Open Brief aan Bart Tommelein, Yera en Johannes: een onafhankelijke natuurkundige opinie

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieHet debat lijkt te gaan over de sluiting van de kerncentrales, tot daar geen probleem. Maar het debat lijkt niet te gaan over hoe we onze energiebevoorrading kunnen verzekeren ? Mijn opinie is al een zevental jaar gepubliceerd in een wiki, en stelt simpelweg dat je dit natuurkundig moet berekenen. Het voordeel van die natuurkundige berekening is dat je niet om de vijf minuten moet veranderen van strategie...

Wie beweert dat België zijn toekomstige energiebevoorrading kan garanderen met windenergie en zonne-energie heeft een slag van zo'n molen, of leeft met zijn hoofd boven de wolken..

Als we onze natuurlijke bronnen aanspreken, dan moet je geen genie zijn om te begrijpen dat zonneenergie en windenergie de productie van energie niet samenvalt met ons verbruik van energie. Wie beweert dat we 100% op windenergie moeten draaien, beweert dus dat er in België 30.000 windmolens komen en een energieatol van 30km diameter. Een professor natuurkunde effende 10 jaar terug het pad voor zo'n calculaties met zijn verdienstelijke website http://www.withouthotair.com/ Hij vulde zijn website verder aan met gegevens in zijn blog, en lijkt na jaren rekenen alles samen te vatten in één grafiek the map of world genaamd. http://www.inference.eng.cam.ac.uk/sustainable/data/powerd/MapOfWorld.html

Wie België zoekt op de grafiek: wij zijn een groen puntje, zoals Nederland naast boven South Korea / Japan juist boven de windenergie lijn. Dus moraal van het verhaal is, als je iets wilt vertellen in dit verhaal, moet je dat simuleren...

Er bestaan mooie tools om te simuleren, en je zou verwachten dat kabinetards daar lang genoeg mee spelen tot ze het ding en de principes in hun hoofd hebben.

Een voorbeeld van zo'n tool voor Engeland leert simpelweg dat er geen 'voorbestemd' pathway bestaat, maar een multitude aan 'bronnen' wind-zon-biomassa en kernenergie die elkaar allemaal aanvullen. De vrije markt moet je in principe laten beslissen waar het zal uitkomen. We moeten dus zoals een economist zou zeggen, gediversifieerd werken... En we moeten de vrijemarktwerking laten beslissen waar het verhaal eindigt. De overheid moet de markt gewoon organiseren en een STABIEL kader maken. De investeringen gaan dan vanzelf loskomen.

http://2050-calculator-tool.decc.gov.uk/#/home

En jawel onze vriend Wathelet heeft ooit de moed gevonden om het tool na te maken... mits dat hij politiek consequent geëist heeft dat kernenergie uit het schema zou vallen..Alsof de waarheid niet mag gekend zijn, dat je met nieuwe kerncentrales inderdaad kunt voorzien in fossielvrije energie. Het is blijkbaar een embarrassing truth voor groen, dat en de kerncentrales moeten weggecijferd worden door alles wat je maar kunt uitvinden op de nek te schuiven van die monstertuigen, maar als je toevallig een verlening van levensduur in optie neemt, valt uw berekening volledig in het water. De self-fulfilling prophecy wordt een poot afgezaagd...

http://climactv2.voxteneo.net/pathways/2011110111110011111011011110112121212121214141212101311111001101110f1011111101001/emissions

De oplossing via de simulator bleek dan te komen van drijvende windmolens in de Atlantische Oceaan, die energie omzetten naar waterstofgas, die dan getransporteerd wordt naar België. Great plan, en allemaal 'not of the shelve' technology. Waarmee ik bedoel, als je uw paraplu moet hangen aan een kapstok die nog moet ontwikkeld worden...

De pertinente vraag blijft staan: waarom dan geen kerncentrales in de zee op de Thorntonbank ? Aangezien in Japan de fallout zo'n 80km ver valt, is het voldoende om aan het topje van de Thorntonbank een kerncentralepark te bouwen... Water genoeg om te koelen, en voldoende transportcapaciteit via de kabel om de baseload te voorzien.

Als onze kerncentrales uitgefazeerd moeten worden, terwijl blijkt dat ze na een kleine 'refurbishment' terug 10 jaar kunnen werken. waarom blijven we die sites niet gebruiken als kerncentrale sites... Dan moeten we nooit die sites afbreken en opruimen, en dan hebben we nooit de 'Levelised Cost of Energy'. Ook dat is een embarrassing truth. Blijkbaar zit groen te verkrampt in zijn redenering ? Lateral thinking bestaat niet meer als je te gepolitiseerd redeneert.

Wie beweert dat onze energiebevoorrading niet moet nadenken over de verwarming van huizen en transport zit dus wel maar te redeneren over 1/3 van het probleem.

De simulator redeneert over 100% van de energiebevoorrading. En daar zit dan een tweede knoop in die open brieven. Beeld u in dat we morgen allemaal ons huis verwarmen met een warmtepomp, en rondtuffen met een goedkopere Tesla. Wat is de elektrische energie nodig om die maatschappij op te bouwen ?

De simulator (die vermoedelijk mijn indirecte verdienste is van mijn wiki ;-) geeft het antwoord -40% verbruik en -60% CO2 tegen 2050: gewoon door alle consumptieregisters dicht te slaan Simulatie verbruik beperken

Als we de andere kant van de productie willen aanpakken, dan produceren we met 4000tal windmolens en 10m2 zonnepanelen per dak voldoende energie om Belgie zoals gepromoot door onze Gentse onderzoeker energieonafhankelijk te maken ? Vergeet het... we geraken niet verder dan -30% Simulatie productie optimaliseren

Opgelet er zitten een pak veronderstellingen ingebouwd in deze simulator. Maar we leven in het meest verouderde en slechtst geïsoleerde woningpark van Europa ! De Belgische baksteen is vergeten zijn baksteen te isoleren... Onze isolatie zit vol koude bruggen. Wij isoleren met 2-5cm XPS en vinden het meestal al genoeg. Moesten we onze huizen isoleren tot lage energieniveau, zakt ons verwarmingsbudget met 80%. Doe je die 20% met een warmtepomp of een WKK, halveer je verder het energieverbruik. Wat nu 50% van onze energiebehoefte is, kan uitkomen op 5% van ons energiebehoefte. Zuiver theoretisch ligt daar de daling van ons verbruik. Wie goed oplet begrijpt dat de trend naar decarbonisatie gaat over electrificatie, en dus 20% meer elektrische energie capaciteit moet voorzien worden. We hebben al bewezen dat het niet lukt met windenergie of zonneenergie alleen, dus hoe los je dit op ?

Ons erfgoed zit bovendien onredelijke eisen ivm isolatie op te leggen, genoeg om straks alle monumenten onbewoonbaar te maken. Ook daar moet een knoop gehakt worden.

De pertinente vraag is, waarom weigeren wij onze huizen te isoleren ? Het antwoord is eenvoudigweg: aardgas is te goedkoop, want relatief onbelast. By the way, iemand die een bewijs zoekt of dit wel klopt, moet gewoon kijken naar de strenge winters en wanneer België voorbij zijn CO2 doelstelling schiet... Bij elke zachte winter halen we de target, en bij elke strenge winter moeten we kredieten bijkopen.

Waarom weigeren we onze huizen te verwarmen met warmtepompen ? Het antwoord is even ontnuchterend: elektrische energie is te duur, want relatief overbelast door de lasten op infrastructuur versus aardgas.

Wat is dan de oplossing ? Een CO2 taks shift gefinancieerd op fossiele energie, zou aardgas 20% duurder maken. De elektrische energie wordt hoofdzakelijk fossielvrij geproduceerd, zou niet duurder worden. Netto wordt verwarmen met warmtepomp en zonne-energie 20% meer rendabel. De infrastructuurkosten nivelleren tussen aardgas en elektrische energie als tweede optie.. Heeft iemand dit ooit al voorgesteld ? Waarom zit de openbare verlichting in de factuur van de elektrische energie en waarom niet in de verkeersbelasting ? Waarom zit er een intercommunale te parasiteren op onze elektrische energie faktuur en saneren we die organisaties niet weg ? Dat maakt de elektriciteitsfactuur 4x duurder dan de kostprijs van de productie van elektriciteit. iedereen die zijn faktuur leest heeft dat alang begrepen.

Wie beweert dat alternatieve energie leidt tot kostprijsstijging moet niet focussen op de taksen, maar op het complete verhaal.

Windenergie, en zonneenergie worden hier genoemd als hoofdschuldige voor de kostprijs van de stijgende energieprijzen door Yera ? Niets is in feite minder waar.. We hebben nog goedkope energie bij gratie van afgeschreven kerncentrales, een overaanbod van overschot energie uit Duitsland en de wereldenergieprijzen dalen omdat alternatieve bronnen bezig zijn met fossiele energie te vervangen over gans de wereld. Dus die alternatieve energie maakt toch energie goedkoper capité ?

Om de zaken eens in een tabelletje te gieten. Dus alle vormen van energie zijn rendabel. Je moet daar nu eens niet aan twijfelen... De vraag is gewoon hoe lang gaan die dingen allemaal mee... Windmolens hebben last van wieken de knakken, zonnepanelen gaan 1% per jaar achteruit in rendement. Nucleaire energie wordt zodanig hard belast door de groene terreur dat het wonderbaarlijk is te zien dat het nog altijd rendabel is. En wat we willen afbouwen is gas en steenkool, is goedkoop in installatie en peperduur in verbruik van energie.

Tot nog toe hebben we gewoon een CO2 taks op de groei van energieverbruik (die er duidelijk niet is, blijkbaar is het gemakkelijker dan we denken om de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen) en een afgebouwde subsidie voor fossielvrije energieproductie, omdat elke lobbyist erin slaagt om elke minister zonder visie te doen twijfelen en vooral de ambtenarij egoistisch haar pensioen wil redden ten koste van elke investering die België nu moet doen..

Je ziet van hier bij dit model er geen groei meer zal zijn van ons energieverbruik, en dat alle energie zal geproduceerd worden met CO2 taks vrije energie... desnoods zelfs gewoon door outsourcing naar gelijk welk apeland die geen CO2taks heft. Wie dit Belgisch schema bedacht heeft, had duidelijk geen master in economie. Als je één model moet invoeren is een carbontaks op ALLE vormen van fossiele energie, INCLUSIEF de geimporteerde EMBEDDED CO2 En zoals je ziet 20euro per ton is genoeg om fossiele energie 10-15% duurder te maken versus het huidig schema, en is voldoende om de vrije markt in de richting van fossielvrije productie te sturen.. zoals bewezen in British Colombia. Jawel zo eenvoudig is de zaak: niet de minister moet beslissen welke centrales ze vergunnen, maar de bedrijven die investeren moeten beslissen. Maak de regels coherent en transparant, en laat de markt investeren in functie van die beslissing. Dus een 20euro per ton CO2 is genoeg om alle groene energie een onbelast voordeel te geven die neerkomt op 100euro per kWh. Het is voldoende om iedereen zijn investering rendabel te maken.

Waarom is een taks meer rendabel dan een subsidie ? Kabineters zijn blijkbaar chronische brossers van de les economie, maar het verhaal is eenvoudig. Je kunt de demand/supply curve beter beïnvloeden door een taks te heffen dan door regels te maken hoe hard uw huis moet geïsoleerd worden.. Je kunt de mensen beter aansporen tot isoleren door een taks te heffen op hun verbruik, dan door een subsidie te geven voor hun niet verbruik.

Wat is het verschil tussen een liberaal systeem en een rabiaat groene doctrine ?

Een liberaal systeem bestudeert de markt, en bekijkt hoe je evenwichten hebt. Een liberaal systeem haalt de onevenwichten uit de markt , en vermindert de lasten op elektriciteit en benzine, en vermeerdert de lasten op fossiele grondstoffen met een flat tax zodat aardgas, mazout, kerosene en steenkool allemaal solidair hun duitje in het zakje doen en even duur worden. Het kan u als overheid niet schelen hoe je uw huis verwarmt, het kan u niet schelen hoe je uw electriciteit produceert. Een liberaal systeem takseert de import van geoutsourcte fossiele energieconsumptie en zorgt dat er geen vervalsing in concurrentie optreedt. Dus het enige dat je doet is zorgen dat er niemand in de problemen komt als hij investeert op basis van een bestaand wettelijk kader. Geen toestanden van groene diesel die dan door gebrek aan uitvoeringsbesluiten onverkoopbaar blijkt. Geen valse beloftes voor biomassacentrales, die dan jaar na jaar herzien worden, en bedrijven in de problemen brengen..

Een liberaal systeem laat de markt beslissen hoe ze hun energieonafhankelijkheid oplossen en legt geen wetten genre BEN, etc op.. Je schaft al de energie wetten ivm isolatie van woningen, ivm energieverslaggeving af... Want je kunt geen ecologie erin drammen op die manier; Je hebt geen dictatuur nodig, want het is al jaren bewezen dat rabiate dictatoriale systemen leiden tot aberrante toestanden.

En ja schaf ook alle subsidies af, zodat mensen objectief, onbevooroordeeld hun huiswerk maken. EN dan zul je zien dat de warmtepomp die 3x minder verbruikt wel rendabel wordt. En dan zul je constateren dat kerncentrales wel rendabel zijn. En dan zul je zien dat België -40% fossiele emissie berijkt en zijn handelsbalans verbetert zonder dat je één wetje moet maken of iets moet verplichten...