De tax shift van 3,7 miljard uitgelegd: werkenden krijgen 100 euro extra, kosten op arbeid gaan fors omlaag

De federale regering heeft z'n lange onderhandelingen afgerond: de tax shift is een feit. Het is een forse oefening geworden van 3,7 miljard euro. Samen met de 'oude' tax shift die al in het regeerakkoord van vorig jaar zat, is het zelfs 7,2 miljard op kruissnelheid in 2018. Grote effecten zijn een forse daling van de patronale bijdrage en een korting van zo'n 100 euro voor werkenden in de personenbelastingen.

Een tax shift (een verschuiving van de belastingen op arbeid naar andere inkomsten, plus besparingen) van in totaal 7,2 miljard euro in 2018, of zelfs 8 miljard in 2020. Dat is waar de federale regering mee naar buiten komt. Vanmorgen om iets voor zes tweette Charles Michel, net zoals bij de ontknoping van de Griekse eurocrisis, "agreement" als verlossende boodschap.

Hoe ziet die tax shift er nu concreet uit?

De regering komt met een extra tax shift van 3,7 miljard euro, waarvan 2 miljard om de competitiviteit voor de bedrijven te versterken en 1,7 miljard voor meer koopkracht voor de werkenden. Dat laatste was iets waar vooral de liberalen heel hard op aandrongen.

Concreet is het zo voor bedrijven dat de 'patronale bijdrage' van 33 procent naar 25 procent zakt. Dat moet alle bedrijven zuurstof geven, en die boost komt al volgend jaar. in 2016 is er immers al sprake van 1,850 miljard aan injectie door die daling.

De maatregel in de koopkracht is er dus voor werkenden. Iedereen die aan de slag is, moet daarvoor meer beloond worden en het verschil tussen werkenden en niet-werkenden wordt groter. Netto moet dat op kruissnelheid, in 2018, 100 euro extra per werkende opleveren, via de personenbelasting. Concreet wordt daar de schijf van 30 procent geschrapt.

Hoe betaalt de regering die tax shift dan?

Een groot deel zit in extra accijnzen, een zogenaamde gezondheidstaks: op tabak, op drank en op alcoholpops gaat de overheid meer belasting heffen. En er is ecofiscaltieit: de dieselprijs gaat ook omhoog. Dat is samen goed voor 900 miljoen.

Daarnaast gaat de btw op elektriciteit radicaal omhoog, van 6 procent opnieuw naar 21 procent. "De maatregel van de vorige regering was compleet onhoudbaar geworden", zo licht een onderhandelaar toe. Die maatregel is goed voor 700 miljoen euro.

De vermogens worden niet echt aangepakt, twee kleine maatregelen vallen op. Er is een speculatietaks, voor wie aandelen binnen de zes maanden opnieuw verkoopt. Dat levert nauwelijks 28 miljoen euro op. Daarnaast stijgt de roerende voorheffing, de belasting op inkomsten uit spaarboekjes en aandelen, van 25 procent naar 27 procent. Dat levert zo'n 300 miljoen op.

In de tax shift zitten twee belangrijke elementen van besparing. Er is de 'redesign van de overheid', het op orde zetten van het overheidsapparaat. Dat levert een stevige 550 miljoen op in 2018. Opvallend ook, de overheid vraagt aan de mutualiteiten om zelfde besparingsinspanning te doen als de overheid. Dat levert ook 100 miljoen euro op.

Daarnaast zijn er dan nog een hele reeks extra inkomsten voor een begroting in evenwicht in 2018

Zo is er een hogere opbrengst van de Kaaimantaks, er is een nieuw regime voor vastgoedvennootschappen, er komt een stevig 'Fraudeplan', in combinatie met een betere inning belastingen, en de dividenden van Belfius en de Nationale Loterij worden aangesproken.

Wat de begroting betreft, blijft het engagement om tegen 2018 in evenwicht te zijn. Daarin is vooral gewerkt op basis van besparingen. Er is een serieuze ontsporing in de werking van de sociale zekerheid rechtgetrokken en verder wordt er ook daar bespaard door een "efficiëntere overheid".

Lees meer