Blijvende investeringen in kampeermateriaal voor jeugdbewegingen zijn broodnodig

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Jaarlijks vertrekken duizenden jongeren op kamp. Het tenten- en kampeermateriaal dat daarvoor nodig is wordt vaak aangeleverd door de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) van de Vlaamse overheid. In het verleden had deze uitleendienst moeite om aan de vraag te voldoen. Ook voor het uitleenseizoen 2015-2016 zijn er heel wat weigeringen, blijkt uit de vraag van Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. Daarom vroeg ze aan de minister van Jeugd, Sven Gatz, of er dit jaar problemen zouden ontstaan voor de jeugdbewegingen in Vlaanderen.

In 2015 slaakten een aantal jeugdbewegingen een hulpkreet. Ze vroegen tentenmateriaal aan via de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) om op kamp te gaan maar het beschikbare tentenmateriaal van de ULDK was onvoldoende om alle aanvragen te kunnen honoreren.

Om te vermijden dat dit probleem zich in 2016 zou kunnen voordoen, vroeg Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde de cijfers op voor het uitleenseizoen 2015-2016. Daaruit blijkt dat er tot nu toe 964 aanvragen binnenkwamen en daarvan werden er reeds 174 geweigerd. Dit impliceert dat de ULDK momenteel 18 procent van de ontvangen aanvragen heeft moeten weigeren.

Het is weliswaar zo dat er voor de geweigerde aanvragen gezocht wordt naar een alternatief. Zo werden in 2015 49 aanvragen geholpen door een alternatief via Defensie, 16 via een alternatief van de Provinciale Uitleendienst van Vlaams-Brabant en voor 47 aanvragers werd nog in een andere alternatief voorzien. Door de gezamenlijke inspanningen van de verschillende spelers konden in 2015 uiteindelijk slechts 2 aanvragen niet ingevuld worden door de ULDK, noch door een alternatief.

De vraag is echter of er ook in 2016 voorzien kan worden in voldoende alternatieven voor de door ULDK geweigerde aanvragen. Zeker omdat we weten dat een van de traditionele redders in nood, Defensie, minder en minder tenten kan aanreiken wegens besparingen.

Volgens de minister is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de evolutie van het aantal geweigerde dossiers. Hij zal een meer concreet en overzichtelijk antwoord kunnen bieden tegen midden mei. Ondertussen neemt de minister wel reeds maatregelen.

Zo streeft de ULDK ernaar om zijn voorraad tenten minstens op eenzelfde peil te houden. Dat betekent dat er jaarlijks nieuwe tenten moeten worden aangekocht om versleten en niet te herstellen tenten te vervangen. Daarom trok de minister van Jeugd zowel in 2015 als in 2016, in budgettair moeilijke tijden, 317.000 euro uit. “Een inspanning die broodnodig is voor de jeugdsector.”, meent Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. “Ik wil zeker geen paniek zaaien maar we moeten de kwestie toch van nabij blijven opvolgen. Het is voor onze partij belangrijk dat alle jeugdverenigingen die tenten aanvragen op kamp zouden kunnen gaan. Ik hoop dat wij door het samenspel van alternatieven – Defensie, Vlaams-Brabant enzovoort – het aantal weigeringen tot een minimum kunnen herleiden. Op die manier kunnen de Vlaamse jongeren zorgeloos op kamp vertrekken.”