De MAF : de mafste creditcard van de wereld

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Het idee is , dat je vanaf een bepaalde franchise van 800-1000euro medische uitgaven als burger niet langer meer moet investeren in uw gezondheid. Vanaf dan is alles gratis. De som van uw medische uitgaven, transmuraal, worden samengeteld. Eenmaal je aan die franchise komt, komen vanaf dat moment alle bijkomende zorgen gratis. Gratis is leuk, en gratis leidt altijd tot 'economische onevenwichten'...

Een tiental jaar terug voerde de overijverige overheid een systeem in van Maximum factuur. Het idee , zoals altijd is nobel aan de basis. Intellectueel correct dat we zijn, kun je nooit tegen een systeem zijn die als doel heeft zorgen dat mensen niet in de miserie geraken met hun gezondheidsuitgaven en levensnoodzakelijke investeringen uitstellen bij gebrek aan middelen. Tot de praktijk natuurlijk bewijst hoe het loopt

Het idee is , dat je vanaf een bepaalde franchise van 800-1000 euro medische uitgaven als burger niet langer meer moet investeren in uw gezondheid. Vanaf dan is alles gratis. De som van uw medische uitgaven, transmuraal, worden samengeteld. Eenmaal je aan die franchise komt, komen vanaf dat moment alle bijkomende zorgen gratis.

Gratis is leuk, en gratis leidt altijd tot 'economische onevenwichten'...

In principe heeft Nederland ook een franchise systeem. Dat wil zeggen dat iedereen zijn medische zorgen daar 100% contant betaalt tot aan de maximum-faktuur. In België gaat de MAF over uw opleg die je betaalt aan de medische sector. Het verschil is wel dat je in België op die manier wel 2 tot 4x trager aan de MAF komt dan in Nederland.

De MAF leidt tot OVERCONSUMPTIE

Het is werkelijk een no-brainer: vanaf je verheven wordt tot de status van MAF, moet je niet twijfelen, maar vanaf dat moment is elke medische investering in uw gezondheid gratis. Dus uw tanden verzorgen, brilletje bij de optieker, nog een dermatologisch probleempje, een EKG en uw bloed laten analyseren bij de cardioloog. Uw medical shopping therapy bereikt zijn summum. Het is alsof je vier maand in Wijnegem kunt shoppen met een bankkaart van een oliesjeik in de hand.

Wie denkt dat het niet gebeurd, moet maar eens kijken naar de statistieken... Dokters, ziekenhuizen, tandartsen maken hun jaar goed... op het einde van het jaar dankzij de MAF... Er zijn wachtlijsten.. Je moet vechten om er nog tussen te geraken... Er worden nog twee groepen bediend: de echte urgentie, en de maffers.

Stel u voor als je elke dag een arts bezoekt, als hypochonder, krijg je waarlijks full professional medical attention voor een prikje... Waar in de wereld kun je dagelijks gratis naar de arts/ziekenhuis/tandarts/apotheek/kinesist zonder één euro uit uw zakken te halen. Niemand die u vragen stelt of je wel die zorg nodig hebt ? Nee hoor de zelfstandige dienstverlening die zo gezellig verknecht wordt door de ambtenarij, werkt onder competitieve drang uitgespeeld tegen elkaar, maar hier is er geen spel meer: het is gratis; Je kiest het beste voor niets natuurlijk. Dus elke dag naar de arts voor 30 euro, of je kost 1000 euro gezondheidszorg per maand, gedurende 6 maand... niemand die zegt dat je dit niet mag doen.. .Uiteraard in een vrij land mag je elke dag naar de dokter..

DE MAF is ASOCIAAL

Dat kan niet zul je zeggen. We worden altijd gezellig gebrainwashed door onze ambtenarij en over-gesubsidieerde journalistiek. Zo dreunen wij de mantra af van die fossielen van mei-68 en vers-opgeleiden, Waarom zou je nu tegen een systeem zijn waar je zelf zo gezellig het exponent van bent. Het exponent gaat zichzelf niet in vraag stellen. Jij bent juist diegene die het succes van het verhaal compleet maakt. Weinigen zijn zo kritisch voor zichzelf dat ze zichzelf kunnen wegcijferen als het misbare element. Wat verkocht wordt met label 'sociaal' leidt tot asociaal gedrag.

Wel het asociale is precies dat iemand die sociaal aan de grond zit geen geld genoeg heeft om aan de MAF status te komen... De MAF komt sporadisch wel een sociaal geval toe, begrijp mij niet verkeerd. Maar nog meer wordt je tot MAF gebombardeerd vanaf je eens in de kliniek gelegen hebt. Je wordt tot MAF gebombardeerd vanaf je rijk genoeg bent om meer dan 1000euro gezondheidsuitgaven te pre-financieren..

Het tweede asociale is dat de MAF de dienstverlening wegkaapt van diegene die het urgenter nodig hebben. Jawel, hypochonders komen hier aan hun trekken. Maar hypochonders zijn ook maar zenuwpieten die zichzelf belangrijker vinden dan de rest, dus het tweede asociale komt hier naar boven. Mensen die denken dat ze belangrijker zijn dan de andere krijgen gratis meer aandacht.

Het derde asociale, is dat het systeem gezinnen samentelt. Dus nogmaals zijn 'kinderloze' gezinnen en mensen die gescheiden leven slechter af dan mensen die onder één dak wonen. Een embarassing truth is dat dergelijk systeem de alleenstaanden discrimineert.

BEAT the SYSTEM

Wie slim is profiteert natuurlijk van de MAF. We hebben het al indirect aangegeven hoe je dit kunt doen.

Plan uw operaties in het begin van het jaar. Jawel, Januari, Februari na de MAF-piek van vorig jaar zijn de artsen blij dat er mensen zijn die nog geld hebben om gezondheidszorg te betalen. En jawel nieuw heupje, een nieuw klepje in uw hart, een hallux valgus laten rechttrekken, een gefakete obese maag laten verkleinen. Ze kosten allemaal peperduur, vooral als je meerekent dat je gewoon eist om een kamer alleen te liggen, kost uw opname een veelvoud van een hotelfaktuur. Artsen rekenen maximum honoraria, ziekenfondsen tarifieren maximum supplementen, en binnen een wip ben je klaar voor de MAF.

De ziekenhuizen fungeren waarlijks als onderzoeksinstellingen die gehaaid elke optie en elke opportuniteit om te cashen op uw dossier gebruiken. Vecht niet tegen die instellingen, maar werk gewoon gezellig mee, het is zo fijn om verzorgd te zijn. Dankzij hun protocollen bestuift uw dossier zichzelf als het ware, en krijg je een vrijgeleide om tientallen artsen te consulteren. De protocollen zorgen dat ziekenhuizen gefinancierd geraken en dat het RIZIV maximaal betaalt. Jij en de ziekenhuizen zitten op dezelfde golflengte: jij wilt uw vege lijf redden van de terminaliteit van het leven, de ziekenhuizen of cashcows van de christelijke en andere signatuur, proberen hun kosten te keren.

Tweede strategie is, plan als gezin uw operaties collectief in januari. Iets minder belastend voor uw lichaam en nog intelligenter, samen sta je sterker. Gegarandeerd moet je ook hier weer geen moeite doen om MAF te worden. Je krijgt het statuut werkelijk in een knip vast. Diezelfde protocollen, en hetzelfde 'riziv-melk' systeem draineert gewoon het budget leeg. Jij en de arts hebben een win-win relatie. Beiden worden er beter van. Maar vooral de MAF-bonus ligt ook voor u klaar op tafel.

Derde strategie: nu alles gratis is, moet je doorshoppen natuurlijk. Uiteraard je laat 12 maanden geneesmiddelen voorschrijven, je plant met het volledig gezin uw bezoek aan de tandarts. Je laat uw bloed analyseren met een full blood count. Nog beter je doet alle exotische parameters controleren die ja maar kunt fantaseren. Waarom niet, je weet nooit wat ze vinden en of er nog extra werk uit de bus komt;.. Je verslaat het systeem. Het is uw gezondheid die er beter van wordt, en dit op kosten van het systeem. Uw zuurverdiende centen worden al jaren 70% afgeroomd om het onbetaalbare systeem in stand te houden. Uw wraak is zoet, want waar anders alleen asielzoekers recht op blijken te hebben, komt nu ook eens aan u tegemoet.

Een GEZONHEIDSLENING zou beter werken dan de MAF ?

Wel maak van de MAF een 'blanco' lening. Dus schaf de MAF af. Maar financier als overheid alle remgelden zonder interest. Hoe zou het gedrag zijn van de consument ?

De consument gedraagt zich rationeler, want hij heeft er geen egoïstisch belang meer bij om bijkomend te consumeren. Zijn consumptiedrang moet hij zelf blijven betalen. En ja hij krijgt een blanco financiering. Dus hij kan altijd zijn gezondheidszorg financieren. Dit wordt een heel ander verhaal. De kankerpatiënt kan blijven zijn gezondheidsuitgaven doen die hij moet doen, moet op dezelfde manier niet betalen... Hij betaalt als hij overlijdt in de erfenis... waarom niet; Hij betaalt als hij overleeft op afbetaling 5 jaar. En nee er is geen enkele bank die hem ambetante vragen moet stellen, de overheid geeft waarborg. In feite geeft de overheid nu ook waarborg voor de huidige schuldenberg. Het verschil zit hem in deze nuance: overconsumptie wordt beperkt door de patiënt die op elk moment mag eisen dat de arts zijn kosten onder controle moet houden. Hier komt het belang van de patiënt lineair overeen met het belang van de overheid. Onderschat nooit de macht van het remgeld. Het optimale remgeld zou in principe rond de 30% moeten liggen voor alle medische zorgen. Waar haal ik dit getal vandaan zul je zeggen ? Wel gezond economisch redeneren: mijn tijd is evenveel waard als de arts zijn tijd. Ik heb het recht op gezondheid, en de 70% terugbetaling is niet meer dan het teruggeven van die overbelasting van arbeid, zodat uw netto tijdswaarde overeenkomt met de netto tijdswaarde van de arts.

Recht op gezondheidszorg is dus geen recht op manna uit de hemel ?

Sommige gaan mij hier verketteren voor enkele stevige uitspraken. Maar eerlijk mensen. Ons socialistisch model droomt ervan om de gezondheidszorg betaalbaar te maken. Wat als de gezondheidszorg een 'lening zou zijn' en de 'sociale bijdragen die we betalen een 'credietkaart' ? Er is niets of niemand die ons remt in de medische consumptie tenzij een leger ambtenaren die het 'medisch korps' te pas en te onpas met mediagenieke verdachtmakingen beschuldigt van eigenbelang gedrag. Je moet nochtans altijd durven nadenken over alles als economie:de consument, de dienstenleveranciers en hun gedrag. Ook de consument kan schuld hebben in deze zaak. Ook de overheid kan schuld hebben, omdat haar systeem te royaal uitbetaalt. Ook de industrie kan schuld hebben omdat zij te sterk haar eigenbelang zit te lobbyen. Ook de ziekenhuizen en hun verzuilde belangen kan schuld treffen daar zij deze perpetuum mobile ad eternum in stand willen houden...

Dus stel u even voor dat uw 'sociale' bijdragen een 'gecumuleerd sociale virtuele rekening' is en dat uw uitgaven in de sociale zekerheid een 'gecumuleerd sociaal verbruik van die rekening is'. We moeten nog niets veranderen aan ons systeem, maar we visualiseren wie meer kost dan hij opbrengt. We visualiseren wie meer spaart op zijn sociale rekening dan hij kost; We visualiseren in feite een primer van die sociale lening. Het enige dat je moet doen is de moed hebben om burgers te responsabiliseren...

Wat als we de efficientie meenemen in het verhaal ?

Ons behandelingspalet in de gezondheidszorg zit vol met placebo's; Placebo is leuk, want met 60% kracht van de eigen geest geneest de meerderheid zonder veel risico's. Maar meestal steunen we ons op het dubbel blind verhaal... Maar je vraagt je toch af wat doen we ? We lepelen en bevriezen wratjes , geven mensen gesubsidieerde zonnekuurtjes , sponsoren nog altijd psychotherapie, consumeren obesitasbehandelingen... en toch blijken die wratten terug te komen, die psoriasis niet te behandelen, de psychotherapie heeft moeite om te bewijzen of het dubbel blind werk, en inderdaad sommige mensen met een bypass zitten een jaartje later terug bij de weightwachters... Zowat alles kan gesubsidieerd voor een prikje behandeld worden door het medische korps. Wat als we nu eens de dubbel blind geverifieerde effect meenemen in het verhaal: Dus onze traditioneel ABC verhaal maar met een nuance werkt de behandeling goed, veilig en genezend geef je die behandeling een A. Werkt de behandeling ondersteunend, zonder te genezen geef je de behandeling een B. Werkt de behandeling beter dan placebo geef je die en C code. En we herevalueren alle geneesmiddelen/behandelingen. Want momenteel wordt de ziekte geklasseerd in een ABC klassement zonder te kijken of een behandeling wel iets doet. Dus de beste behandelingen zijn goedkoop 0-10% remgeld, de minder goeie ondersteunende behandelingen verhoogt het remgeld 20-30%, en de behandelingen die nauwelijks beter werken dan placebo komen met 50% remgeld. Dan zou de markt al zoeken om alleen behandelingen aan te bieden die werken...

Wat als we de risico's meenemen in het verhaal ?

Ons palet aan behandeling houdt daar nu eens absoluut geen rekening mee , wist je dat ? Als je diabetes behandelt met Metformine heb je quasi geen risico's en een spotgoedkoop geneesmiddel die de ziekte aan de beste prijs kwaliteit behandelt. Kom je daarentegen met een Avandia op de proppen, dan slaag je er samen met uw Metformine uw parameters wat te verbeteren, maar niet zonder risico's. Als we morgen rekening houden met de risico's in de remgelden, dan zou de Avandia een categorie C zijn ipv een categorie A geneesmiddel. Een B status omdat het continu moet genomen worden is en in feite niet alleen kan gegeven worden. En een C status als gevolg van de risico's;..

Je ziet dat de krachtlijnen van een moderne gezondheidszorg terugbetaling niet lopen langs de lijnen die uitgestippeld zijn door onze 'Mei-68' boys. Het communistisch systeem van alles te overreguleren en overregelmenteren, heeft geleid tot een academische moloch. Onze gezondheidszorg is een onbestuurbare budgetwretend monster, waar ambtenaren om de haverklap nieuwe dingen moeten bedenken om die moloch in te tomen. Men denkt uiteraard van zichzelf van goed werk te doen. Niets is minder waar, in België hebben wel 30% van de bestaande geneesmiddelen niet meer beschikbaar, 50% van de behandelingen zijn niet te krijgen zonder een of ander attestje en goedkeuring. De mensen worden door een keurslijf geduwd van administratie die probeert de privé initiatieven in te tomen, en met enige focus niet de volksgezondheid maar de begroting. Niemand heeft nog vrijheden. De firma' s kunnen hun prijs niet vrij bepalen. De artsen kunnen niet meer vrij voorschrijven. De dienstverleners kunnen niet meer vrij afleveren. De patiënten kunnen niet meer vrij behandelingen kiezen. Iedereen heeft continu en permanent een juk te dragen en een ambtelijke dictatuur te verdragen. En jawel het blijkt keer op keer niet te werken. Inderdaad mijne heren het communisme heeft bewezen niet te werken. En hier in België houden we nog altijd een communistisch gezondheidszorg systeem in stand.