Kliksystemen die uw leven zuur maken

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieKlikken is een typisch onderdeel van een repressief beleid. En wordt hier verder in België uitgebouwd, zestig jaar na WO-II lijken we zowat de essentie van de nevenwerkingen van kliksystemen vergeten te zijn. Wat door de post-war generatie gedemoniseerd werd, komt nu als een bsluipend vergif stap voor stap terug.

We krijgen een nieuw klikpareltje erbij. Vanaf nu kunnen we elke zwartwerkende migrant gaan klikken. De theoretische Pool die hier aan dumpingprijzen onze lasten op arbeid komt verlichten, mag dan hier wel werken, maar zal wel altijd ergens met een papier niet in orde zijn. De bouwheer is verantwoordelijk voor de ontdoken sociale bijdragen.

Dus in plaats van het probleem bij de wortel aan te pakken, hebben ze niet beter gevonden dan het probleem bij de diegene aan te pakken waar ze juridisch vat op hebben. Onze administratie schoot duidelijk fantasie tekort om met hun papieren tijger dit probleem in te tomen. Uiteraard is er hier een kip en ei probleem: zijn de lasten op arbeid te hoog of is die Pool te goedkoop en werkt hij aan dumpingprijzen?

Volgens mij werkt die Pool hier aan betere prijzen dan in Poolland, en is hij doodgelukkig dat zijn arbeid inclusief overnachtingskosten hier meer opbrengt dan wat hij in Polen kan verdienen. Nu Polen moeten zich niet geviseerd voelen door mijn artikel, ik had net zo goed Joegoslaaf of Marokkaan kunnen schrijven.

De klacht is niet anoniem je moet uw naam en adres geven. Hier valt de eerste ambtelijke steek, je hebt geen eID identificatie dus je kunt net zogoed een valse naam geven en zeggen dat je Pavlov noemt. Een Poolse naam maakt uw klacht nog geloofwaardiger, want dan lijkt het een afrekening tussen Poolse bendes in maffia stijl.

De bron van het probleem, de traumatiserende lasten op arbeid, wordt opgelost door te volharden in de boosheid en als politiek niet toe te geven dat het systeem fout zit. Het is vreemd dat een liberaal dit linkse systeem ondersteunt en uitvoert. Het idee is natuurlijk dat de fraude mantra die zich altijd vertaalt in averechtse boetesystemen, nu eens op een andere manier wordt aangepakt. In plaats van de bedrijven uit België te pesten met administratieve lasten en boetesystemen, ga je ook eens het probleem aan de sociale zijde aanpakken... Curieus wat het resultaat gaat zijn van deze nieuwe kliklijn.

De andere vraag de ju moet stellen is hoever ga je met die klachten ? Moet iedereen nu zijn escorte buurvrouw gaan klikken ? Of gebruik je die dienstverlening van de overheid om uw buurvrouw in een chanteerbare positie te duwen ? Klikken wordt leuk op die manier, tenzij je wel iets doet die verboden is. Een slimme buurvrouw klikt u terug.

Maar wat doe je met Ziekenbond-Uber-taxis ? Of ziekenvervoer georganiseerd door ziekenfondsen met invalide steuntrekkende ? Of moeten we de Post aangeven die BTW vrije diensten verkopen ? Of moeten we de vzw's overdragen met gesubsidieerde tewerkstelling die BTW vrij, sociale lasten vrij concurreren met privé bedrijven ? De schizofrene overheid kan straks in zijn eigen voeten schieten.

Kliklijn fiscus (Kliklijn fiscus roodgloeiend)

Nog nooit werden zoveel mensen verklikt bij de fiscus, dat blijkt uit gegevens die VTM-nieuws heeft opgevraagd. In de eerste helft van 2015 werden bijna 1.600 meldingen gedaan, een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Of dit nu een roodgloeiende situatie wordt beschouwd of ambtenaren die gewoon zijn van 1 dossier per kwartaal te doen ?

Wie kan hier substantiële en goeie informatie klikken, tenzij twee personen die elkaar goed kennen, en in onvrede en uit wraakgevoelens elkaar een loer draaien. Dit wordt dan een partijtje armworstelen, want in een goed oog om oog en tand om tand verhaal, pakt die getroffene de klikker terug.

Je kunt u zelfs afvragen, als iemand u ten onrechte beschuldigd, of de kosten niet moeten verhaald worden op diegene die u de loer draait. Dat zou een eerste principe moeten zijn waar de administratieve responsabilisering komt. Want een overijverige administratie kan uw dossier 'sluitend' maken en weet perfect hoe ze uw verklaringen moet kneden om iets onschuldigs om te toveren naar iets 'schuldigs'. Is de ingang van het onderzoek bewezen niet geldig, vinden ze altijd wel iets in hun oogen die niet koosjer is. Zelfs al raakt het kant nog wal en heeft het absoluut geen zin om die klachten te behandelen, krijg je de selffulfilling prophecy.

Ombudsdienst (Ombudsdienst)

Dit moet dan het klikkersparadijs voorstellen. Alle problemen en zowat alle diensten hebben een klachten – ombudsdienst. Organiseert de dienst zijn eigen klacht, dan kun je er wel van op aan dat dit eerder een 'doofpot' systeem is. Neem nu de telefoon of elektriciteitsmaatschappij. Dit zijn gewoon call centra die uw klacht noteren, maar tout court daar niets mee doen. Wil je uw klacht hard maken, vraag een dossiernummer. Anders gebeurt daar simpelweg niets. Je bent uw klacht kwijt en je kunt met een goed gevoel gaan slapen, maar verder gebeurt er niets.

Krijg je een klachtnummer, en heb je een brief dat uw klacht ontvangen is. Dan gebeurt na twee maand iets wat je in principe al op voorhand kunt voorspellen. Je krijgt een brief met de melding dat uw dossier correct behandeld is, en dat er geen fouten gemaakt zijn. De essentie van uw klacht gaat meestal verloren. Je reclameert tegen een fout in het systeem, en niet zozeer persoonelijk. En je viseert ook niemand persoonlijk, dan gebeurt er dus simpelweg niets. Het ombudsssysteem werkt dus vermoedelijk beter als je kunt klacht formuleren op de man af, dan eentje tegen een anomalie in het systeem.

Nu heeft de Vlaamse overheid een ombudsdienst gemaakt, waarmee je uiteraard ook klachten kunt formuleren over diensten van burgers onder elkaar; Jawel het hek is helemaal van de dam, want die diensten behandelen overijverig uw klachten en scheppen een zelfvoedend mechanisme van ambtelijke tewerkstelling die nergens een toegevoegde waarde schept. Nog beter, nu hun eigen dienstverlening buiten schot blijft, kunnen ze uiteraard dossiers wel ontvankelijk verklaren, en zit daar een leger sociale assistenten als volleerde zelfverklaarde juristen wetten te misinterpreteren en toe te passen alsof ze wijsheid van alles in pacht hebben. En jawel zij helpen uw klachten te kanaliseren naar rechtbanken, of andere ambtelijke instellingen. Geen problemsolving uiteraard. Introspectie bestaat hier niet. Dus gegarandeerd een goeie manier om uw buur het leven zuur te maken.

De inspectiediensten ...

Naast belastingen, kun je zowat elke zaakvoerder couillonneren met een inspectie: veiligheid, milieu, hygiëne, bouwovertredingen, afvalwater, er ontbreekt zeker altijd wel een papiertje of een lichtje. De diensten werken zelfs geinstitutinaliseerd met kliksystemen. Vanaf je een arbeidsongeval hebt met ziekenhuisopname, klikt dit door naar de arbeidsinspectie..

De systemen worden verder geïnstitutionaliseerd en krijgen breed wettelijk draagvlak, door geprivatiseerde rapportjes te eisen in de bouw. Je moet een attestje hebben met het EPB verslag. Je hebt een rapportje nodig van de veiligheidscoordinator. De dakwerker moet een stelling bouwen die geontroleerd wordt door een coordinator. Maar aleluja, elke aannemer kan een stelling factureren. En één bouwwerf wordt bijgevolg een stelling voor de ruwbouw, een hoogtewerker voor de schoorsteen intubatie, een stelling voor de dakwerken, een hoogtewerker voor de ventilatiekappen of de stellingindustrie staat vier keer aan de kassa. Waneer hebben wij een 'rijkgeworden' stellingbouwer in the sky is the limit gezien ?

De privacy commissie (http://www.privacycommission.be/nl)

Ja, je kunt zowat elke klacht omtoveren naar een privacy verhaal. Moeilijk moet dat niet zijn als je uw fantasie laat lopen. Nu moet ik zeggen, ambtshalve is dit privacy probleem een alibi voor elke ambtenaar om niets te doen. Gegarandeerd blokkeert elke ambtenaar en elk dossier bij deze vraag. De perfecte manier om de standstill te realiseren tussen de overheid en de privé. Tenzij op zijn Orwelliaans, als de dienstverlening zelf betreft, staat hun toegang tot privé gegevens buiten discussie. De overheid kan dus alles, want haar integere werking staat buiten discussie. De privatieve toepassing van de gegevens lijkt daarentegen altijd een probleem te zijn. Tenzij na 10 jaar blokkeren, lijkt dan toch de toepassing niet onmogelijk te verklaren.

Wie herinnert zich nog hoe 918 agenten (vooral vrouwen) kort na de zelfmoord van Yasmine in haar dossier zitten snuffelen, zonder dat ze daar toelating voorhadden... Het probleem is natuurlijk veel erger. Alle overheidsdiensten kunnen moeiteloos uw privé adresgegevens gekoppeld aan de GIS databank ophalen. Bij dubbele namen worden die gegevens inderdaad niet noodzakelijk kwaadwillig onderzocht, en gelogd. De traceerbaarheid zet gelukkig nog een rem op die informatieve overload. Alle politiediensten kunnen vanaf uw nummerplaats uw volledig fiscaal dossier doorploegen, ook daar remt gelukkig die traceerbaarheid het korps. Alhoewel hoe denk je dat kranten aan hun informatie komen ? Misschien nog een kliklijn voor steekpenningen voor informatielekken bij de rijkswacht ? We hebben al een Kliklijn tegen nieuwjaarsfooien in Antwerpen WTF over hoeveel mensen gaat dit hier ?

Notarissen controleren of jij nog openstaande schulden hebt bij elke verkoop van eigendommen, en overlopen uw volledig bezit. Belastingsdiensten consolideren sneller uw rijkdom dan jijzelf. En ziekenfondsen doorploegen inkomsten databanken om te beslissen of je recht heb op voorkeurstarieven, of medische 'consumptie' databanken om te zien dat je recht hebt op maximum facturen. Land je in het ziekenhuis, den worden alle databanken opengegooid en bouwt de verpleegster voort op al uw medische, farmaceutische dossiers. Uw privacy bestaat al lang niet meer. En jawel de privacy commissie heeft die Orwell situatie allemaal goedgekeurd, tenzij dat snuffelen natuurlijk.

Verklik uzelf op Internet

Al deze diensten vinden natuurlijk internet een zalig instrument. Ze moeten godverdomme zelfs niet meer uit hun buro te komen om de 'dommerikken' te vinden die staan pochen met hun vakantiefoto's, hun nieuwe bezittingen... Websites van firma's worden doorploegd op foutieve informatie. Belastingsdiensten doorploegen de handleiding op wat zij denken dat systemen zijn om te frauderen.

Google Street die met zijn torenhoge camera over de omheiningen piept, logt uw volledig huis op internet. Dieven kunnen poepsimpel uw huis gaan analyseren.En jawel om de twee jaar hebben kadasterdienstene een update van uw façade, en status van uw verbouwingswerken. Niets blijft verborgen voor het waakzame oog van Google.

Flitspalen , rekeningrijden en autonome voertuigen, tracing app's, drones

Jawel aan de eerste willen we geen woorden meer vuilmaken. Het is al voldoende bewezen dat de mortaliteit niet meer daalt door deze slot machines. Maar rekeningrijden is de flitspaal ingebouwd in uw auto. Uw traceerbaarheid is al bewezen via uw GSM ben je permanent te volgen tot op een paar kilometer nauwkeurig. Straks vervoeren autonome voertuigen gelinkt via internet u volledig zichtbaar en traceerbaar. Nog grappiger is als je zelf uw traceerbaarheid vrijgeeft via uw smartphone.

Bevrijd uzelf van die nieuwe slavernij.

Daarom 'ontgoogel' yourself, nu je nog tijd hebt. 'Deface' yourself. Vernietig uw account of zet uw Wall alleen zichtbaar voor uw dichtste vrienden. 'Unstreet' your house. Bestudeer uw dosier bij de overheidsdienst met uw eID. Bekijk uw medisch dossier met de patient healtviewer Koop een coyote om te ontsnappen aan het waakzaam oog van duizenden flitspalen.