid ook weer? Armoedebestrijding?

Ja, het kan anders

Er is een alternatief, maar dat vraagt een totaalbeleid, geen one-shots. Een combinatie van zekerheden bieden, maar ook voldoende stimuleren. We doen maar enkele voorstellen. Innoverende samenwerkingsovereenkomsten met sociale verhuurkantoren nemen de drempels weg die eigenaars tegenhouden om te verhuren en bieden de eigenaars de nodige garanties tegen de risico’s van verhuren.

Elke verantwoordelijke verhuurder kan zichzelf op voorhand indekken door in te tekenen op het huurgarantiefonds. Toegegeven, het vehikel heeft – zoals we vandaag nog konden lezen- na iets meer dan een jaar in werking al nood aan een evaluatie en herziening, maar met de juiste aanpassingen kan het de nodige impact hebben.

Maar ook federaal ligt een sleutel: in het Justitieplan van de bevoegde minister Koen Geens wordt gepleit voor het verlagen van de procedurelast voor vrederechters. Dat opent deuren voor een procedure om huurschade en noodzakelijke herstellingen te laten vaststellen. En voor wie in collectieve schuldbemiddeling zit, moeten huurachterstallen prioritair betaald worden.

Beste Liesbeth

Een hardvochtig imago slaat geen bruggen tussen mensen en breekt geen muren van vooroordelen af. Rechten en plichten van huurders en verhuurders vormen een broos evenwicht. Dat vraagt leiderschap. We hebben geen nood aan een Iron Lady, maar aan een Leading Lady.

Het optrekken van de huurwaarborg maakt de zoektocht naar een kwalitatieve en betaalbare huurwoning moeilijker dan het vandaag al is. Deze maatregel treft jongeren, alleenstaanden en financieel zwakkeren en levert de verhuurder weinig op. Een gezond evenwicht tussen de rechten en plichten van de huurder en verhuurder vraagt een totaalbeleid, geen eenzijdige steekvlammaatregel. Wim Soons Nationaal voorzitter JONGCD&V

Lees meer