Een carbon tax shift of prutsen in de marge?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

De Belgische politiek houdt van niche belastingen. Dit werkt nochtans heel wat fraude, en averechtse beslissingen in de hand en daarom wordt de burger permanent op het verkeerde been gezet. Een tax shift is een stijging in belasting op FOSSIELE energie GECOMPENSEERD met een daling in lasten op inkomsten.

Wie een carbon tax simuleert op de huidige prijzen constateert dat de prijs van producten duurder wordt, en van andere producten goedkoper wordt. Maar netto blijft het voor de burger hetzelfde. Bovendien worden foute keuzes geneutraliseerd en dat biedt veel voordelen. Groene energie wordt zonder subsidies rendabel.
  • De duurste vorm van energie blijft elektriciteit, en dat is ook logisch: elektriciteit is een 30% omzetting van fossiele energie naar elektrische energie.
  • Maar we moeten vooral de distributiekost doen dalen: de overheid incasseert een 300% distributiemarge op de elektriciteit en eist van apothekers dat ze werken aan 15% marge...
  • De mobiliteit kan goedkoper, maar als je de verlichting van alle wegen in de energieprijs van de auto stopt, wordt deze niet noodzakelijk goedkoper.
  • Anderzijds waar is de incentive voor de overheid om rendabel LED-verlichting met PV's en batterijbackup te installeren?
  • Vooral het verwarmen van onze huizen mag een extra carbon tax ophoesten.
  • Het vliegtuig laten we hier in het schema links liggen, alhoewel ook daar een serieuze tax shift te realiseren is
Zie hier het eenvoudig wiskundig bewijs dat een warmtepomp zonder subsidies rendabel wordt bij een goeie carbon tax shift. De onzichtbare hand van de burger die lasten en taksen wil ontwijken zal zorgen dat iedereen bijdraagt tot de economie, en eigenhandig beslist om te bezuinigen op de manier die hem of haar het beste uit komt.
De grote principes van carbon tax, draaien rond gelijke lasten op elke vorm van inkomen (vzw - vennootschap - privé) en gelijke lasten op elke vorm van consumptie van elke vorm van energie zonder uitzonderingen. De uitzonderingen leiden precies tot cliëntelisme, fraude, economische inefficiëntie, verspilling, emissie, slechtere handelsbalans ...

Het pamfletje van sp.a is een typisch stukje demagogie van de kwaliteit van vooroorlogse marketing. Vanuit het schema van de carbon tax shift geredeneerd is het normaal dat btw op alle vormen van energie gelijkgesteld wordt (ook steenkool, ook kerosiene). Het is normaal dat gratis stroom wordt afgeschaft, omdat gratis beleid altijd tot scheve situaties leidt. Het is normaal dat vennootschappen op gelijke voet lasten betalen zowel Electrabel als parastatale instellingen.

Waar de carbon tax wel overeenkomt, is dat de energiepremies moeten afgeschaft worden, want mensen gaan vanzelf isoleren bij een stijgende energieprijs. Dat de gascentrales geen subsidies meer nodig hebben is juist, maar sowieso zal er een RENDABELE back-up moeten bestaan dus iemand zal toch wel deze standby capaciteit moeten betalen. In principe zou de gebruiker het best deze piekprijzen voelen.

Het is niet van deze tijd dat we zone's moet afkoppelen om het land niet in een rolling black out te storten. Het is wel van deze tijd dat we een slim netwerk hebben waar alle groene backup's standby komen bij een rolling black out. In een normale wereld bestaat er een rendabel piektarief, zodat iedereen rendabel zijn overschotten kan delen op het net. Met dit schema zal elektriciteit na de investeringsfase vanzelf goedkoper worden, omdat de burger zijn stroom rendabel zelf maakt, en in de tweede fase omdat de maatschappijen rendabel back-ups maken.

Met een carbon tax heb je een gigantische economisch onzichtbare hand die bedrijven helpt beslissen om te investeren in groene energie. Zowel de consument als de producenten krijgen een rendabel parcours voorgeschoteld. De distributiekosten voor groene en fossiele energie zijn dezelfde, maar de kostprijs van de verlichting moet daarvoor uit de begroting van de distributiekosten en naar de begroting van de verkeerslasten.

Het pamflet van sp.a is prutsen in de marge, omdat geen van hun voorstellen bijdraagt tot een vergroening van de economie. De stappen gezet door deze regering zijn de logische stappen die je moet zetten om de fouten in ons systeem te corrigeren. Er is echter nog één missing link, dat is de carbon tax.