Animal Farm is geen spelletje op Facebook maar een allegorie van de Belgische overheid

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieAnimal Farm is een boek van Orwell. De varkens zijn de ambtenaren, de privé zijn de slaven. Stop de discriminatie tusen ambtenaar en privésector ...

Is het normaal dat overheidsdiensten btw-vrij blijven?

In feite zijn het gewoon vestzak broekzak operaties, want de subsidies zullen vermoedelijk gewoon stijgen met het bedrag van de BTW. De betaalde btw, accijnzen, belastingen en personeelslasten zijn anderzijds gewoon transferts tussen de Vlaamse begroting en de federale begroting. Waarom moet je dat doen zou je denken ?

Btw betalen is een goeie parameter of indicator van winstgevendheid. De btw is een parameter van toegevoegde waarde geschapen door een bedrijf. Bedrijven die btw betalen zijn winstgevend. Je betaalt Btw op de waarde van de diensten die door uw personeel wordt gepresteerd. Btw is een goeie parameter van rendement. Moest de overheid elke dienst een btw boekhouding opleggen, zou zijn automatisch een benchmark van rendement zien voor elke vorm van dienstverlening georganiseerd door de overheid.

Wat in elk geval abnormaal is, dat de overheid historisch gegroeid diensten verleent via momenteel pseudo-private bedrijven en dat deze bedrijven al 10-20 jaar na een soort privatisering nog altijd vrijgesteld worden van accijnzen, btw, belastingen en sociaal passief berekening van lonen. Waarom is dat slecht? Omdat deze bedrijven dikwijls concurreren met privé dienstverlening ... en het is gemakkelijk concurreren als je een hele boel lasten en verplichtingen niet hebt.

NMBS

Het Spoor/Lijn concurreert met privévervoer privévervoer. Een auto wordt 60-80% belast, een trein rijdt onbelast nog altijd dubbel zo duur dan het privé vervoer. Dat is dus niet normaal.. En dan maar blijven geld pompen in iets die dubbel zo duur kost dan het privévervoer. Laat staan als je op elk treinticket een btw-tarief rekent, de accijnzen doet betalen op de verbruikte brandstoffen, belasting heft op de winsten je zou de trein nog rapper zien stilvallen.

De grootste concurrent wordt de google-car die mensen elektrisch en automatisch van elk punt A naar elk punt B zal transporteren, gesaboteerd samen met andere mensen. Een supertaxi bedrijf is een Ubertaxi van google-cars. We hebben ooit uitgerekend dat de overheid een budgetswap van 4 miljard kan bekomen door de subsidies voor het spoor te laten vallen, de gratis treinabonnementen voor haar personeel laat vallen.

In the middle of the road, boek je het treinabonnement als voordeel in natura, net zoals een bedrijfswagen een voordeel in natura is. Gratis openbaar vervoer abonnementen voor het sociale kiesvee, kun je best ook afschaffen. De wegen gaan niet dichtslibben, want als het budget van 700miljoen Infrax naar de wegenwerken zou gaan, zouden we in één jaar 1000km filestroken kunnen bijbouwen en de filedruk in België serieus verminderen.

De Post

De Post concurreert al jaren met privé koerierdiensten. In feite hebben ze al jaren een competitief voordeel door hun netwerk effect; En is het niet van deze tijd dat dergelijke organisatie pseudo-geprivatiseerd kan blijven opereren aan coccoon voorwaarden. Ze vangen elk jaar 100 miljoen subsidies om kranten te verdelen, wat genoeg moet zijn om een netwerk uit te bouwen waarmee ze blijvende hun competitief voordeel ondersteunen.

Moest de post de brieven versturen die nu per email verstuurd worden, dan kreunde elke postbediende onder het gewicht van deze stapels brieven. Hun werk is gereduceerd tot een schijntje van de dagelijkse communicatie. Ze bestaat meestal nog bij gratie van de administraties die nog niet geïnformatiseerd zijn... bij gratie van takszegels en andere flut regels die nog altijd niet administratief vereenvoudigd zijn.

Ook al zo'n anomalie in het internettijdperk. Ze mogen hun personeel een hele rits extra-legale voordelen aanbieden vergeleken met de privé-sector, gaande van gratis treinabonnementen tot gratis gezondheidszorg etc. De post geniet allerlei uitzondering in de lasten. En ja, dit is niet meer van deze tijd... Neem nu nog het onverzekerd rondrijden... ze verzekeren zogezegd zichzelf... jaja rechter en partij spelen is gemakkelijk hé.

De post zal uiteindelijk op lange termijn gereduceerd worden tot de kourier dienst van honderden internet postorder bedrijven. Je moet die transitie nu voorbereiden. Ofwel zorg je dat de Post volledig geprivatiseerd met gelijke wapens strijdt tegen die koerier bedrijven, ofwel geef je iedereen die subsidies. Dit Animal-farmisme is niet meer van deze tijd.

Onderwijs

Het Onderwijs concurreert al jaren met privé opleidingen. Wat een zee van verschil in belastingen. Stel u voor dat een school zijn diensten moet aanbieden aan de consument aan de beste prijzen. Dus wie het goedkoopst de opleiding kan organiseren, desnoods met 1000 op internet kijken naar youtube opleidingen, die krijgt automatisch het grootste schaalvoordeel.

Een modern onderwijs zou volgens mij gerust zijn dienstverlening aan minstens 30% van de kostprijs mogen aanrekenen aan de student. Laten we zeggen dat de overheid de lasten op arbeid volledig teruggeeft. Zal dit een sociale drempel zetten ? Ik denk het niet, als die lasten/inkomsten voor iedereen gelijk terugkeren in het 'kindergeld' kan dit absoluut geen probleem zijn.

Het kan nog meer revolutionair: waarom niet gewoon een studielening aan 0% tarief en die lasten bijhouden voor alle studenten. Ze worden afbetaald met uw belastingen die je ophoest wanneer je begint te werken. Het responsabiliseert de studenten.. gratis opleidingen en diploma's shoppen en blijven hangen zou wel eens minder aangenaam kunnen zijn.

Openbare Omroep

Radio & TV concurreren al jaren met privé-zenders; Maar wat een zee van verschil. Wat al jaren bewezen is dat de markt voldoende groot is voor reclame inkomsten en dat er ruimte is voor 8 zenders met reclame-inkomsten, wordt hier al 30 jaar onveranderd gesubsidieerd. Stel u voor dat die 300 miljoen in een uitdoofscenario van 5 jaar na dato van 20% per jaar wordt afgebouwd. Ik zou het doodnormaal vinden dat de VRT vanaf nu opereert zoals het VTM bedrijf.

Nog beter, als je Netflix model bekijkt is de traditionele TV binnen twintig jaar uitgestorven... Hoe lang moet je coma-patiënten kunstmatig in leven houden ? Hun kijkcijfers zijn hoog genoeg om reclame-inkomsten te verantwoorden. Zijn subsidies aan openbare omroepen en gedrukte pers nog van deze tijd ? Volgens mij niet. De maatschappij verschuift naar multimedia zappende content. Straks houden we hersendode lijken of herhaalzenders in leven voor onze dementerende bejaarden, in plaats van een dynamische modern communicatiebedrijf.

Het verhaal van de kranten: Moeten wij 's nachts honderden vrachtwagens vol verpulpte en bedrukte dode bomen gesubsidiëerd rondrijden als iedereen de content digitaal kan bekijken ? Met een budget van 100miljoen euro kun je 2 x meer mensen op digitale manier content aanbieden. Met 100miljoen betaal je 2000 journalisten om content te schrijven... en downloaden...

Ze genieten weer van Animal Farm voordelen btw 0-tarief. Daarmee misloopt de begroting elk jaar 190 miljoen euro 6% btw. Digitale content valt onder 21% btw tarief. Aleluja we subsidiëren het vasthouden aan papier ... En dan maar zoeken achter geld in de begroting ? De som van alle subsidies voor gedrukte mediabedrijven loopt op tot 600miljoen in 21% tarief. Hun totaal voordeel loopt op naar 800 miljoen euro.

Is het normaal dat het sociaal statuut van overheidspersoneel anders is dan privé ?

Nee...

Want er gebeurt iets geks momenteel in België. Ambtenaren zijn onvermijdelijk de varkens in Animal land.

De ambtenaar verdient 12% meer dan de privé... volgens een Europese studie; De ambtenaar profileert zich al jaren als het arme kneusje die zich o zo weinig verdient... De getallen liegen er niet om. Je kent allemaal de redenering: ambtenaren verdienen vandaag minder omdat ze daarvoor later zullen worden gecompenseerd met een substantieel hogere pensioenuitkering. Enkele jaren geleden becijferde het Planbureau dat de gemiddelde (statutaire) ambtenaar een pensioenuitkering van rond de 2.200 euro mag verwachten. -

Er gebeuren echter nog gekkere dingen: ze krijgen een gratis vervoer naar hun werk.. Dat kost 3miljard subsidies aan de NMBS per jaar, of reken maar 3000 euro per ambtenaar. Ze rijden ook gratis met dienstwagens... zonder voordeel in natura te betalen. Ze krijgen gratis maaltijd in een gesubsidieerde refter ter waarde van 6euro per dag, of reken 1500euro per jaar.

Gratis gezondheidszorg met een bijkomende verzekering. Gratis en verplichte opleidingen tijdens de werkuren. Een tegemoetkoming voor hun vakantie. Cultuur cheques, gratis kinderdagverblijven etc. Gratis koffie op het werk met een koffiemadame etc Je kunt het zo gek niet bedenken of de privé betaalt en zij krijgen het gratis. We spreken nog niet over onkostennota vergoedingen, bibberpremies, etc

Als de som van de sociale voordelen oploopt tot meer dan 2 netto maandweddes dan mag men wel eens bij stilstaan of dit nog normaal is. je verdient dus 3 maanden extra wedde. Je zult in één adem horen, maar uw baas mag dat ook geven en aftrekken van zijn belastingen...

Inderdaad hij mag dat ook doen, het verschil is echter dat die sociale voordelen komen uit de gemeenschapspot en bij de privé op kosten of op de rug van de efficiëntie van de economie en ten nadele van marktaandeel en de export. Het verschil is dat de som van de sociale voordelen niet vervat zitten in de vergelijking van de lonen, en dat de loonkost al 12% hoger ligt dan de privé.

De ambtenaar werkt cliché of niet , minder uren dan de privé werknemer;.. Ook daar valt een boom over te zagen. Als ambtenaren 10% minder werktijd doorbrengen op de werkvloer omdat ze eten tijdens hun werkuren, opleiding volgen tijdens hun werkuren, douche nemen tijdens hun werkuren... ben je bezig met hetzelfde loon te verdienen maar met veel minder werken.

De ambtenaar gaat op pensioen vanaf 40 jaar carrière, de privé mag 2 jaar langer werken. En jawel dan komt de kat op de koord. Een geheim akkoordje of ze onderhandelen dat ze een zwaar beroep zijn... Jaja... Kijk als het beroep te zwaar is om uit te oefenen, dan moet die mens gewoon lichter werk doen aan de aangepaste wedde toch ? In de privé is dat zo, wel voor de ambtenarij mag hetzelfde principe toegepast worden...

Maak eens een regel dat iedereen gelijk is voor de wet

O wacht eens, hebben we daarvoor niet eens op de barricades gestaan ? Jawel we krijgen dankzij het gratis onderwijs dat onderwezen..

Pas dan die regel ook zo toe, maak eens een commissie voor gelijke rechten voor privé en ambtenarij. Maar loepzuiver redeneren... En laat iedere discriminatie klacht zo minitieus onderzocht worden als de andere gelijke kansen commissie doet.

Als de overheid een systeem heeft voor de ambtenaren, dan deelt zij dit systeem met de privé. Dat zou het eerste principe moeten zijn. Als een ambtenaar een voordeel krijgt, dan wordt het ook geboekt bij zijn loonkost. Alle budgetten haarzuiver boeken.In feite kunnen we die commissie daarvoor gebruiken, maar ja ze werkt niet ambtshalve, ze zoekt ook geen werk zoals elke ambtenaar, ze gaat ook niet in eigen voet schieten...

Dus als je bijvoorbeeld ziekteverzekering aanbiedt, dan zorg je dat iedereen via hetzelfde stelsel opgeschaald dezelfde rechten krijgt; Dat lijkt mij dan toch min of meer gerealiseerd. Waar hapert het? De bijkomende verzekering en hospitalisatieverzekering. De overheid organiseert dit intern, maar zou dit volgens mij ideaal scenario ofwel moeten uitbesteden ofwel die interne organisatie delen met de burger.

Er moet een waarde op gekleefd worden en die waarde moet bij het loon gevoegd worden als voordeel in natura. Of neem nu de werkloze. De werkloze deelt in diezelfde gezondheidszorg, maar er wordt geput uit het budget van de privé. Of de gepensioneerde die de grootste domper zet op de gezondheidsbegroting, leeft ook op kosten van de bedrijven... Je moet die kostprijs van hun uitgaven solidariseren in de pensioenbegroting jawel.

Treinabonnement

Of neem nu het treinabonnement: je mag het woonwerk-verkeer met de auto niet aftrekken maar kan wel een gratis treinabonnement krijgen? Nee dat is verkeerd: gelijke lasten en gelijke taksen voor de trein. Geen subsidies voor gratis abonnementen, want vervoer is en blijft vervoer; Het vervoer voordeel moet als deel van het loonpakket als voordeel in natura in het geheel.

Opgelet het ganse gezin reist dikwijls gratis met de trein. Belgacom personeel krijgt nog altijd gratis treinetiketten... Sommige Belgacom personeel-leden heeft een gratis treinetiketten en bovenop een bedrijfswagen. Dat klopt niet meer. Die cumul van voordelen zijn van de pot gerukt. Iedereen moet op dezelfde manier zijn woon-werkverkeer budget krijgen en kunnen invullen. Ofwel gebruik je het budget om met uw moto naar het werk te rijden, met de fiets, met de bus, met de auto...

Je kiest volgens het u uitkomt. Maar, en daar zit de essentie: iedereen moet dus dat budget spenderen aan zijn woonwerk-verkeer en niets anders. En het budget wordt terug zichtbaar bij de loonberekening. Dus niemand heeft nog een gratis dienstwagen, of gratis treinabonnement. De fiscaliteit , btw, accijnzen op brandstof wordt allemaal gelijkgeschakeld... Het zou een ware revolutie kunnen zijn.

Pensioenplan

Of neem nu het pensioenspaarplan. We weten onderhands dat ambtenaren 2200euro pensioen krijgen versus privé 1100euro. Kan de discriminatie groter ? Nee ze kan niet groter zijn. Want kijk de privé mag bijsparen om een bijkomend pensioen te hebben en de ambtenaar niet;. Schaf dat eens af, zodat de ambtenaar dus ook kan bijsparen.

Laat elke ambtenaar zelf sparen voor zijn supplementair pensioen stelsel. Hoe kan hij dergelijk pensioen opbouwen? Door gewoon 4 maandweddes op te sparen net zoals de privé maandweddes moet opsparen om aan een hoger pensioen te komen.

Maar dat betekent dan dat onze Belgische ambtenaren niet 12% meer verdienen, maar 12% + 20% voordelen in natura + 40% pensioenvoordeel extra verdienen ... Onze ambtenaren zijn de rijkste mensen van de wereld aan het worden. De grootste transfert van de eeuw is niet het schijngevecht Vlaanderen Wallonie.

Animal Farm van George Orwell wordt uitgevoerd in België. 300 jaar terug stonden we op de bres voor het hoofdstukje égalité in onze geschiedenis. Intellectueel sta ik ook al op die bres. IK denk dat het tijd is dat liberale partijen het hoofdstukje égalité terug omarmen ... De ongelijkheid tussen ambtenarij en privé is te ver doorgegroeid.

Als we de ambtenaren gelijke rechten als de privé geven, dan zal de afgunst van de ambtenarij voor de bedrijfswagen afnemen. Dan zal van de privé voor het hoge pensioen verdwijnen. Dan zal de ambtenaar ijveren voor dezelfde rechten van de privé Dan trekt de economie als één geheel aan de kar voor vooruit.