Minister Marghem (MR) hanteert sloophamer voor windenergie op Noordzee: subsidies kabelaansluiting onder vuur

© epa

Het was ooit een paradepaardje van de sp.a: het windpark voor de kust. Maar eens te meer toont deze regering zich als sloophamer van dat voormalige socialistisch beleid. Want minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) stelt zich grote vragen bij de subsidies die de windparken krijgen. Maar vallen die weg, dan zijn de projecten op zee lang niet zo rendabel meer. De toekomst van de windparken Rentel en Norther is zo twijfelachtig.

De sector van de windenergie is up in arms. Want de minister van Energie Marghem is bezig heel hun economisch model onderuit te halen. Zeker voor projecten op de Noordzee, de zogenaamde off shore windmolenparken, is er zwaar weer op komst.

Minister Marghem stelt zich vragen bij de zeekabels die de windparken moeten verbinden met het hoogspanningsnet. Die worden nu gesubsidieerd: als ze zich aansluiten op het netwerk van Elia, krijgen ze overheidssteun. Maar de minister heeft de Creg, de regulator van de energiemarkt, gevraagd om te onderzoeken of er geen sprake is van "oversubsidiëring van de windenergieparken op zee". Er is nog een tweede studie op komst over de toekomst van de windenergie. En beide bepalen voor een stuk het lot van windenergie op de Noordzee.

Lees meer

"Bezig met het openhouden van de kerncentrales"

In De Standaard haalt de grote baas van GeoSea, Luc Vandenbulcke hard uit: "Het Belgische energiebeleid is te veel bezig met het openhouden van de kerncentrales en te weinig met het aanmoedigen van hernieuwbare energie." Nochtans schermt Vandenbulcke met straffe cijfers over de economische impact van de windenergiesector. Tussen 2010 en 2030 zou die tussen de 12.000 en 14.000 stabiele banen opleveren, en en economische extra groei van 11 tot 13 miljard euro. België ondergraaft een toekomstgerichte sector als ze nu plots de subsidie weer dichtdraait, is de redenering.

Binnenkort moeten er twee grote projecten financiering krijgen: Norther en Rentel. Norther is een project van het Nederlandse Eneco. Achter Rentel zitten onder meer Deme, de baggeraars, en ook Aspiravi, Vlaamse groene stroom is dat. Die projecten hebben doordat minister Marghem de onzekerheid aanwakkert plots een pak minder slaagkansen. De Creg komt dus eind deze maand met dat rapport over de subsidies, in oktober is er dan nog die tweede studie.

De verandering van koers in het energiebeleid is symptomatisch. Al jaren klaagt heel de sector, ook Electrabel met haar kerncentrales over de grote rechtsonzekerheid. Niemand weet precies waar hij aan toe is: kerncentrales sluiten, windenergie promoten, maar dan toch de kerncentrales openhouden, en uiteindelijk de boost in de windenergiesector niet meer steunen... Het lijkt er sterk op dat de symboliek van een windmolenpark voor de kust van Oostende, iets wat nauw verbonden is met de politieke inspanningen van lokaal boegbeeld en Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), ook politiek doorweegt. Een nieuwe wind in Brussel, met grote gevolgen voor de initiatieven op de Noordzee.

Lees meer