Daar is de Turteltaks weer: Peumans uit zware kritiek op handelswijze van Turtelboom

Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft scherp uitgehaald richting Vlaams minister voor Energie en Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld). Hij vindt het niet kunnen hoe Turtelboom haar nieuwe verkeersbelasting en de zogenoemde Turteltaks door het parlement probeert te krijgen.

Er is al heel wat te doen geweest rond de beruchte Turteltaks, een extra heffing van 100 euro per jaar per aansluiting op het elektriciteitsnet. Het gaat dus eigenlijk om een extra belasting voor elk huishouden. Op die manier wil Annemie Turtelboom de historische schuld van de groenestroomcertificaten wegwerken. Die extra heffing stuitte al op een pak kritiek, zowel van de Vlaamse oppositie als van armoede- en welzijnsorganisaties. De taks geldt namelijk voor alle gezinnen en is niet afhankelijk van het inkomen of verbruik. Kwetsbare gezinnen zullen er dus weer het meeste last van hebben.

Programmadecreet

Ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans mengt zich nu in het debat, en wel omdat hij vindt dat Turtelboom de taks op een onaanvaardbare manier door het parlement probeert te krijgen. Turtelboom zou de energieheffing namelijk willen laten behandelen als een amendement aan het Programmadecreet, wat een hele reeks maatregelen voor de begroting van volgend jaar bevat. En net daar knelt het schoentje, en Peumans schrijft in een document over de behandeling van het Programmadecreet dat hij daarbij "een zeer ernstig voorbehoud" maakt.

Als de taks behandeld wordt als zo'n amendement, dan zal er namelijk geen parlementair debat mogelijk zijn, en kunnen er bovendien ook geen hoorzittingen over plaatsvinden. "Een normale parlementaire behandeling in commissie met mogelijkheid van hoorzittingen en debat is te verkiezen", zo staat in het document. Voorlopig heeft Turtelboom het amendement echter nog niet ingediend, aangezien ze nog wacht op het advies van de Raad van State.

Geen verband met begroting

Bovendien heeft het kabinet van Peumans vragen over de taks. "Op basis van de informatie die we thans hebben, moeten we vaststellen dat er voor het grootste gedeelte van deze amendementen zeker geen rechtstreeks verband is met de betrokken begroting. We willen het signaal geven naar de regering dat het Programmadecreet alleen bepalingen kan bevatten die rechtstreeks verband houden met de betrokken begroting. Dit signaal is ondertussen gegeven aan het kabinet van de bevoegde minister."

Ook over de nieuwe verkeersbelasting heeft Peumans deels dezelfde opmerkingen. Hierbij is er wel een rechtstreeks verband met de betrokken begroting, maar er zijn een aantal inhoudelijke opmerkingen. Zo zou er geen maatschappelijk debat gevoerd zijn, en de voorgestelde maatregelen zijn niet onderbouwd met wetenschappelijke studies. "Er zijn vrij negatieve adviezen die erop wijzen dat dit een te belangrijk thema is om het op zo'n manier af te handelen", aldus het document van het kabinet-Peumans.

Lees meer