"Zwijgcultuur en te weinig concrete maatregelen": Antwerpse politie pakt intern racisme onvoldoende aan

Intern racisme wordt bij de Antwerpse politie niet voldoende aangepakt, zegt Comité P in Gazet Van Antwerpen. Hun onderzoek naar diversiteits- en antiracismebeleid is afgerond en het zou gaan om een minderheid die zich racistisch gedraagt, maar die door een zwijgcultuur binnen het korps niet wordt gestraft. 

Comité P startte in 2014 een onderzoek naar aanleiding van een reeks getuigenissen van allochtone politieagenten in de pers. Uit hun onderzoek kwam naar boven dat de geruchten over racisme binnen het Antwerpse politiekorps kloppen. Zij bevelen de Antwerpse politie dan ook aan hun antidiscriminatiebeleid te verbeteren, the sooner the better.

Waar zit het probleem?

"Slechts een kleine minderheid gedraagt zich racistisch, maar die minderheid wordt niet tot de orde geroepen door leidinggevenden of collega’s." Het probleem ligt dus niet bij het aantal probleemzaaiers, maar wat ertegen gedaan wordt. En dat uit zich in een tweeluik: de zwijgcultuur en te weinig concrete maatregelen tegen het gedrag.

Zowel allochtone als autochtone politiemensen in het Antwerpse korps zouden bang zijn om gevallen van racisme te melden uit angst voor wraakacties van de collega's in kwestie, de zogenaamde 'zwijgcultuur'. Hierdoor komen minder gevallen aan het licht en lijken er dus niet veel problemen te zijn.

Anderzijds stuurt Comité P ook enkele verwijten naar de korpsleiding die onder de vorige burgemeester in functie was. Het zou ondanks een alarmerend rapport in 2010 geen concrete maatregelen genomen hebben tegen intern racisme en het thema te lang hebben laten liggen.

Huidige korpschef Serge Muyters laat weten in de krant dat er verandering op komst is en dat de eerste stappen daarvoor al gezet zijn. Zo is de Cel Diversiteit en de opleidingen voor leidinggevenden hervormd en in mei zal de Antwerpse politie een interne campagne starten om agenten aan te sporen zulk pestgedrag wel aan te kaarten.

Bronnen: Gazet Van Antwerpen, VTM

Lees meer