Waarom liggen we wakker van de klimaatverandering?

De klimaatverandering. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde langzaam maar zeker opwarmt. Als de temperatuur van de aarde niet onder de 2°C blijft, zal dat grote gevolgen hebben voor het klimaat, de natuur en de mens. De Milieutop in Parijs, de COP21, streeft naar een samenwerking van alle landen voor een CO2-arme planeet. Zoveel mogelijk CO2-arme energievormen gebruiken is dus de boodschap.

De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn groot. Afhankelijk van waar je woont op aarde, wegen ze meer of minder door en zijn ze hier en daar al voelbaar. De temperatuur neemt in elk seizoen toe en er valt meer neerslag. Door de smeltende gletsjers stijgt ook het zeepeil, wat een bedreiging vormt voor mensen die bij de kust wonen. Bovendien staat de biodiversiteit er niet goed voor, door onder andere vervuiling, ontbossing en overbevissing. Hierdoor kunnen dieren in gevaar komen.

CO2-uitstoot verminderen

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en petroleum zijn samen verantwoordelijk voor 70 procent van de CO2-uitstoot in de wereld. Om de opwarming van de aarde terug te dringen, is het belangrijk om na te denken over CO2-arme alternatieven. Want om aan de wereldwijde energievraag te voldoen, is hernieuwbare energie onvoldoende. Daarom vormt kernenergie een goede aanvulling op wind-, water- en zonne-energie.

Kernenergie is deel van de oplossing, niet van het probleem

Volgens klimaatexperts vormen kernenergie en hernieuwbare energie een zeer goede combinatie voor een CO2-arme energiemix. Kernenergie stoot, net als hernieuwbare energie, nauwelijks CO2 uit en produceert 50 procent van alle elektriciteit in België. Kernafval is er amper: 1 vingerhoedje per persoon per jaar dat veilig beheerd en gecontroleerd wordt, zonder mogelijke blootstelling aan mens of milieu.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap is kernenergie op dit ogenblik de belangrijkste koolstofarme energiebron. Wat zeker ook niet onbelangrijk is: kernenergie is onmiddellijk wereldwijd inzetbaar. Zonder kernenergie zal het zeer moeilijk zijn om de temperatuurstijging op aarde tegen 2100 tot 2°C te beperken.

Eén ding is zeker: we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Neem zeker een kijkje op de website van het Nucleair Forum voor meer informatie over kernenergie en lees meer over de rol van kernenergie in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Lees meer