Wie is de taxshift Pinoccio ?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

analyseNatuurlijk moet je een tax shift niet indexeren ... De logica is toch zo eenvoudig als wat: als je 100 euro meer verdient, waarom zou je dan 100 euro lastenstijging in de index moeten opnemen? Inderdaad je moet zelfs als regering beslissen om die shift uit de index te halen, anders ontspoort de begroting met hetzelfde getal. 

Door alle uitgaven aan lonen en vervangingsinkomsten, stijgen de loonkosten met dezelfde uitgave of loopt de industrie verder weg van ons belastingland. Dus al wie vindt dat deze tax shift nog eens in de index moet zitten, begrijpt duidelijk niet hoe een tax shift werkt.

Komt de Chris af met zijn doordenker. De BTW daling zit in de index, dus de BTW stijging moet ook in de index ? De vraag is gewoon, gebeurde die BTW daling in het kader van een tax-shift ? Werden de mensen toen op een of andere manier extra belast ? Als Chris het antwoordt vindt op die vraag, heeft hij eindelijk het nieuwste modewoord onder de knie.

Je kan zelfs stellen dat ons land wereldkampioen reverse tax shift is, omdat wij gewoon alle taksen op bedrijven vertaald hebben in prijsstijgingen, die we dan via indexering terug vertaalden in loonstijgingen, die dan gezellig weer een stijging in de begroting lieten zien. Daarom ook dat Dirupo zo prettig vond om het indexeringsmechanisme verder onze economie te laten uithollen. Hij zag direct meer inkomsten. Als men nu nog eens het indexeringsmechanisme laat werken bij de tax shift, ben je natuurlijk gewoon bezig met de tax shift een inkomstenlift en een Belgium exit-tax te maken.

Komen alle gezinnen met de warmtepomp in de problemen ? (Ref 1)

Iemand gooit gratuit op het copy-paste krantenlandschap dat gezinnen met een warmtepomp gejost zijn, en 1000euro per jaar meer betalen.

Wiskunde kan toch echt wel zalig zijn voor mensen die wiskunde kennen. Aangezien de impact op de begroting 900miljoen bedraagt waarvan 300miljoen voordeel alle aard die verschoven is, bedraagt de bijdrage 60euro per Belg. Neem nu nog 180euro per gezin. Je kunt het maximaal opblazen naar 210euro meerkost voor Jan Mediaan.

Het palaver over deze meerkost lijkt de cijfers op te kloppen tot een luchtige slagroomniveau. Crombez zag de bejaarden met meestal hun huis verlichten met één peer en een flatscreen van 90watt al 280euro ophoesten. Nog niet veel later komt iemand straal beweren dat mensen die hun huis verwarmen met een warmtepomp daar 1000euro bij inboeten. Gelukkig kwam even later iemand met de flamboyante titel dat dit compleet van de pot gerukt is ... Nu zijn de mensen wel het noorden kwijt.

De waarheid is eenvoudiger: mensen die hun huis passief of zero energy of lage energie bouwen kunnen gemakkelijker hun huis met warmtepomp verwarmen dan mensen die in een ongeisoleerde woning wonen. België geniet van het oudste en slechts geïsoleerde woningpark van Europa (nog iets waar we kampioen in zijn) dus Jan Mediaan verwarmt met aardgas, en heeft daar 1500-2000 euro of 25.000 kWh tot 35.000kWh voor nodig. Jan Mediaan zijn huis is een 244 kWh/m2 energiezuipschuit. De passiefwoningen zijn eco-sippers die 1 liter/m2 verbruiken of zoeken de grens van 10 kWh/m2. De lage energiewoningen tippen aan de 3 liter grens, vergelijk het met de 3liter grens bij de auto's. Zij verbruiken 30kWh/m2 of 300m3 aardgas per 100m2 verwarmde woonruimte per jaar.

Toch verbruiken lage energiewoningen daarom niet zoveel minder, want ze verbruiken vooral nog altijd warm water, en jawel dat mag toch 7.000-10.000kWh elektrische peperduur belaste elektrische energie kosten. Hebben ze geluk ondersteunen ze hun installatie met zonnepanelen, dan kunnen ze daar nog 3000kWh van af trimmen. Maar een warmtepomp verbruikt 1.870€-2500€ elektrische energie (betekent een BTW-stijging van 280 euro tot 375 euro, wat toch 3x onder de magische 1000euro zit?) De zuivere elektrisch verwarmde woning , die nu in principe niet meer mag gebouwd worden, verbruikt inderdaad 2 tot 3 x meer. Sommige Belgen wonen zelfs nog in elektrisch verwarmde huizen en betalen 5000€ voor hun verwarming per jaar. Die zijn zeker gejost, dat is de groep die 1000euro meer betaalt! In de groep van de huizen met warmtepomp is er niemand die 1000euro meer betaalt, tenzij hij er een zwembad mee verwarmt. Spreekt die persoon in eigen naam?

Maar de warmtepompgebruikers hebben inderdaad een gesubsidieerde warmtepomp staan. Die subsidies dienen omdat de overheid wel doorheeft dat in feite mensen zuiniger zijn met een warmtepomp maar vertikken zich zuinig te gedragen door die abnormaal lage gastarieven in België. België blijft het paradijs van de averechtse (of linkse) redeneerwijze, en men subsidiêert liever de beste oplossing, dan de slechtste oplossing te takseren. Men heeft inderdaad een pak verouderde, slecht geïsoleerde huizen met mogelijks zelfs een zwembad, gemotiveerd om te verwarmen met die gesubsidieerde warmtepomp..

EN nu NETTO?

Aangezien we allemaal 816euro meer gaan verdienen per jaar, dankzij de verlaagde lasten op arbeid... spreek je nog altijd van een respectabele winst van 600euro voor Jan Mediaan.

Noteer ook dat Jan Minimumloon, 1000euro per jaar meer in zijn zakken houdt. Of zowaar een sociaal aspect gekoppeld aan ons landje die houdt van o zo sociale herverdelingseffecten totdat iedereen hypocriet zijn belastingen voorstelt alsof hij maximaal 50K verdient.

En Jan Mediaan met warmtepomp houdt nog altijd 300euro extra over. Terwijl Jan Minimumloon met Iphone, en een of andere verslaving aan sigaretten, alcohol zonder te willen stereotyperen. . Gespeend van budgettaire inzichten, onderhoudt een hond, tropische aquarium, en verwarmt zijn huis met een elektrische radiator of elektrische boilers die allang moesten verboden zijn wanneer zijn gaskachel het begeeft. Die Jan Budgetbegeleide (wat is de efficiëntie van zo'n begeleiding in feite ?) zal inderdaad eindigen met 1000euro meerkost, en aankloppen bij zijn geliefkoosde hangmatinstelling achter energiesubsidies.

Kunnen we dit beter ?

We hebben het al geschreven, dat de fout gewoon te corrigeren is met een CO2-taks van 7cent/m3 aardgas en 7cent per liter mazout.

Diegene die zijn huis met aardgas/mazout verwarmt, zal 2000m3 verbruiken, en 140euro extra betalen voor zijn verwarming. Huis isoleren wordt zonder subsidies 4000euro CO2taksen uitsparen. Vandaag kun je 6€/M2 subsidies vangen, of een 'anemisch' bedrag van maximaal 1200euro voor gans uw woning, of daar zie je de kracht van de taksen die efficiënter werken dan subsidies. Gelukkig zijn die subsidies onder de hakbijl van de bezuinigingen gekomen en vervallen ze binnenkort. Terecht als je een CO2 taks zou invoeren, onterecht als aardgas altijd zo goedkoop moet blijven.... Een Carbon taks kan wonderbaarlijk de fout maar lichtjes herstellen van de warmtepomp versus de aardgas keuze.

Met de overheadkostprijs van Infrax in onze elektriciteitsfactuur is dat helemaal niet verwonderlijk. Om de fout helemaal weg te krijgen van de onrendabele warmtepomp heb je in feite nog een tweede shift nodig. Je zou de begroting van de verlichting uit de begroting van de elektrische energie moeten halen. Jawel de energiewende kun je niet doen met gedebudgeteerde kosten op de verkeerde begroting. Openbare verlichting wordt geplaatst door Infrax en niet door de gemeenten zelf. Het zijn precies wel auto's die willen rijden op openbaar verlichte wegen, en niet de mensen die zich elektrisch verwarmen of bedrijven die hun machinepark aandrijven. Als je die shift zou doorvoeren kan elektrische energie gemakkelijk 20% minder belast worden. Dan zou je al veel correcter uw beslissing nemen. Elektrisch met warmtepomp verwarmen voor 1000€ of met aardgas voor 1000€. Een budgetneutrale keuze, maar een keuze die voor elke vooruitstrevend denkend mens in het voordeel van de warmtepomp draait.

Diegene die zijn huis verwarmt met warmtepomp gekoppeld aan PV-zonnepanelen, kan 7000kWh energie ophoesten met 7000Wattpiek zonnepanelen, en straks zijn teller volledig doen terugdraaien of verbruikt met een investering van 7000euro zonnepanelen straks nog 0 euro energie om zijn huis te verwarmen. Hij ontsnapt volledig aan alle lastenverhogingen... en kan semi-autarktisch energieneutraal zijn huis verwarmen. Waar hebben we ooit nog eens een rendement van 25% gekregen bij de bank ? Als de burger kan wedden tegen de overheid dan verliest de overheid altijd... Toch blijven we allemaal klagen.... dat we gepakt worden door de overheid ?

Ref 1: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150728_01794792

Ref 2: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2397915