Beste Thuis-week EVER! Deze 5 helden verdienen een medaille (of een pintje ...)

Wow, wat een spanning afgelopen week in Thuis! Onze harten zijn quasi uit onze borstkas gevlogen tijdens de gijzeling van Emma en Sam. Gelukkig konden we tussen alle gruweldaden van Danny ook getuige zijn van absolute heldendaden. Deze vijf toppers verdienen volgens Inge en Lauranne van TGiThuis een medaille ... Akkoord?  

 

Meer over Toon vind je hier:

En nog meer Thuis-fun hier: