130 km/u én minder doden op de snelweg: no problem

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Al zo snel Minister Galant haar voorstel lanceerde om na te denken over de maximumsnelheid, werd ze gepareerd door Weyts. Nu bewezen is dat het flitspaal-terrorisme  geen bal uithaalt om de dodentol op de weg te doen dalen... komt de embarrassing truth op de proppen. Onze overheid klopt graag op haar borst als de cijfers dalen, en weet nu niet waar gekruld als de cijfers stijgen.

Hoeveel doden vallen er op de weg door het niet dragen van de gordel ?

Daarom moet je wat gegevens verzamelen

  • Doden op de weg 700 op 47000 ongevallen. Er vallen 359 mensen in een auto, 26 in lichte vracht en 54 in andere type auto. De rest zijn fietsers, bromfietsen, moto's en vrachtwagens.

  • we weten ook uit onderzoek dat 85% de gordel draagt in België. Bron

  • uit studies weten we ook dat de gordel 60% effectiviteit haalt, of dat er 60% minder doden vallen bij gordeldracht.

Als we dit probleem in een wiskunde formule willen gieten, dan is de eerste formule

aantal doden in auto's = aantal doden met gordel + aantal doden zonder auto

we veronderstellen dat de doden eerlijk verdeeld zijn over de ongevallen, en dat mensen zonder gordel niet de cowboys zijn die significant sneller gaan rijden. Wat vermoedelijk juist ,is omdat als men botst, men dikwijls een ander voertuig betrekt in het ongeval, en de 'slachtofferpartij' is uiteraard niet die cowboy...

m = coefficient doden door gordel

z = coefficient doden zonder gordel

359 + 54 + 26 = m * 85% * 47000 + z * 15% * 47000

de effectiviteit van de gordel is tweede vergelijking, bedraagt tussen de 45% en 60%

60% = (1 – m/z) *100 of 0,4*z=m

lossen we de vergelijking op voor de twee effectiviteiten 45% en 60%

z = 0,0190621 en z= 0,0151262

Met een effectiviteit van 60% ramen we in de groep van de niet gordeldragers 211 doden, en vallen daar nog 84 doden of 126 doden minder...

Met een effectiviteit van 45% zouden daar in de groep gordeldragers 106 doden vallen. Heb je met een effectiviteit van 45%, nog 58 doden... En voorkomt het dragen van de gordel 48 doden

In ditrapport staat letterlijk te lezen dat ½ van de doden op de snelweg geen gordel dragen...Wetende dat 15% zijn gordel niet draagt... is dit toch een duidelijk signaal, dat gordeldragen daar een serieuze impact kan hebben. Dus gordeldracht op de snelweg kan het dodenaantal van 100 waarvan 50 zonder gordel, met een effectiviteit van 80% (gordel werkt beter bij hoge snelheid) , verlagen naar 10.. Of 40 doden minder...

Wiskundig is zo bewezen dat 100% gordeldracht de knik in de curve kan geven, en kan zorgen dat de mortaliteit op de weg daalt met 40-100 doden per jaar.

Er bestaan studies die bewijzen dat een gordelverklikker effectief de gordeldracht beïnvloedt... Waarom is dat nog altijd niet verplicht ? Aangezien 70% van de voertuigen daar al mee uitgerust is, lijkt voor mij de drempel klein om naar 100% te gaan .. Hebben wagens zonder gordelverklikker nog een plaats in onze maatschappij ?

De beste maatregel die de minister kan nemen is de gordelverklikker verplichten in alle nieuwe wagens... en retroactief inbouwen in alle wagens bij alle autokeuringen. Zij kan gegarandeerd de fataliteiten op de weg terugdringen met 40-50 doden per jaar.

130km/u kan wel veilig.

Hoeveel doden vallen er door de snelheid op te trekken naar 130km/u ? Het idee was nog maar gelanceerd of men weet al haarfijn uit te leggen dat het optrekken van de snelheid naar 130 km/u 30 doden meer oplevert....

Welke formules gebruiken we daarvoor. De dodentol stijgt dus in functie van die gemiddelde snelheid met een 'machtscurve'. De formule werd ooit uitgevist door Nilsson. En iedereen loopt wild van de eenvoud van die formule. Dankzij deze prachtige statistieken, weet men dat naarmate de gemiddelde snelheid toeneemt of afneemt, men de 'mortaliteit' op de diezelfde weg kan doen stijgen of zakken... Meestal echter wordt de analyse gebruikt om te bewijzen hoe goed die snelheidslimiet verlaging wel is;..

Accidents after = Accidents before * ( Speed after / Speed before) ^ exponent

de formule kan herschreven worden...

Fatalities after/ fatalities before = ( Average speed after / Average Speed before ) ^exponent

Als je die formule verkeert wilt toepassen

Doden in de toekomst = 700 * (130/120) ^4

+37% fataliteiten, of 259 doden... De fout is veelvoudig, omdat het gaat over de gemiddelde gereden snelheid en niet de ingestelde snelheid. De tweede fout gaat over de doden op de snelweg 100tal, want voetgangers,fietsers en bromfietsers rijden niet op de snelweg. En de derde fout gaat over de gemiddelde snelheid soweiso veel lager is, in een land waar 500km file staat op 1800km snelweg. De vierde fout is dat de exponent gewoon altijd bepaald wordt zonder rekening te houden met cofactoren. De vijfde fout komt zichtbaar als je die cofactoren meeregresseert kun je zelfs bewijzen dat die exponent negatief wordt, wat volgens diezelfde snelheidsapostels dan weer niet kan... De zesde fout is dat die statistiek gewoon heel algemeen redeneert over de gemiddelde snelheid, zonder in detail elk ongeval te gaan analyseren.

Daarom gaan we om te beginnen op zoek naar de fataliteiten op de snelweg.

Op de snelweg vielen in 2009 nog 151 doden, en dit reduceert anno 2012 naar 85 doden. Dus we kunnen zeggen dat het dodenaantal in recordtempo afbouwt op de snelweg... We lezen ook dat 36% van de kilometers worden afgelegd op de snelwegen.

Passen we onze formule toe voor de snelwegdoden vinden we het getal gepropageerd door onze minister

Doden op snelweg = 85 *( 130/120) ^4 = 116 doden , of een stijging van 31 doden...

Uiteraard zoeken we altijd naar de waarheid; De waarheid is , als je de snelheid instelt op 130, verandert daardoor de gemiddelde snelheid niet naar 130 km/u. De liberale zelfstandige met de aftrekbare Audi, BMW, Mercedes zal GPS geijkt zijn snelheid optrekken van 120 km/u naar 130 km/u om zo op het linkervak de statistiek omhoog te trekken. Maar daarom schiet het volledige gemiddelde snelheid van het volledige wagenpark met 10 km/u omhoog.

De gemiddelde snelheid in Nederland na invoering van de 130km/u steeg van 119,9 naar 122,1 km/u of + 2,2km/u In feite zijn onze machines geoptimaliseerd om 130km//u te rijden, maar niet iedereen rijdt harder. De keuze vrijheid wordt gewoon 10km/u groter, en waar nu 15% in overtreding rijdt, wordt de situatie minder hypocriet. Je rijdt dus minder in overtreding.

de V85 of de snelheid van de 15% snelste wagens , stijgt van 134,4km/u naar 136,7 km/u of +2,3km/u. Dus de kans om geflistst te worden daalt vooral. Wat in feite nog als overheid eerlijker is naar de burger toe.

Daarom moet je in die formules de gemiddelde gemeten snelheden toepassen en niet de snelheid die op het maximumbord staat.

Aantel verwachte doden op snelweg = 85 * ( 122,1/119,9 ) ^4 = 91 of 6 doden extra

Anderzijds kan je natuurlijk de formule omdraaien.. Hoe lager de snelheid, hoe minder de mortaliteit. Het zakt en blijft goed zakken tot 80-90 km/u...Aan 90 km/u op de snelwegen zit je aan 10% van de mortaliteit vergeleken met 120 km/u Wat een wonderbaarlijke gedachte. Als je de snelheid op de snelweg beperkt tot 90 km per uur vallen elk jaar 75 doden minder. Dat verdient een applaus als minister.

Wat als we nu eens een snelheidsbegrenzer inbouwen in alle auto's, die digitaal geijkt alle auto's limiteert tot 89,9 km/u. Dan moet je daar zeker een effect van ressorteren. Ipv 84 lijken van de tarmac te schrepen elk jaar, spreek je nog van 10 doden. Elk Belgisch ongeval wordt wereldnieuws.

Wel mijne heren dan vraag ik mij af, waar zijn de statistieken van de smogalarm fazes ? Tijdens de smogalarm was de snelheid verlaagd naar 90 km/u. Op die dagen werden er zo significant minder ongevallen gemeten ? We hebben die statistieken toch ergens wel staan ?We hebben al 20 tal dagen met onze 300% boven de wettelijke limiet NO brakende diesels de snelheid kunstmatig verlaagd naar 90 km/u. om het milieu te redden.. Het bewijs of dit werkt, hebben toch al in onze handen ? Jammer dat ik mijn hand niet op die gegevens kan leggen.

The embarrassing Truth

De mortaliteit zakt in functie van kwaliteit van wagen... Dat is een lastige voor socialisten en groene jongens, die houden van SUV's te demoniseren... Jawel, moest iedereen met een 4x4 rijden dan zakt de mortaliteit van gemiddeld 84 naar 60 , zeg maar 25% minder doden.

Wie herinnert zich nog het intellectueel gedachtenspel waarmee de 'SUV en sportwagens's via taksen weggeredeneerd werden en fiscaal afgestraft werden. Wat gepropageerd werd als een vergroening van het wagenpark, was ook een wegbelasten van veiligheid... The embarrassing truth is dat de verkeersdoden gestegen zijn met dank terug aan het 'kortzichtig' overheidsingrijpen..

De andere inconvenient truth is, dat moto's in Belgie 100 keer fataal tegen het wegdek gaan. En jawel, onze fiscaliteit stimuleert de motard... Terug heeft de overheid hier teugels in handen om het gedrag van de burger te sturen...

Zo zie je, als je niet politiek gestremd wordt in de gedachtensprong, kom je tot heel andere oplossingen. De beste oplossing zou zijn dat iedereen een 4x4 koopt met gordelklikker; Daarmee daalt de mortaliteit van 400 doden naar 300. EN dankzij het gordelkliksysteem daalt de mortaliteit van 300 naar 250. En pluk je de motards van de weg, dan land je op 150 doden.... jawel voetgangers, fietsers, bromfietsen en vrachtwagens. Dat is dan road design. Of goede wegen ontwerpen, veilige wegen ontwerpen.