Antwerpse politie arresteert eigen inspecteurs, na "ernstige feiten gepleegd in uniform tijdens werkuren"

In Antwerpen zijn vandaag enkele interventie-inspecteurs van de lokale politie gearresteerd, naar aanleiding van "ernstige feiten". Dat laat burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten. "Als deze feiten bewezen worden, dan gaat het zonder meer om een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons korps." Het is de lokale politie zelf die het onderzoek gaat voeren.

"Het onderzoek draait rond ernstige feiten, gepleegd door politiemensen tijdens het uitoefenen van hun ambt en in uniform", zegt De Wever, die naar eigen zeggen vandaag door korpschef Serge Muyters op de hoogte gebracht werd. "Als deze feiten bewezen worden, dan gaat het zonder meer om een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons korps."

Korpschef Serge Muyters bevestigt: "Op 16 maart hebben we enkele inspecteurs van ons korps gearresteerd als gevolg van een onderzoek dat al een aantal maanden loopt bij onze dienst Intern Toezicht", zegt hij in een videobericht. "De interventie-inspecteurs worden verdacht van zeer ernstige feiten die ze pleegden tijdens hun werk en in uniform. We nemen deze zaak zeer ernstig." Hij spreekt over "een smet op het goede politiewerk waar we de laatste jaren in hebben geïnvesteerd". "Ik verwacht van al onze mensen onberispelijk en integer gedrag. Altijd en overal."

Volgens de krant De Morgen gaat het om vier agenten die worden beschuldigd van zware diefstallen, met wapenvertoon en afpersing. Eén van de agenten zou een band hebben met de Albanese misdaadclan Baleci. Maar dat is allemaal nog niet bevestigd door het parket.

"Pijnlijke en schokkende feiten"

Het onderzoek werd gestart door de dienst Intern Toezicht, waarna een onderzoeksrechter werd aangesteld. Maar het parket heeft er daarna voor gekozen het onderzoek door de lokale politie zelf te laten gebeuren, wat er volgens De Wever op wijst dat "het parket alle vertrouwen stelt in de eigen onderzoeksdiensten van het Antwerpse korps." En vandaag zijn er dus enkele agenten gearresteerd, naar verluidt vier.

"Het spreekt voor zich dat ik naast de eventuele gerechtelijke gevolgen van het onderzoek ook als bestuurlijk hoofd van de politie tuchtrechtelijk gepast zal reageren", zegt De Wever. "Deze zaak geeft wel eens te meer aan dat ons politiekorps in staat is om pijnlijke en schokkende feiten zoals deze toch zelf aan het licht te brengen en grondig te onderzoeken, zonder taboes. Ik behoud daardoor het volste vertrouwen in de Antwerpse lokale politie."