Het spaghetti kluwen van ons energiebeleid

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Demagogie en politieke steekspelletjes rond het energiebeleid van onze regering is een kluwen zoals het vliegend spaghettimonster. 

Kent iemand het emissierechten systeem: een administratief moloch die helemaal verkracht wordt in zijn doelstelling? We hebben een systeem geïnstalleerd waar bedrijven gratis emissierechten krijgen, en bij groei van hun verbruik, moeten ze emissierechten kopen. De eenvoudige waarheid is dat er altijd overschotten worden geboekt in dat systeem omdat er meer emissierechten worden toegewezen dan nodig , en die overschotten worden verhandeld als emissierechten voor een prikje: 5euro ton CO2. Of die rechten worden op die manier een verdoken subsidie.

In feite is CO2 sparen of emissie sparen best wel gemakkelijker dan het schijnt, maar iedereen weet dat het niet gratis komt. Een investering in energiezuinigheid kost dus bijvoorbeeld 1000 euro om 200 euro brandstof te besparen, en daaraan gekoppeld 1 ton CO2 waarmee je aan huidige emissietarieven 5 euro mee verdient.

Dus wie investeert er in godsnaam 1000 euro om die 5euro extra te besparen ? Niemand toch ? Wie investeert er momenteel in energiezuinigheid als hij een jaar terug zijn energie dubbel zo duur betaalde ? Uw rendement is gehalveerd... Ofwel investeer je nog met dank aan de historisch lage rente van de ECB, en bij gebrek aan enige vorm van alternatieve belegging ter uwe beschikking. Maar anders is er toch niemand die wil investeren in iets die 5% besparing opbrengt.

Samengevat: het EU ETS systeem zoals elk systeem die zo kunstmatig in leven geroepen wordt, werkt niet feilloos, bereikt zijn doelstelling niet, is niet efficient, heeft last van BTW fraude etc...

Kent iemand het 'mitigatieplan', 'adaptatieplan' en andere ronkende namen. Of de vertaling van het Europese plan naar Vlaamse doelstellingen? Het Europese Energie- en Klimaatpakket heeft de Europese Unie voor de EU-27 de volgende ambitieuze 20-20-20 doelstellingen voor 2020 vastgelegd: Het is altijd bizar om europa zo afgeschilderd te zien als het slechte liberale monster, als je dan weet dat dit plan uit datzelfde brain ontsproten is...
  • Een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten opzichte van het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid (indicatieve doelstelling);
  • Een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik tot 20%. Voor België stelt Europa deze doelstelling vast op 13%. Voor transport geldt een specifieke doelstelling van minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energiegebruik voor vervoer.
  • Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990.

En als we de doelstelling niet halen, dan kopen we gewoon emissierechten.... boekhoudkundig klopt de operatie...

Inderdaad, maar denk daar nu eens over na ? Als we de helft van onze inspanning afkopen, dan blijven we die inspanning jaar na jaar afkopen, dus wat een korte-termijn politiek is dat ?? Dus als we 5% onder de doelstelling zitten, dan blijven we jaar na jaar die boete ophoesten hoe klein ook. En dat betekent dat de boete op 10 jaar tijd een bedrag is die 10 keer groter is...

Die variaties in emissies zijn ook perfect verklaarbaar: het ene moment groeit de economie, het andere stagneert ze; Het ene moment hebben we een strenge winter, wat later een zachte winter... Als je weet dat we in het slechtst geïsoleerde woningpark van Europa wonen, dan is het niet verwonderlijk dat we onze emissie zo keer op keer missen bij een strenge winterprik.

Liever Russen betalen dan Belgen is abnormaal toch ?

Het is totaal abnormaal dat de overheid bereid is emissierechten te kopen, en weigert te investeren in minder emissie... Want investeren in minder emissie, hoe duur ook, leidt tot tewerkstelling met terugverdien effect voor de overheid via de lasten op arbeid en een verminderde fossiele afhankelijkheid of een betere handelsbalans. Dus niemand wordt er slechter van... Elke oplossing die altijd maar streeft naar emissies kopen in het buitenland is korte-termijn politiek. Ik zou het normaal vinden dat het budget voor emissierechten op zijn minst 10 keer groter gegeven wordt aan de burgers die emissie sparen... En aangezien arbeid 70% belast wordt door de cumul van BTW - sociale lasten - belastingen zou diezelfde overheid moeten bereid zijn om 30 keer meer te spenderen aan interne CO2 besparing dan aan externe CO2 kredieten...

Ook die prijs bedroeg ooit 20 euro per ton, en is gezakt naar het hilarische getal van 0.6 euro per ton CO2. We hebben nog een jaar of tien terug 400 miljoen emissierechten gekocht, en betalen daar nu nauwelijks 20 miljoen voor. Toegegeven 20 miljoen is een budgettaire meevaller. Maar met het idee dat je het elk jaar geeft, wordt het na 10 jaar 200 miljoen, en met het understatement dat onze arbeid en grondstoffen enorm belast worden en dus terugvloeien in de begroting, weet je dat je gerust 600 miljoen kunt investeren in de Belgische economie om 20 miljoen minder CO2 emissierechten te moeten kopen..

zolang onze overheid liever het geld weggooit aan kredieten uit het buitenland is ze ziek in eigen bed. Elke minister die ooit CO2 kredieten boekhoudkundig gekocht heeft aan het buitenland en dit verdedigd heeft, zou zijn ontslag moeten geven

Het doel van CO2 certificaten te betalen is precies dat je subsidies spreidt in de tijd zonder daarom een investering te moeten uitlokken. Het doel is niet... dat je boekhoudkundig uw investeringen uitstelt

We hebben een markt in onevenwicht geschapen...

In theorie is gans het concept van ETS een efficiënte oplossing vergeleken met een fysieke emissiebeperking en een ecotax die een soort belasting heft op de CO2 en dus de concurrentiepositie van bedrijven onderuithaalt. Het tarief van de certificaten wordt bepaald door de goedkoopste prijs, en die prijs is goedkoop omdat sommige bedrijven CO2 op overschot hebben wegens gedane investeringen, terwijl andere bedrijven nog een tijdje hun CO2 probleem zo kunnen oplossen met de overschotten van een ander.

Er is in elk geval blijkbaar teveel groene energie certificaten beschikbaar Het is voor mij duidelijk dat economisch gezien niemand voor 20-5 cent kan investeren in groene projecten. Het is ook duidelijk dat elektriciteitsproducenten gans België met groene energie kunnen overstelpen, zonder dat er één boom moet verbrand worden. Je koopt gewoon certificaten voor een prikje

Er zijn ook meerdere markten geschapen: en vermoedelijk zijn er communicerende vaten tussen die markten, dus het resultaat van lage CO2 prijs, is bewijs van een structureel 'fraude' probleem

Er bestaat een Europese ETS markt, voor bedrijven... Die daar hun overschotten of tekorten kunnen traden. Er bestaat een markt voor electriciteitsproducenten. Er bestaat een markt voor landen...

Je ziet van hier wie toelaat dat de certificaten hokuspokus verschijnen op één markt, schept automatisch een overschot op die markt. Het kwistige beleid om bedrijven een overschot aan certificaten te geven, zorgt voor een overschot op de EU-ETS markt van de bedrijven.

Er bestaat ook een markt voor electriciteitsproducenten die hun quick-wins of bestaande infrastructuur met certificaten op de markt gooien... ook daar is men bezig met onevenwichten te scheppen. De productie van elektriciteit is trouwens de meest eenvoudige om groen te maken. Want naast PV, en windenergie, kun je ook nog waterkrachtcentrales, biomassa (boomstammekes in oude steenkoolcentrales), biogas (in oude gascentrales), warmtekrachtkoppeling (of de restwarmte om huizen op te warmen) gebruiken, je ziet van hier dat daar gewoon tonnen CO2 certificaten voor het grijpen liggen. Temeer men meestal nog die markt zodanig in de knoet houdt, en via averechtse mechanismes subsidieert, of er ontstaan uiteraard overschotten die we nergens aan de straatstenen kwijkkunnen.

Er bestaat een markt voor Overheden of staten die in het systeem van Kyoto gestapt zijn. Ook daar kopen we al jaren lucratieve overschotten van China, die daarmee zijn productie moderniseert. Fantastisch toch, onze eigen concurrent maken we minder energieafhankelijk..Ze winnen drie keer, en hun productie wordt efficienter, en hun handelsbalans wordt beter, en hun CO2 overschotten op de nationale balans verbetert. Of overschotten van Rusland die zijn olieproductie minder verkwistend wist te maken... Fantastisch hé, een militaire dictator kan lucratief nog een centje bijverdienen met zijn modernisering van zijn productie. Pas op , het gaat over bedragen van 20miljoen tot 400miljoen euro.. Het is niet zomaar een fait divers.

Wat ik hierover ook kwijt wil, er bestaat vermoedelijk een link en trading opportunities tussen die drie markten, want de prijs van die drie markten beweegt in dezelfde richting. Dit kan maar gebeuren als iemand die certificaten zit om te zetten van de ene markt naar de andere; Het hoeft daarom niet rechtstreeks te gaan, want een WKK is een voorbeeld hoe een techniek twee markten bedient... Een overheid die WKK's stimuleert wint drie keer zoals reeds beschreven. Het bedrijf reduceert zijn energieverbruikt, en strijkt CO2 certificaten. De electriciteitsmarkt krijgt meer groene energie ter beschikking en moet minder certificaten kopen. De overheid krijgt ook een overschot aan certificaten en kan ze beginnen verkopen... Er zullen zoals altijd ook asymetriën bestaan in alle markten, al is het maar dat er BTW trading opportuniteiten ontstaan, of dat het ene land een energievorm minder belast dan een andere energievorm. Kijk een burger die PV's legt betaalt bijvoorbeeld in Nederland geen BTW op zijn installatie, hij reduceert de infrastructuurkost en energietaksen van zijn energie, en heeft dus een voldoende hoog rendement om die beslissing blijvend te onderhouden. Een vliegtuigmaatschappij daarentegen vliegt met onbelaste brandstof. Zijn reductie aan energie brengt veel minder op. Zijn investering met alle lasten ingebouwd om minder energie te verbruiken is veel minder rendabel. Als hij overschotten koopt van de ene markt is hij goedkoper af..

Wat is die prijs van 5-20cent per ton dan op de markt... in feite het bewijs dat CO2 reductie niet ernstig genomen wordt door niemand;.. En vooral het bewijs dat de markt verkeerd georganiseerd is. Het is ook het bewijs dat je op dergelijke manier geen markt kunt organiseren, hoe goed uw insteek is. Het averechtse redeneersysteem werkt gewoon niet. We hebben bewezen dat het tradingsysteem de incentive om te investeren wegneemt, en hier zien we dat het prijsniveau zodanig belachelijk diep zakt dat we in feite iets anders verhandelen dan energie efficientie.

De verplichting van te reduceren schept een verplichting om te investeren

Klaar toch ? We moeten 20% minder uitstoten, dus we zijn verplicht van te investeren om de uitstoot af te bouwen. Automatisch schept dit een overschot, want niemand is gewoon bereid vrijwillig te investeren voor iets die niet rendabel is op zichzelf, daarom zijn CO2 kredieten veel minder waard dan de kostprijs van de subsidies. Het is een structurele marktfout. Men zoekt gewoon alleen de rendabele dingen te doen. Goedkope fossiele energie reduceren schept een hefboom. De hefboom is dat het overschot gewoon in de certificatenmarkt gedumpt worden... Je doet wat je moet doen als je een gesubsidieerd rendement krijgt, maar je doet het niet omdat het naar besparing van fossiele grondstoffen rendabel is. Dat is ook wat we aanvoelen.

Je bouwt een windmolen van 2 miljoen euro, die 4000MWh energie produceert. Wat is de waarde van die energie ? Op de consumentenmarkt: 1miljoen of 50% rendement. Aan injectietarieven 0.2miljoen of 10% rendement. Aan 50euro CO2 ceritifcaten 0.4miljoen of 20% . In besparing van fossiele grondstoffen 0.1miljoen.

Stel de energie halveert in kostprijs... Aan consumentenprijzen 45% rendement. Aan injectietarieven 5% rendement . Aan certificaten van 50euro blijft daar een rendement van 20% Het rendement blijft altijd staan... Het zijn dus de grote de energieproducenten die last hebben van dit slechte rendement. Al wie zich associeert met bedrijven die hun verbruik willen vergroenen heeft daar geen last van. Dus het beste dat je kunt doen is bedrijven vinden die veel energie verbruiken, en die overtuigen om te investeren...

En wat als de certificaten telkens zakken in prijs. Dan krijg je natuurlijk een ondergraving van het rendement. Wat eerst 10% energie rendement heeft, zakt naar 2% energierendement. EN waar eerst 20% rendement via certificaten oplevert, zakt even later naar 5%. Opgelet 7% is niet slecht, maar je ziet van hier dat het toch wel balanceren op de koord wordt. Elk slecht windseizoen is goed voor een trits failliete bedrijven. Elke windmolen gezet met een Morgan Stanley 'gehaaide' obligatieconstructie hangt in de verkoop met dank aan de terug door politici foutief geknutselde wetten.. Dus ergens moet er toch een stabiel klimaat bestaan, een kwestie van niet om de haverklap faillissementen te hebben.. Dus ergens is het logisch dat die grote energieproducenten zoeken naar een manier om hun rendement vast te houden.

ANOMALIE wie achterblijft betaalt op den duur oneindig veel taksen...

De anomalie die daaruit voortvloeit vanuit alle burgers/bedrijven die 100% groene energie produceren ? Niemand betaalt nog belasting of voor de investering in het netwerk, niemand betaalt voor het energiefonds, niemand betaalt voor het nucleair fonds, niemand betaalt voor het sociaal tarief . De overheid krijgt automatisch begrotingsproblemen, dat kan ook niet anders...Het model dat overheden elektrische energie peperduur belasten moet vervangen worden door een ander model.

Want om het te begrijpen moet je eens doorredeneren: Stel bij 50% groene elektrische energie met windmolens geproduceerd die op alle bedrijfsparken bedrijven voorzien van groene energie, heeft de overheid automatisch 50% minder inkomsten , of alle bestaande kosten worden automatisch dubbel zo duur voor de rest van het elektrisch verbruik. Wie achterblijft betaalt de rekening. Hij betaalt dus niet de rekening van een ander zoals zo populistisch gesteld wordt. Het restverbruik betaalt meer en meer de daling van inkomsten van onze overheid... De overheid heft nu al 0.1euro per kwh, en moet ze dit bedrag optrekken naar 0.2euro per kwh bij gelijkblijvend budget en gehalveerd verbruik. Anderzijds waarom zou die taks op elektriciteit moeten stijgen, moet die begroting nu geld verdienen op iets die ze niet doet ? Het is moeilijk te verdedigen allemaal hé.

Gaan we eens verder redeneren: Stel dat we 100% groene energie maatschappij leven. Dus elk bedrijf en elke burger maakt zijn energie zelf met zonnepanelen, windmolens, wkk etc De overheid heeft 100% minder inkomsten.... en op wie moet ze nu nog lasten heffen ? Niemand... De overheid heeft niets nog om te belasten.... De populistisch verketterde Turteltaks is dan toch niet zo verkeerd, want die taks op de restenergie zal dan precies niet exponentieel stijgen in functie van de voortdurend dalend verbruik... Hij zal stijgen navenant het inkomen van de overheid uit energie zakt... Elke politieke partij die mee aan de basis ligt van het subsidieverhaal, heeft de plicht van te zwijgen...Het is zelfs zo, dat zelfs zonder 1 euro subsidie zou identiek hetzelfde probleem ontstaan zijn... want zonnepanelen zijn gewoon rendabel met dank aan de lasten op energie geheven door onze arme overheid die haar vetbetaalde ambtelijke dictatuur in stand wil houden.

Er zijn landen die een carbontaks combineren met ETS...

Als er één ding gebeurt is dat landen met een carbontaks automatisch overschotten hebben die ze kunnen verkopen aan landen zonder carbon taks. De landen zonder carbon taks ontzien de vervuilende industrie, de andere belasten ze weg. De landen zonder carbon taks kopen gewoon de overschotten voor een prikje van de landen met een taks. De landen zonder carbontaks zullen altijd achterop blijven.

De case: 100% groene elektriciteit. Op dat moment is alle elektrische energie in theorie volledig ontdaan van CO2 lasten... Waarom maakt men elektrische energie duurder dan fossiele energie ? Toch is het huidig schema zo opgesteld ? Begrijpen wie begrijpen kan ??

Inderdaad iemand die nadenkt over deze zin, begrijpt waarom we fout bezig zijn. Het heeft geen zin om de taksen te heffen op fosfielvrije energie en begrotingen van elektrische energie als een eiland te beschouwen. In feite moet elke vorm van fossiele energie dezelfde taks dragen en elke vorm van fosfielvrije energie moet vrij zijn van CO2 taksen . Hoe flatter de lasten hoe minder de burger op het verkeerde been gezet wordt. Want je kunt op elektrisch, op aardgas of op mazout rijden. Je kunt elektrisch, op aardgas of op mazout verwarmen. Je kunt elektrisch of met aardgas of met mazout uw productie doen draaien. Telkens zullen de lasten op energie zodanig verschillend zijn, dat consumenten permanent op het verkeerde paard wedden. Om rendabel te zijn wil je gewoon uw kostprijs minimaliseren, en de minst belaste weg is gewoonlijk de goedkoopste.

Er gebeurt een tweede gek iets: De meest vervuilende fossiele grondstof wordt automatisch persona non grata, en daalt zo in waarde; Uranium mijnen liggen al jaren op stervens na dood. Steenkoolmijnen geraken hun kolen aan de straat niet kwijt. En ja zo kom je tot de anomalie dat een aardgas centrale niet kan opboksen tegen een steenkoolcentrale...

Lost een carbontaks die anomalie op ?

Stel bij 30euro CO2 heffing wordt steenkool 100 euro per ton duurder door CO2 taks te betalen. Steenkoolcentrales halen 33% rendement, dus daar zou de CO2 heffing netjes per ton 10MWh energie omzetten naar 3.3MWh elektrische energie. De heffing wordt 30euro/MWh steenkool elektriciteit. Remember, we verkopen elektrische energie aan 200 euro per MWh CO2 neutraal. de overheid heft allerlei lasten BTW -40 euro CO2 taksen -30 euro, lokale infrastructuur -20 euro, backbone gebruiken -20euro en dat is dan de prijs waarvoor je uw stroom kunt bij de consument krijgen.

Stel dat je 1000m3 aardgas verbrandt, met een STEG aan 60% rendement, dan wordt 11MWh energie omgezet naar 6,6MWh elektrische energie.. De emissie is echter 1,8 ton CO2, of 54 euro CO2 taks. Aardgas heft 8,8 euro CO2taks /MWh energie; We gaan met onzichtbare hand aardgas bevoordelen tov steenkool, met een CO2 voordeel van 22euro/MWh. Je ziet hier de krijtlijnen van een systeem die zorgt dat haarfijn de taks die moet geheven worden effectief in uw faktuur belandt. Alles die fossiele grondstoffen verbruikt betaalt.

En de biogas/jonge biomassa centrale: daar hef je 0 euro CO2 taks op, indien alles inclusief transport van hout CO2 vrij wordt georganiseerd. En anders zit de CO2 vooral via de fossiele grondstoffen nodig voor de transport van de boomstammekes van Canada naar hier. In elk geval het komt op ongeveer 58euro/MWh verkoopprijs, en niet die 50euro/MWh die 8euro is gewoon de meerprijs die je kunt vragen ten opzichte van de aardgas gestookte centrale... Je kunt zelfs moeiteloos mixen. Waarom niet ? In feite bedaal je de CO2 taks aan de aardgasleverancier aan de bron. Dus je hebt er geen belang bij om aardgas te kiezen boven Biogas. Je gaat het maar doen als uw biogas op is...

En de kerncentrale: bij mijn weten stoot een kerncentrale geen CO2 uit. Je kunt wel een nucleaire taks bedenken ter waarde van 8euro/MWh om het voordeel niet al te veel in de schaal van nucleaire energie te leggen. En om te zorgen dat het nucleair fonds effectief middelen opbouwt om de decommissionering te financieren; Want nu is dat fonds terug een leeg fonds zoals VDL al veel fondsen opgericht heeft.... die lege dozen blijken te zijn.

En zonnepanelen... Die zetten stroom zonder enige vorm van CO2 taks op het net. Dus die krijgen eieren voor hun geld. Die stroom mag moeiteloos de huidige prijs van 50euro/MWh + 8euro/MWh op het net gezet worden.

En windmolens in zee... Die zijn ook CO2 vrij, dus kunnen moeiteloos 58euro/MWh verdienen. Ze hebben wel een backbonen nodig. Dus zij betalen 8euro om bij de consument te geraken. Hun energie is

Neem eens de keuze Elektrisch rijden versus Fossiel rijden... Je hebt een dubbel effect: elektrisch rijden kost initieel 58euro/MWh en zakt in prijs door de vergroening naar 50euro/MWh , terwijl fossiel rijden op slag 20% duurder wordt. Dus we maken een kloof van 40% in die keuze. Waar nu de keuze een tie-break is met een groot nadeel voor de range van het elektrisch voertuig. De keuze wordt nu 2MWh/1000km of 50euro incl infrastructuur,btw,backbone versus 60l/1000km fossiele energie of 60 euro. Het rendement wordt terug duilijker. Je ziet dat je het voordeel nog niet van de daken moet schreeuwen, maar elektrisch en groen rijden wordt goedkoper. Een Tesla met solar carport duwt er nog de infrastructuurkost vanaf. Het rendement wordt nog hoger.

Neem nu de keuze elektrisch verwarmen versus aardgas. Terug hetzelfde verhaal, de warmtepomp is nog nooit rendabel geweest, omdat elektrische energie duurder belast wordt dan aardgas. Je verarmt uw huis met 2000m3 of 1200euro aardgas. Die wordt inclusief CO2 taks 1450 euro aardgas. En de Warmtepomp COP 3 verbruikt 20.000kWh/3 = 7000kWh x 0.25 = 1750euro. En exclusief CO2 taks 1190euro.Voila de goedkoopste en meest energiezuinige oplossing wordt rendabel zonder 1 cent subsidie. Hoe beter je uw warmtepomp afstelt, en werk je met een warmtenet, hoe hoger het rendement.

Waarom is een Carbontax + backbone tarief beter... Omdat het beter zou werken.

Een gigawatt solar park... Die moeten een hoogspanningsinjectie ophoesten net zoals alle centrales die mogen ophoesten. Maar ook weer niet overdrijven, kleine particuliere installaties gaan nooit op de backbone geraken.. Maar het is redelijk te veronderstellen dat er verliezen zitten. Dus een backbone tariefje van enkele procenten zou op zijn plaats zijn.

En windmolens in zee... Die zijn ook CO2 vrij, dus kunnen moeiteloos 58euro/MWh verdienen. Ze hebben wel een backbonen nodig. Dus zij betalen 8euro om bij de consument te geraken. Hun netto winst is 50euro/MWh Goed voor 10% rendement

Een windmolen op een fabrieksterrein. Die heeft geen backbone nodig. Dus die die betaalt geen infrastructuurkosten, of waar de firma anders 0.2euro/kWh moet ophoesten of 200euro per MWh komt nu gratis; Die fabriek produceert al zijn energie zelf, zet weliswaar soms energie op het net en pikt soms energie op het net. Die netkosten kun je meten... Hij gebruikt de backbone Die kosten kun je meten. De windmolen betaalt 8 euro voor het stuk dat hij op het net zet.De windmolen betaalt netkost en backbone kost als hij stroom van het net haalt, hij betaalt wel geen CO2 taks want zijn energie is altijd groen. En zo is die case closed. Het is een klein beetje nadenken, maar heel transparant.

Electriciteit= energie is losgekoppeld van de massa. Je moet wel snel zijn, de energie verdwijnt anders in het niets. Dus een Backup premie is ook op zijn plaats

We hebben de vraag al gesteld waarom zou je meer vragen voor elektriciteit ? We hebben toen gesteld dat de kWh waarde van energie elektrisch best dezelfde waarde heeft als de kWh niet elektrisch.

In feite is elektriciteit een manier om grondstoffen te transporteren zonder dat je ze moet vervoeren. Stel dat je een steenkoolcentrale bovenop een steenkoolmijn bouwt, dan kun je zonder 1 vrachtwagen en 1 boot te gebruiken die steenkolen daar rechtstreeks verbranden en de energie wordt aan 1/3 van de snelheid van het licht zonder file over een kabel naar uw huis gebracht. Een schone uitvinding als je het zo bekijkt, geen rokende motoren om uw soep te mixen maar een fluweelzacht gezoem... En niet verwonderlijk dat we zo die mooie propere veilige energievorm kunnen apprecieren.

Nu alle groene energie heeft een nadeel, je maakt het wanneer er geen vraag is... Maar in feite is dat niet echt juist. Er zijn momenteel altijd voldoende gebruikers die het net in evenwicht houden. Dus het is niet omdat je het zelf niet gebruikt dat je moet stellen dat al die energie verloren is op het net. Dat is de redenering van iemand die niet gunt dat burgers samen sterker zijn dan het individu.

Maar laten we terug naar 100% groene energiesituatie gaan. Je ziet het al gebeuren hé. In de dag 150% energieproductie in de nacht 30%. We moeten een buffer hebben en ook zij moeten een rendabel model hebben.

Stel dat we een piek verbruik tarief maken van 50+ 25 euro /MWh en dat we een 50 - 25 euro daltarief . We hebben momenteel ergens een drievoudig tarief, die typisch gebruikt wordt door mensen met accumulatoren, maar zoals we weten zit er totaal geen rek op die prijs. De vaste prijzen blijken altijd als een molensteen aan de nek te hangen. Die prijs is bedoeld om een monopolie in stand te houden volgens mij.

Wat er ook zit aan te komen , is iets wat totaal niet zichtbaar is in huidige prijszetting, maar als iedereen een PV opzijn dak heeft, produceren we in de zomer altijd 150% van onze energiebehoefte. We gaan dus niet alleen backup's nodig hebben, maar ook nog eens backup productie; Dat wil dus zeggen dat we beter terug meer gaan werken in de zomer en minder in de winter. Dat we beter meer goederen produceren bij overschotten aan energie, en een beetje vakantie nemen in de winter.. De zomervakantie zal verdwijnen... De duurdere dagprijs zal verdwijnen, want elke dagpiek heb je een 50% overschot, dus dat wordt spotgoedkope energie in de dag en duurdere energie snachts.

Kijk iemand die een Tesla batterij installeert zou het toestel als volgt programmeren: tijdens de dag in de zomer energie kopen aan 25 euro en uw energie van uw dak opslaan, en savonds verkopen aan 75euro en zelf gebruiken. En snachts opladen als de weersvoorspelling op bewolkt staat aan 25 euro. 5euro winst per dag per 100kWh battery. per Zijn batterij van 7000euro brengt 500euro per jaar op.Sowieso moet de batterijtechnologie nog verder opschalen om aan een enige siginificante gebruik te hebben. Maar we zien de primer van een rendabel business model die ook ontbreekt op de markt.

In feite is 30 euro goed voor 20% of de waarde van een BTW tarief. Die 30 euro carbontaks zou zelfs gewoon een BCW kunnen zijn, een belasting op carbonwaarde, te verrekenen als een BTW; Dat wil zeggen: het binnenland betaalt het, het buitenland betaalt het niet. De distributietaks, de hoogspanningstaks kunnen allemaal als een soort BTW verrekend worden. Dat wil zeggen dat je gewoon uw faktuur krijgt van de producent met diverse BTW's in kredieten. Uw elektriciteit komt ten volle ten uwe lasten, de stroom die je zelf maakt komt ten volle in de min. Maak je die stroom in de dag tijdens de piekproduktie dan valt uw prijs terug. Vang je die stroom in een batterij, dan buffer je. Etc... het klopt allemaal als je alles netjs opsplitst en meet. Men heeft een tijdje zitten lullen over intelligente meters. Men moest vooral nadenken over een variabel verschuivend drievoudig tarief volgens mij. Nadenken over hoe je elk zijn stukje geeft waar hij recht op heeft. En ja de overheid zal minder en minder elektriciteit lucratief kunnen belasten. Het belasten zal moeten komen van de koolstof bron. een koolstof taks bij de bron gaat wel over bedragen tot 5 miljard euro. Het is want anders dan een taxshift zoals deze regering uitgewerkt heeft. Het is een tax shift die tegelijkertijd de economie vergroent en de economie efficienter maakt, en de belastingtarieven van tewerkstelling vermindert en de handelsbalans verbetert en de export verbetert. Ambitieuzer kan niet. Dit voorstel verbetert vele fouten in ons economisch systeem

EN waarom een backbone tarief ? Een backbone tarief is gewoon de kostprijs van het hoogspanningsnet; Hoogspanning is de manier om grote producenten met de consumenten te verbinden. We betalen een taks op energie voor de infrastructuur. In principe mag het gebruik van lokale infrastructuur en backbone opgesplitst worden. Want kijk je gaat toch niet zeggen dat je energie van Noorwegen in Belgie kunt krijgen zonder verlies ? De backbone is een verliesbelasting. Per 100km heb je bvb 1% verlies. Per conversie of transformatie heb je bvb 1% verlies.. En verliezen wil je niet hebben; Die zitten in de prijs, maar die kunnen beter nog belast worden. Wat het voordeel daarvan is dat we lokale productie bevoordelen.. Inderdaad Europa zou kunnen tegen zijn, maar gaat daar in feite weinig kunnen tegen inbrengen. Een backbone of supergrid maken kost geld. En verliezen op een netwerk moet je zoveel mogelijk voorkomen. Iemand die lokaal produceert voor zijn huis heeft geen verlies. Wie de stroom op het net duwt in de straat, heeft terug geen verlies... iemand die de backbone gebruikt via een windmolenpark heeft verlies.Want hij produceert 150km van de consument, en hij maakt verschillende transformaties door. Dus wat daar geproduceerd wordt komt 90% bij de consument terecht. 10% verlies kun je best 20% belasten. Hij zal er alles aan doen om lokaal te verkopen. Een windmolen in Ertvelde zal 3000 gezinnen lokaal bedienen. Die heeft duidelijk nauwelijks 5% lokaal verlies.

Where are we going captain ?

we hebben met een energie tarief - lokaal tarief - backbone tarief - en drievoudig tarief/dag/nacht/overaanbod een model beschreven waar elke vorm van huidige opties van energiezuinigheid hun plaats vinden. De elektrische auto wordt goedkoper dan de fossiele wagen. De batterij van Tesla kan rendabel zijn. De warmtepomp wordt goedkoper dan aardgas. De zonnepanelen/windenergie en biomassa kunnen rendabel geinstalleerd worden. Alles vindt zijn plaatsje...Alles wordt betaald in dit schema. Het netwerk, de backbone verdienen hun tarief. De backup of standby capaciteit van aardgascentrales verdienen hun tarief. Een biogasinstallatie is een energie-backup-co2vrij en gebruikt de backbone. Er moet een economisch evenwicht gevonden worden tussen alle spelers die toelaat dat elk bedrijf en elk burger rendabel zijn ding kan doen. Zonder subsidies

En ja je zult het eerst goed moeten beredeneren en grondig doorsimuleren, met relatief real-life cijfers. En bij dit project moeten alle regeringen hun neuzen in dezelfde richting moeten zetten. En ja er moet geen beleid komen waar de ene de andere zit af te breken en koosnaampjes bedenkt voor elke lastenverhoging en vergeet te spreken over de lastenverlagingen of historische beslissingen of cumul van foute beslissingen. En inderdaad het tijdperk van gratis energie is voorbij, het tijdperk van economisch onrendabele beslissingen laten we best achter ons... Sowieso wordt de faktuur en het landschap hertekend. Het landschap voor energie zal nog veel veranderen, en de tarieven zullen nog dikwijls eens moeten bijgesteld worden,in functie van de kosten die zich aanbieden... en de opportuniteiten die je wilt geven aan de burgers.Elke burger heeft recht op gratis energie die op zijn ramen en op zijn dak valt. Elke burger heeft recht op de warmte in de waterlopen. Elke burger heeft recht op warmte uit de zee. Elke burger heeft recht op warmte die op straat bij zijn voordeur valt. Elke burger heeft recht op biomassa. Elke burger heeft recht om biomassa om te zetten naar biogas. Elke burger heeft recht om een WKK te installeren. Elke burger heeft recht om het net te gebruiken om stroom op te steken. Elke burger heeft recht om regenwater op te vangen; Elke burger heeft recht om zijn water zelf te maken Het is tijd dat we wat meer werken aan het recht op autarktie. En dat de burger zijn rechten vertaald ziet in economische leefbare systemen