Je hebt snijden à la Kris Peeters, en je hebt snijden snijden (deel 3)

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Een emigratietaks van 40.000 euro per Belg, waarom niet? Een denkoefening die nog niemand gemaakt heeft.

We worden geboren met 40.000 euro schulden per Belg. Dat is uiteindelijk de mathematische som van 400 miljard schulden uitgesmeerd over 10 Miljoen Belgen. We zijn ondertussen gegroeid naar 11 miljoen Belgen en onze verkwistende overheid doet navenant de schulden groeien. Ze noemen dat rolling debt. De schulden blijven altijd bestaan en worden overgerold naar een nieuwe schuld. We betalen dus nooit onze schulden af. We hebben ooit een minister gehad die zei: ze zijn vanzelf gekomen en gaan vanzelf verdwijnen... Ik denk het niet dat ze vanzelf gaan verdwijnen zonder enige vorm van discipline.

Nu voor je verder leest, wil ik toch iedereen verwittigen: dit artikel is dus puur theoretisch geredeneerd en wordt door geen enkele politieke partij ondersteund... Het wordt dus gemaakt in een serie, hoe kun je belasten zonder te snijden.. of zonder gedoemd te zijn Aldi-koffie en of waarom niet egenwater te drinken

We hebben al het concept dat bij de aankoop - verkoop - erfenis van een onroerend goed, de veredelde belastingambtenaar, notaris genaamd, uw schulden moet aflopen om te kijken of je nog openstaande boetes hebt... En jawel op de som die je betaalt om een huis te kopen of de som die je krijgt bij de verkoop van een huis wordt die som ingehouden.. Heb je nog 3000 euro openstaande schulden, dan wordt dat handig geregulariseerd met de notaris.

Goed: stel nu dat uw deel van de staatsschuld wordt afbetaald bij het overlijden... In principe is dat idee zo gek niet. We hebben een versmallende bevolkingspiramide, dat wil zeggen dat de ploeg die achterblijft om onze schulden af te betalen kleiner wordt. Je wilt dat toch onze kinderen niet aandoen ? Stel u voor dat de piramide onderaan deelt door 2, dan hebben die arme sukkelaars die achterkomen straks 80.000euro schulden.

We hebben een gulle overheid, die altijd maar met een gat in haar hand ons trakteert op sociale zekerheid, en ondertussen sparen de mensen dat hun handen kraken... ok waarom moet een gepensioneerde in feite nog sparen ? Voor wie doe je dat ? voor de kinderen een gullere erfenis te geven ?? Dus wat is er nu perfect logisch, dan dat de historische staatsschuld wordt ingehouden bij de erfenis.. Wat de overheid nu teveel betaalt aan overheidspensioenen, houden we bij diezelfde bevolkingslaag die de last veroorzaakt terug in. Ik vind het perfect verdedigbaar.

Wat is de consequentie van dit systeem ? Laten we eerst de normale gang van zaken beschrijven. Moeder die overlijdt. Er blijft een huis over van 200.000. Dus het huis wordt verkocht, en de erfenis bedraagt niet 200.000 maar 160.000. Die 40.000 wordt gebruikt om de staatsschuld te delgen. EN die 160.000 is onderworpen aan de normale erfenislasten regels van de gemeenschap. Dus zijn ze met twee, en hebben ze 80.000 elk geerfd, Op die som zal de vlaamse erfenislasten, 0-50.000 betaal je 3%, en van 50.000-80.000 betaal je 9% Je

Je ziet het altijd terugkomen in ons belastingstelsel: volgens socialisten ben je rijk als je 50.000euro of 1 jaar bruto inkomen bezit. Volgens mij ben je bemiddeld als je uw huis en een vermogen ter waarde van uw huis bezit. En ben je rijk als je 2 miljoen euro bezit. En ben je goed rijk als je 50miljoen euro bezit. Maar bon wie ben ik, duidelijk niet geboren voor deze bekrompen door socialisten geindoctrineerde maatschappij.

Er zijn mensen die via testamenten alle erfenisrechten parkeren bij een persoon en andere personen onterven.. Dat wordt een beetje lastig. In principe zou het bizar zijn wanneer je onterfd wordt, dat je daar nog eens de rekening gepresenteerd krijgt; Laten we zeggen dat logisch gezien dat de schulden voornamelijk verhaald worden op het groepje dat zich verrijkt en naar de persoon naar waar de schenking gaat. Dus in principe is hier nog niets verloren voor de overheid. ZIj kan nog rustig alle staatsschuld van deze begunstigden innen.

Wel er zijn mensen die nu ontsnappen aan erfenislasten via vzw's... Jawel, hoe onkatholiek het klinkt, maar sommige gehaaide vzw's van christelijke signatuur doen erfenissen verdwijnen naar het goeie doel.. In feite is dat ook een Piketty probleem. Kapitaal stapelt zich op in onbelaste vzw's, en wordt niet meer gebruikt in de economie... Ok, mij lijkt het duidelijk dat met bovenstaande regels het probleem een klein beetje opgelost is.

Er zijn mensen die via patrimonium vennootschapsconstructies, die nog niet eens in Panama zitten, ook geen gulle bijdrage meer betalen aan onze overheid. Goed, een miljardair zal altijd wel meer achterlaten dan die 40.000 euro in dat geval, maar toch, je moet sommige niet onderschatten...Dus de familie moet ergens middelen uit de erfenis beginnen vrijmaken om die schulden af te lossen. Mij lijkt het perfect mogelijk en redelijk om ook deze belastingsvlucht aan te pakken op die manier. Wanneer de overdracht opgestapeld zit in trust funds, of aandelen, moet daar toch ook wel geen probleem zijn om daar een deel van de schuldenkoek te betalen.

Er zijn mensen die via schenkingen zichzelf virtueel verarmen voor dat ze overlijden. Ok, laten we daar eens over nadenken. Dus drie jaar voor ze overlijden schenken ze hun bezittingen weg, mits behoud van vruchtgebruik. En hopla, wie staar er aan de kassa via de erfenislasten ? Terug zeker niet de gemeenschap. Dus goed... ze hebben hun huis weggeschonken, maar behouden het vruchtgebruik. Perfect wettelijke constructie. Je hebt dus een constructie zoals voorgaande; Mensen hebben in feite hun geld niet opgepot in een vennootschap, maar weggegeven voor ze overlijden. En pas op de familie kan al erfenisrechten betaald hebben voor het huis weggeven is. Dus in principe is hier al een en ander betaald. Maar als je blijft doorredeneren, is iedereen gelijk voor de wet. Dus doe je die persoon zijn lasten op zijn sterfbed betalen of nog beter bij de schenking.Uiteraard geflagd in het rijksregister als persoon verlost van zijn rijksschuld.

Het zou nog een andere piste kunnen zijn: iedereen betaalt vrijwillig zijn deeltje van de staatsschuld af. Jawel, je staat geflagd. Dus je bent ervan verlost. Ze kunnen nooit meer iets komen vragen.

Maar wat doe je met een migrant die hier al 40 jaar woont ? Ja kijk, je zou kunnen stellen dat aktuarieel gezien, om een notaristerm te gebruiken, zo iemand in feite 50% van de staatsschuld op zijn in Belgie geleefde jaren zou moeten vereffenen, je kunt nog een correctie doen met interestvoeten en rekening houden met de periode wanneer de schuldengroei gebeurd is. Maar de eenvoudigste formule leert dat die persoon dan 20.000 euro moet ophoesten. Of dat de ervende familie weliswaar minder maar toch nog altijd een significant bedrag betaalt.

Wat doe je met een Belg die emigreert na 20 jaar hier school gelopen te hebben? Ook daar vind ik het best logisch dat die 10.000 euro betaalt... Waar behaal je trouwens een diploma voor 10.000 euro ? Nergens in de wereld denk ik.

Wat doe je met een Belg met dubbele nationaliteit die nooit in Belgie gewoond en gewerkt en gestudeerd en geleefd heeft ? Ja... die moet volgens mij nu netjes niet betalen hé. Dat zou eventjes van het goeie teveel zijn. Wat doe je met een immigrant die zomaar 20 jaar voor het Europarlement komt werken ? Ik denk dat hij rustig zijn 10.000 euro kan ophoesten bij de verkoop van zijn huis. En als hij geen huis heeft ? Wel dan zou je in principe een exit taks van 10.000 euro moeten heffen op zijn bankrekening. En stel dat hij alles geparkeerd heeft in Zwitserland ? Wel ja is dat een probleem in deze moderne tijd , laten we het domicilie gebruiken als criterium IK kan mij echt inbeelden als iedereen hier studeert, en dan beslist om zijn vermogen op te bouwen in Dubai, dat we een serieuze impact hebben op de begroting. Ook dat kan een deel zijn van het verborgen probleem van Belgie. Als er 100.000 belgen dit doen, betaal je de opleiding 20.000 euro of 2 miljard tesamen, en betalen die nooit belasting in Belgie... er valt dus iets te vertellen over de braindrain en hoe we dit moeten belasten...

Waar eindigt dat systeem ? Wel heel eenvoudig kun je stellen dat binnen de 80 jaar de volledige staatsschuld van Belgie verdwijnt als sneeuw voor de zon dankzij dat systeem. Aangezien het vermogen van de Belgen vier keer groter is dan de staatsschuld, eindigt het vermogen van de gemiddelde Belg niet op 190.000euro maar virtueel gecorrigeerd op 150.000euro. De staat doet een claw-back op het vermogen of het teveel verdiende en gespaarde van elke Belg. We zijn gemiddeld allemaal rijk, maar de rijkdom stapelt zich op het einde van de levensketting. Want met gemiddelde leeftijd van 80jaar, verwacht je de erfenis rond de 55-60 jaar. En jawel op die leeftijd krijg je nog wel ergens een erfenis van een suikertante. Op het einde van de rit loopt het water naar de zee, op een moment dat uw grootste kosten gemaakt en afbetaald zijn, uw kinderen zijn afgestudeerd, uw huis is afbetaald en hopla uw pensioenspaarplan valt zomaar in uw schoot.

Pijnloos ja, zijn het de rijken die betalen ja. Is het eerlijk verdeeld ja. corrigeert het een Piketty probleem.ja. Er valt wel iets te vertellen voor zo'n exit taks tenzij... Denk je nu echt dat de overheid zijn staatschuld zou afbouwen ?? Een legislatuur roekeloze socialisten, en we dippen weer naar 100%. Dus een GRENDELWET als bijkomende voorwaarde zou ik conditio sine qua non vinden. De voorwaarde dat iedereen afbetaalt is dat de staat stopt met zijn schulden onverantwoord te laten escaleren, niet zonder een parlementaire meerderheid die de grens van uitgaven in % BNP voor maximum 1 jaar kan verzetten.

In the middle off the road bestaat ook... stel dat we 40% van de staatsschuld afbouwen op die manier... Ook dat kan een systeem zijn, waarmee we structureel staatsschulden afbouwen. Het kan zelfs relatief snel afbouwen, want je mag zeggen dat de vergrijzingsgolf die nu piekt en de begroting extra onder druk zet, daarmee zijn eigen probleem oplost. Je kunt dus mathematisch met grote zekerheid zeggen dat het probleem binnen de 20 jaar structureel verbeterd moet zijn...