De tax shift schept een voorspelbare inflatie ...

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

De Belgische tax shift schept een inflatie van 2% ... De inflatie komt van een prijsstijging van 28% voor onderwijs, en een prijsstijging van 8% op alcoholproducten en 4% op suikerproducten. 

Een tax shift wat is dat ?

Aangezien de politici het niet weten, illustreren we de case met een theoretisch extreem voorbeeld.

Stel dat we morgen iedereen 2400euro minder belasting doen betalen, dus iedereen zijn inkomen stijgt met 20% En we voeren een tax in op de consumptie van aardgas. Dus je betaalt 2400 euro minder belasting op uw inkomen en verdient dus elke maand 200 euro meer. Een gemiddeld gezin verbruikt voor de eenvoud van de denkoefening 2400 m3 aardgas, of zal dus zijn energiefactuur in een tax-shift moeten zien stijgen met 2400 euro, of 1 euro tax op zijn aardgasfactuur. Hij betaalt dus 200 euro per maand meer voor zijn aardgas en krijgt 200 euro meer inkomen ter beschikking. We hebben hier een perfect neutrale tax shift beschreven.

De vraag die je moet stellen, moeten die twee operaties in de index zitten ? Ja of nee ? Het Belgische antwoord is de daling in belasting zit niet in de index, en de stijging van lasten op consumptie zit wel in de index ??? Let goed op: hier heb je het bewijs waarom de Belgische index NONSENSE is... Elke inflatie van buitenlandse grondstoffen en elke lastenverhoging van onze Belgische overheid him self, leidt tot een inflatie die NIETS te maken heeft met wat je zou moeten beschouwen als een eenheid van waarde van uw tijd versus de waarde van uw tijd van uw collega vroeger versus nu. De index is dus een teletijdmachine die probeert de waarde van de tijd te meten de periode ervoor en de periode erna. De index is op die manier een zekerheid voor de gepensioneerde dat zijn inkomen een waardevastheid zal tonen. Het is een zekerheid voor de werknemer dat hij een faire deel van de taart krijgt nu en in de toekomst. Laten we dus een definitie invoeren van 'arbeidsinkomen' index en 'consumptie' index. Die twee verschillende begrippen zijn voor mij.

De overheid heeft al altijd denkfouten bij het indexeringsprincipe toegepast. Ze heeft de lasten op arbeid altijd maar verder verhoogd, omdat die geen impact hebben op de consumptie index. Ze ziet haar geconfronteerd met een probleem van vooruithollende consumptie index wanneer ze lasten bedenkt op de consumptie van goederen. Dus in feite is de consumptie index al altijd een halfslachtig instrument geweest. Want elke belastingverhoging van 20% zou dus moeten gecompenseerd worden door een arbeidsinkomen indexering van +20%, en dat heeft de overheid precies nog nooit gedaan. Ziehier het bewijs waarom onze consumptie index maar een gemanipuleerd instrument is. Onze overheid pretendeert dat ze iemand het recht geeft om te strijden voor de index, terwijl de consumptie index in feite niets anders doet dan prijsstijgingen van de overheid zelf te corrigeren. De consumptie index corrigeert ook de devaluaties van wat vroeger onze nationale bank wist te manipuleren. Momenteel kan onze overheid niet meer devalueren, we hebben ons lot verbonden aan de euro. De overheid heeft nog nooit gecompenseerd voor haar lasten op arbeid, en die altijd afgewenteld op de werkgevers - export. Dit ten koste van de tewerktselling, en de Belgische productie.

Wat doen de politieke genieën in België ?

In het theoretisch voorbeeld: ze verlagen de belasting met 20% en doen energiefactuur met 120% stijgen, met als gevolg dat de index vooruitholt.. Jawel de indexstijging is puur kunstmatig door het foutief toepassen van een tax shift. In feite is niemand rijker of armer geworden. want een tax shift is begrotingsneutraal en burger-inkomen neutraal. Dus de prijstsstijgingen door tax shiften moeten niet in de index gestopt worden.

Daarom heeft de Belgische manier de tax shift toe te passen, een inflatie gemaakt van 2%... De inflatie komt van een prijsstijging van 28% voor onderwijs, en een prijsstijging van 8% op alcoholproducten en 4% op suikerproducten. Ok, dus de tax shift op zijn politiek Belgisch schept inflatie. Met dank aan CD&V en de vakbond die het zo belangrijk vonden om de index hun lievelingskindje te behouden...

Nu moet je natuurlijk doordenken: als elke taxshift zal leiden tot inflatie zoals we nu bezig zijn, dan ben je met één hand bezig met kado's te geven aan de werknemer door zijn verlaging in lasten op arbeid, en komt even later die kado terug als een loonkoststijging door de inflatie die komt van de stijging van lasten op consumptie. In het theoretisch voorbeeld, verdien je eerst 20% meer, betaal je 120% meer voor uw aardgas; IN periode 2 wordt uw consumptie 20% duurder door uw aardgastax, dus beslis je van iedereen een loonsverhoging te geven van 20%. Dus niemand wordt rijker of armer ? We worden rijker dankzij de taxshift... Want straks verdienen we 20% meer bovenop de belastingsverlaging. In periode 3 komt er weer een correctie jawel: als alle arbeid 20% duurder wordt, worden al onze producten en diensten 20% duurder door onze arbeid. Hopla weer een verhoging... goed bezig hé.. .Ziehier het autocorrelerend effect van de inflatie. De inflatie schept inflatie... fantastisch instrument. Moet je nog meer bewijs hebben hoe dom dat instrument is..

Wie betaalt dus deze taxshift ? Wel op die manier betaalt de export, en de Belgische consument straks 20% meer voor de Belgische arbeid, en komt de 20% daling terug als 20% stijging in belastingsinkomsten en zo volledig als kado terug in de begroting met een toename van loonmassa van 20%. Wij Belgen gaan straks 20% meer verdienen, maar netto zijn het de gewone burgers die diensten kopen, en de export die deze verhoging gaan betalen... Dus we gaan onszelf weer verder uit het concurrentiele landschap cijferen, en onze eigen dienstverlening terug 20% duurder maken. Hopla werkloosheid stijgt; Zoeken ze misschien het bewijs dat de tax shift niet werkt voor België ?? Tis te zeggen, onze politici verkrachten de tax shift en gooien het idee weg zoals een kind met het badwater. Hilarisch, amazing, alle woorden ontbreken voor het Belgische amateurisme

Hoe kun het juist doen ?

Ofwel haal je de tax shift uit de index, en kom je uit op de echte inflatie, ofwel stop je de belastingverlaging in de index en compenseer je de stijging van inkomen. Maar niet half erin en half eruit, zo loopt het verkeerd natuurlijk.Dus als iedereen 20% meer verdient, in een tax shift voorbeeld, daalt de arbeidsinkomen-index met 20% en stijgt de consumptieindex met 20%. Die twee heffen elkaar op, en klaar is kees.

De waarheid is natuurlijk nog complexer volgens sommige ?

We hebben namelijk ook een bruto-loonkost index.. Ah jawel, waarom niet, de bruto loonkost index doen we dalen, want we hebben beslist om de werkgevers een kado te doen van 4% minder lasten op arbeid. Zodat het direct voelbaar is voor de industrie. De industrie die de motor is van onze economie, en zorgt dat België jawel een toegevoegde waarde heeft die betaald wordt door het buitenland; Het buitenland moet meer onze producten en diensten kopen zodat de werkloosheid afneemt. Tot nog toe slaagde die opzet. We zitten aan historisch lage werkloosheidscijfers. Dus de tax shift is wel degelijk aan het werken.

Onze overheid panikeert al over een mogelijk tekort, want ze mist een deel van het inkomen. Uiteraard aangezien de consument zijn volledig inkomen niet volledig consumeert. Opgelet als de werkloosheid historisch laag is, betaalt ze ook historisch lage uitkeringen. Dus het lijkt bizar dat de overheid hier inkomen zou missen die niet gecompenseerd worden door lagere uitgaven ?

Onze overheid heeft al altijd geredeneerd over de begroting als een 'cash flow' probleem. Een begroting is geen cash flow volgens mij, maar een structureel model die je in evenwicht moet houden. De cash flow is maar belangrijk voor de tijdelijke balansvariaties te verklaren.

Nu de waarheid kan in vele hoekjes zitten

er bestaat geen belasting op arbeid die alleen kan geheven en betaald wordt bij de werkgever. Elke werkgever als autonoom rendabele entiteit rekent zijn belastingsverhoging door. Dus elke verhoging van lasten op arbeid eindigt met duurdere producten en diensten. Elke verlagingen daarentegen leidt niet noodzakelijk onmiddellijk tot het dalen van de tarieven... Want prijzen zakken indien een bedrijf in een competitieve omgeving zit. Dus dat kan een verklaring zijn voor het minder stijgen van het inkomen van de overheid; De bedrijven betalen minder belastingen op het loon, iets meer maar relatief minder belastingen op hun inkomen. Een flat tax zou ook daar helpen. Maar bon zover zit onze overheid nog niet in haar redenering.

De consumptie van goederen is een vrije keuze van de burger, en vloeit nog altijd rijkelijk naar het buitenland, ook daar zit een deel van de verklaring. Dus een stijging van inkomen vloeit de laatste decennia niet noodzakelijk naar de begroting, maar gewoon naar het buitenland, min de fraktie die blijft plakken in België via BTW en lasten..

En de juiste verklaring zal een kwestie van timing zijn. Lasten op arbeid zijn inkomsten die je krijgt vooraleer je zelfs één euro ontvangt op uw rekening. Lasten op consumptie doe je maar met geld dat je overhebt op uw rekening. Dus de consumptie komt met vertraging.

De burger spaart gemiddeld 10% van zijn inkomen, dus bij een loonsverhoging van 100euro consumeert de burger 90euro. DIe 90euro kost 20% BTW. De burger betaalt 18% belastingen, en tevoren 60% op zijn inkomen. Ook dat kan een verklaring zijn.