Je hebt snijden zoals Kris Peeters, en je hebt snijden snijden (scenario 4)

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Wat als we het eenheids-pensioen invoeren. Communisme, voor iedereen hetzelfde staatspensioen. Dus niet dat je niet mag bijsparen hé. Gewoon per gewerkt jaar en per verwacht levensjaar krijgt iedereen hetzelfde eenheids pensioen.                                                                                                                .

Om hier eens iets verstandigs te schrijven moeten we eerst wat gegevens verzamelen.

Het volstaat om twee bronnen te consulteren om al een en ander terug te vinden over de grootste discriminatie in pensioenen die er bestaat in de beschaafde wereld... Pensioengegevens privé en ambtenaren

Ambtenaren krijgen significant meer pensioenen dan de privé. Waar het hoogste pensioen stopt voor de privé begint het voor de ambtenaren... 13% van de gepensioneerden krijgt een pensioen boven de 2000 euro. 22% van die groep heeft in de privé gewerkt... Dus rijke gepensioneerde zijn onbetwistbaar de ambtenaren...inclusief de politici... Animal farm is hier volledig ontmaskerd.

12miljard pensioenen voor 500K ambtenaren 21miljard pensioenen (x2 budget) voor 1800K privé (x3)

31% van de pensioens begroting of dikt 10 miljard gaat naar de 13% van de gepensioneerde. Een Gini coefficient van 18% waar de echte Gini coefficient 0 zou moeten bedragen. De gemiddelde Belgische Gini coefficient bedraagt 35% wat dan de rijkdomsverdeling is van werkenden versus niet werkenden inbegrepen. Maar laten we vooral eens nadenken over de discriminatie die de overheid ingebouwd heeft voor de pensioenen

In de vorige curve zien we netjes dat privé pensioenen nauwelijks hoger komen dan 2000euro. Je ziet dat ambtenaren pensioenen beginnen vanaf 1500euro en eindigen tot boven de 5000euro. Als 30% van het budget toebedeeld wordt aan de 13% rijkste pensioenen of zeg maar 66% ambtenaren, dan weet je dat daar het gewicht van de begroting zit. De begroting ontspoort met dank aan de ambtenaren.

Hun royaal pensioen wordt nu wat ingedamd, maar is het genoeg om die huizenhoge discriminatie recht te trekken. Hoe hoog die discriminatie is probeer ik ook eens te visualiseren met de Gini-Lorenzo curve. Een curve die probeert de ongelijkheid van de rijken versus armen altijd te visualiseren. Hier komt de visualisatie; de rijken zijn de ambtenaren... Zij bevolken de bovenkant van de pensioencurve en dat zie je ook op deze grafiek, waar de privé plafonneerd, vertrekken zij... De vraag die ik stelde: wordt met het besparingsvoorstel de discriminatie ingedamd... Vergeet het dus, 8% correctie is niet genoeg om pensioen die dubbel zo hoog zijn significant op de lijn van de privé te brengen... Hun pensioenen worden nooit getopt, hun pensioenen zijn geteld op de laatste 10 jaar ipv de volledige loopbaan, hun pensioenen worden nooit met terugwerkende kracht gecorrigeerd. De discriminatie en de molensteen blijft gewoon bestaan.

De vakbond komt dan af met calculaties hoe unfair die correctie is, want dit gaat over een voordeel van 4%... ??? Wel laten we daar eens over nadenken: als je als privé recht hebt op een pensioen van 1400euro en je wilt bijsparen voor een 2400euro pensioen, dan moet je wel een serieuze inspanning doen. Om aan 65 to 85 jaar gedurende 240 maanden een supplementair pensioen van 1000euro te krijgen, moet je 40 jaar 6000euro sparen jawel... Waarom reken je de interestvoet niet zul je zeggen. Wel maak uzelf geen blaasjes wijs, de interestvoeten zijn er gewoon om uw pensioen waardevast te houden. Dus niet om u meer pensioen te geven. WIe 1000euro in huidige waarde wil zal op zijn pensioenleeftijd vermoedelijk 1800euro bvb uitkeren en die hogere waarde is gewoon de cumul van alle indexaties die gecompenseerd worden met interesten. Nu stel dat je een pensioen van 1400euro verdient, dan heb je een inkomen van om en bij de 2000euro netto.

Dus om een AMBTELIJK pensioen bijeen te sparen, moet je 3 maandloon sparen...

Concreet betekent dat een ambtenaar voor hetzelfde loon altijd 25% meer inkomen ter beschikking heeft op die manier. Hij verdient dus altijd 25% meer dan de privé. Dat is dus niet zomaar een verwaarloosbaar voordeel

We herinneren ons nog dat zij zo een ambtelijk voordeel in natura hebben van maaltijden op het werk ipv maaltijdcheques.

Ze hebben gulle vakantieregelingen , ze nemen zodanig veel vakantie dat het soms abnormaal is dat je een dienst vindt die functioneert en u binnen de 10 minuten een nuttig antwoord geef.

Ze krijgen een gratis treinabonnement ter waarde van soms 5000 euro remember En dus hun loon is in feite op die manier nog eens 10% hoger.

Een ambtenaar verdient dus 5 maandlonen meer dan hetzelfde brutoloon in de privé... En dat zijn dan cijfers om even bij stil te staan. Van waar komt die eeuwige egoistische drang om zichzelf als een aparte groep te verrijken ten koste van de gemeenschap ? Is de politiek dan zo dom ??

Wat als het pensioen getopt wordt aan 2000euro...

Dan kun je niet zeggen dat iemand zijn rusthuis niet zal kunnen betalen. Je kunt niet zeggen dat iemand gaat inleveren op een manier dat het pijn doet. In feite wordt elk pensioen boven de 2000 euro gewoon door die groep opgespaard. Dus niemand valt in armoede door deze operatie.

Wel je kunt het uitrekenen, dit bespaart 4 miljard euro. Doe je dit 40 jaar of een halve generatie, dan bespaar je 160miljard. Dit komt dus overeen met 40% van ons BNP.... De schuldenlast van ons BNP zijn dus voor 40% te verklaren door een kliekje die 13% van de tewerkstelling betekent... De helft van de ambtenaren veroorzaken door hun exuberant pensioen 40% van de schulden... Dat zijn significante getallen.

Verdienen ambtenaren nu minder dan privé ?

Wel als de pensioenen 80% zijn van hun weddes, dan kun je moeilijk begrijpen, waarom ambtenaren denken dat ze minder verdienen dan de privé ?

Ik denk dat iedereen altijd de ziekte heeft dat hij zijn job wil vergelijken met mensen diemeer verdienen.. En de overheid is gul met titels.... en dat creeert de indruk dat je een 'directeur' bent. Ipsofacto wil je uzelf vergelijken met een directie niveau. En dan kom je natuurlijk tot de conclusie dat je minder verdient;.. tis te zeggen... De functie is niet vergelijkbaar, want geen enkele directeur bij de overheid doet ook maar enige vorm van rendementsanalyse;.. Directeurs zijn gewoon personeelsmanagers, case closed; Directeurs in de privé zijn mensen die het rendement van het bedrijf opkrikken.... Moest de overheid ook maar één tiende van die inspanning op de werkvloer implementeren, zou onze economie opeens een wonderbaarlijke groei kennen door de toegenomen ambtelijke efficientie...

De enige faire oplossing is een eenheidsstelsel... jawel

  1. Iedereen mag op dezelfde manier bijkomend pensioen sparen. Want we hebben bewezen om een ambtenarenpensioen bijeen te sparen moet je vrijwillig drie maandweddes opsparen.
  2. Iedereen wordt met dezelfde rekenmachine zijn pensioenrechten bepaald: op de volledige 42j carriere en niet op de laatste 10 jaar
  3. iedereen moet evenveel en evenlang werken voor een volledig pensioen
  4. een aktuariele correctie voor verwachte levensjaren voor iedereen gelijk zoals in nederland.wat betekent als de gemiddelde leeftijd terug een maand opschuift,dan verlengt de te werken periode met een mathematisch correcte formule zodat de werkenden de gepensioneerden kunnen betalen
  5. en dezelfde maximum pensioenen voor privé en ambtenaren. Ik zie geen enkele faire reden om ambtenaren een groter pensioen te geven dan de privé.... Zelfs onder het eeuwige motto dat ze minder verdienen; Het argument lijkt mij allang niet correct.

En wat moet je dan doen met 'zware beroepen ?

Waarom kunnen zware beroepen geen lichter werk opnemen ? Waarom kunnen we geen jobs op maat aanbieden ? Als een beroep te zwaar wordt voor u, betekent het gewoon dat je uw beroep niet kunt uitoefenen tot aan uw wettelijke pensioenleeftijd. Dan moeten uw niet gewerkte jaren gewoon tellen als 0 euro inkomsten...Als je vindt dat je op pensioen moet aan 59jaar ipv 67 jaar heb je 8 jaar minder gewerkt dan 42jaar carriere. Dan telt uw laatste 8 jaar gewoon als een stempelinkomen. En dus is uw wedde de laatste 8 jaar niet een brugpensioen maar een stempelcarriere. En is uw pensioen niet gebaseerd op de laatste 10 gewerkte jaren, maar op 42jaar waarvan 34jaar gewerkt aan volle wedde, en 8 jaar stempel wedde.... Hoe moeilijk kan dit zijn ??? Het kan voor de privé, waarom niet voor de ambtenaren ??

We hebben al 4 miljard bespaard door een tax shift op aardgas, die zorgt dat Rusland minder verdient aan aardgas en de handelsbalans verbetert.

We hebben al 4 miljard bespaard door een mobitliteitsbudget die alle discriminaties tussen privé en ambtenaren wegwerkt

We hebben 4 miljard inkomsten gecreerd door een emigratietaks te bedenken.

Finaal hebben we 4 miljard bespaard door de pensioenen van de ambtenaren in het eenheidsstelsel te duwen

Remember we hebben een begroting die altijd 3-4 miljard ontspoort, en 200 miljard uitgevan op een 400miljard BNP zijn deze voorstellen reeds cumulatief goed voor 16miljard besparingen of 8% van de begroting.

Zien we nog opportuniteiten ? Jawel hoor, its a never ending story.