Kan de burger een significante inspanning doen om Kyoto te halen?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Als Tommelein zegt dat de burgers PV's moeten leggen om Kyoto te halen, heeft hij nu gelijk of niet?

Wat moeten we nu doen?

Wie iets verstandigs wil schrijven of zeggen over ons energieverbruik denkt eerst eens na over ons energieverbruik. Waar zit dat verbruik? Wij verbruiken 600 liter per jaar om 10.000 km te rijden, velen rijden 20.000 km per jaar. Wij verbruiken 2000m3 om onze huizen te verwarmen. En wij verbruiken 4000-6000kWh elektrische energie. Elektrische energie heeft 3x meer energie nodig om als elektriciteit op het net gezet te worden. Je verbruikt 18 MWh fossiele energie of 1000-1800m3 aardgas om uw elektrische toestellen te bedienen.

Stel dat we vragen aan elke burger om zijn 20% inspanning voor Kyoto te leveren ( waarom niet?) dan leg je zonnepanelen ofwel verwarm je uw huis met pellets, ofwel een elektrische wagen kopen.

Waar zit het hoogste rendement voor de burger en wat levert het hoogste CO2 rendement.?

Laten we allemaal zonnepanelen leggen, met dank aan Tommelein die ons herinnert dat dit het beste is dat we kunnen doen.

Inderdaad, ondanks de jaren hetze tegen de zonnepanelen, lijkt dan toch wel dat het rendement op zonnepanelen hoger is dan op het spaarboekje. Iemand die geld staan heeft kan beter investeren in zonnepanelen, het brengt ongeveer 10% op. Iemand die 6000Wattpiek zonnepanelen optimaal plaatst, heeft veel kans om daar 1.300 euro minder elektriciteitsuitgaven aan over te houden. Met dank aan het populistisch verketteren van zonnepanelen werd een clawback bedacht die netjes een injectietarief genoemd werd. Die clawback is nothing more dan een recuperatie van gederfde inkomsten om de ambtenarij haar pensioenlast en excessief loon verder te kunnen blijven betalen. Tot daar mijn cynisme, maar in elk geval het ondergraaft serieus het rendement van de huidige installaties.

Je moet je altijd afvragen, wat zou een burger doen in een onbelaste en ongesubsidieerde wereld ? In een onbelaste wereld blijft het rendement op 7% staan, of ook in een utopische onbelaste wereld zou je die investering blijven doen.

Wat mij altijd verwondert, is dat de overheid heden nog altijd bereid is energieproducenten een gesubsidieerd rendement te geven door 100 euro per ton CO2 te ondersteunen, maar dat de overheid weigert hetzelfde te doen voor de burger... Van discriminatie gesproken. Op die manier lijkt het logisch dat men de knip zet in de biomassa installatie van Gentbrugge. Maar je vraagt je toch af vanwaar die hetze tegen de verantwoorde PV- burger, en die injectietariefbelasting en die weigering om evenveel aan de burger te geven dan aan grote investeerders. Die discriminatie zal de gelijke kansen commissie zichzelf onbevoegd verklaren, nochtans is het een discriminatie.

In elk geval de burger die PV's legt en zijn verbruik op 0 euro zet, betaalt zijn belasting die hij moet betalen meer dan een beetje, krijgt een behoorlijk rendement op zijn investering, en verminder de CO2 uitstoot met 3 ton per jaar of 33% per jaar. Een PV huis verdient een KYOTO label, dit huis moet niets meer doen voor onze Kyoto target te halen. Dank u wel brave burger om deze vrijwillige bijdrage, zonder in uw hangmat te blijven hangen.

En wat als we massaal onze huizen met Pellet kachel verwarmen.

We wonen in het slechtst geisoleerde woningpark van Europa. Dat betekent met een serieuze investering in ons woningpark kunnen wij het energieverbruik voor de verwarming doen dalen met 70% door de muren doorgedreven te isoleren. Dus het is niet noodzakelijk een pelletkachel kopen, maar vooral onze vloer uithalen, 10 tot 20cm isolatie erin stoppen en onze huizen verwarmen met vloerverwarming. Ook daar ligt een rendement waar we nu niet over nadenken in dit artikeltje.

We vervangen onze aardgasketel door een pellet kachel, aangevuld met een opslagruimte voor 2ton pellets. Het kost wel een aardig stuiver. Maar wat kan het opbrengen? Pellets kosten minder dan aardgas per kilowattuur uitgedrukt. Maar het is een product die ook een marktprijs heeft; Het heeft lange tijd gedraaid op de verwerking van afvalstoffen van de houtproductie. Maar je kunt moeilijk verwachten dat we dergelijke energieinspanning gaan doen met afval. Dus vergeet ook dat we biomassa genoeg hebben om dit te realiseren op eigen kracht. De biomassa zal vermoedelijk van het buitenland komen. Maar laten we romantisch filosoferen over deze inspanning. Zonder zich zorgen te maken over de CO2 vervuiling van de grote vrachtschepen die van Canada en Kongo naar hier tropische en andere biomassa moeten leveren. Als we dit trouwens willen corrigeren moeten we gewoon een CO2 taks op de internationale transport invoeren, te verrekenen als een BTW.

Hier valt 4.4 ton CO2 te besparen per huis. De burger die dit op die manier aanpakt zit al op de target van 2050 -50% CO2 uitstoot. Dank u wel voorzienige burger voor deze mooie inspanning, wij geven u een Kyoto 2050 label.

Wie eventjes terugkeert naar de isolatie problematiek, die begrijpt dat alle gebouwen die niet geisoleerd zijn, 50% energieverbruik kunnen reduceren. Dus de biomassa nodig om deze inspanning te doen halveert daardoor. Dus denk nu niet dat je ook verplicht bent om pellets te stoken. Je kan net zogoed PV zonnepanelen leggen en combineren met een warmtepomp. Je gaat dit gek vinden want de zonnepanelen produceren energie wanneer je geen nodig hebt; Maar zo gek is dat niet, alles gaat op het net. Het net is onze buffer, en de massa is sterker dan het individu. De voordelen van de massa zijn toch geen monopolie van onze overheid ?. Je kan ook thermische zonnepanelen combineren met een energiebuffervat en warmtepomp en terug met PV zonnepanelen. Telkens opnieuw is de inspanning energie neutraal en eindigt ze met 50% minder CO2 uitstoot. Remember, onze target voor 2050 lijkt ineens toch wel heel realistisch , want we hebben met elektriciteit onze energieafhankelijkheid op 0 gebracht en 33% CO2 gespaard, en we kunnen blijkaar daar nog eens 50% vanaf doen via onze verwarming, in twee strikes zitten we aan 80%.

En ja ook dit is een rendabele inspanning? Inderdaad 9% rendement in deze belaste wereld, 4% rendement in de onbelaste wereld. En corrigeer je terug met een faire CO2 rendement van 30euro per ton CO2, dan komt het rendement in een utopisch onbelaste wereld maar met CO2 taks op fossiele grondstoffen uit op 7% Het blijft een rendabele hobby om uw huis energie neutraal maken. Hier zie je wel de fout dat aardgas te weinig belast wordt.. Om burgers echt te stimuleren zou een CO2 carbon taxshift van 30 euro per ton op alle fossiele grondstoffen en 160 euro minder belastingen op arbeidsinkomen, alle neuzen in dezelfde richting zetten.

En waarom zouden we onze mobiliteit niet energieneutraal maken?

We belasten fossiele brandstof wel stevig tussen de 60-70%. En aangezien we sneller van auto veranderen dan van een huis, is het niet verwonderlijk dat onze auto's minder zijn gaan verbruiken. En nu lijkt het wonderverhaal te komen van elektrische mobiliteit.

Ok een minuutje. Als een auto nu 6 liter verbruikt, dan zet die motor maar 30% van die energie om in mobiliteit. Dus 6 liter of 60kwh/ 100km is in feite gewoon 2 liter energie verbruik. of 20kWh/100km aan de wielen. Dus elektrische wagens verbruiken aan 120km/u in feite evenveel als benzine of diesel wagens.

Hoezo ze verbruiken bij constante snelheid evenveel?

Wel eenvoudigweg, om elektrische energie te maken ga je meestal fossiele grondstoffen verbranden. En het verbranden van aardolie/aardgas/kernenergie wordt maar met 30% rendement omgezet naar elektrische energie; We rekenen nog uit goodwill niet de verliezen die je maakt om energie in de batterij te stoppen. Laten we dus eenvoudigweg toegeven dat een hybride in feite evenveel verbruikt, en dat een plugin hybride die als plugin gebruikt wordt mogelijks minder CO2 verbruikt.

EV's verbruiken op twee momenten wel minder energie

Bij het versnellen van 0 km/u naar 100km/u heb je eenvoudigweg een benzinemotor die bij de start gruwelijk slechte rendementen haalt. Daar zit de eerste winst.

Als we elektrische energie met wind/zon/wkk en zelfs kernenergie produceren hebben we geen CO2 emissie De Belgische elektrische energie is per definitie 50% CO2 vrij met dank aan die verketterde kerncentrales. Dus wij produceren dan toch altijd minder CO2 als we elektrisch rijden, maar dat kun je echt niet toegeven in een groen hoofdje. Die blijven daar volledig verkrampt over redeneren. Dat wil niet zeggen dat de gemiddelde Belg moet vergeten dat kerncentrales groene, CO2 vrije energie produceren. We mogen het nog altijd meenemen in onze toekomstvisie. De meerderheid van de Belgen is niet tegen kernenergie. Vergeten we dat eventjes gemakkelijkheidshalve niet. Het is niet omdat er een dominante desinformatie is rond dit onderwerp dat we volledig geconstipeerd moeten redeneren over deze materie. Er bestaat trouwens een optie om veilig en economisch rendabel nieuwe kerncentrales te bouwen op de thorntonbank 100km voor de Belgische kust. Ik vind het altijd interessant om niet geremd door enige dogma's deze optie aan te halen.

Maar ik wou zo graag het rendement van de auto meten. En nu moet ik iets gruwelijks vaststellen. Ondanks het cleane imago van zo'n ZEV of zero emission vehicle, moeten we constateren dat elektrisch rijden als totale investering op zich gerekend niet rendabel is, op het eerste zicht... Wie geld zat heeft, mag dat gerust doen, en je kunt wonderbaarlijk zelfs 10.000 euro krijgen om met een Tesla te rijden. Wat onze minister zaliger ook effectief deed. Vermoedelijk overtuigd van haar wonderbaarlijk inzicht... wie elektrisch rijdt gaat ongeveer nog geen 1 ton CO2 sparen per jaar (die één ton komt met dank aan de kerncentrales uiteraard) Het is dus een wonder te noemen dat de politiek de subsidies verschoven heeft naar de techniek die niets opbracht. Weg van de isolatie, en op naar de elektrische mobiliteit. Als we de beslissingen van Turtelboom-kabinet tegen een kritisch daglicht willen houden, dan noemen we deze strategie een weinig efficiënte keuze.IN DEZE FASE VAN ENERGIETRANSITIE kies je normaal voor de meest rendabele CO2 besparing . Deze miskleun is ook nooit door de oppositie aangekaart ! De populistische oppositie marketing was gericht tegen een taks, maar nooit tegen die verschuiving van rendabel CO2 emissie reductie naar weinig rendabele emissie reductie...

Kunnen we geen Solar Carport installeren voor elke EV ?

Uiteraard, is dat de oplossing om mobiliteit energie neutraal te krijgen. Je produceert uw energie voor uw mobiliteit zelf, en vanaf nu betaal je geen euro meer aan de Arabieren. Hoeveel brengt deze oplossing in het laatje ? Sowieso 1,4 ton minder CO2, of goed voor een 15% CO2. Ook die burger haalt Kyoto, tenzij niet cum laudo zoals de twee eerste oplossingen.

Kijk hier is duidelijk nog niet over nagedacht.... Want de injectietarieven van de PV carport verkakken het rendement... In feite belandt een groot deel van de energie in de batterij... dus er kan gemakkelijk gezorgd worden dat een elektrisch voertuig een deel van het 'peakshaving' verhaal ondersteunt...

Anderzijds moeten we niet noodzakelijk krikken aan het rendement, want in een netto onbelaste wereld wordt die investering op gelijke wijze nauwelijks rendabel. Dus wat is er fout aan onze redenering ?? Wel, je koopt sowieso een auto om u te verplaatsen om zo uw werk te kunnen doen. De auto is een mobiliteitsinstrument waarmee je uw inkomen verwerft. Of die nu een benzine of elektrisch is, het rendement komt van uw inkomen die je verwerft en niet van de besparing in energie, zoals een PV zuiver op de graat als een energiebesparing kan bekeken worden... Dus in feite is die calculatie daardoor verkeerd.

Je moet ervan uitgaan dat de investering in EV de meerprijs is ten opzichte van een benzine wagen. En met 10K subsidies is de meerprijs dan toch duidelijk onbestaand. Je zou dus kunnen zeggen dat de meerprijs momenteel volledig gecompenseerd wordt door 10k Subsidies. Dat heeft ook zijn nut, als een techniek op wereldschaal moet opgeschaald worden, kan het nuttig zijn om 100.000 consumenten te overtuigen om zo'n product te kopen. Belgie kan die markt zelfs op zijn eentje in gang trekken, maar niet met zo'n bekrompen begroting. In een tweede faze wordt de target 1 miljoen auto's. En eenmaal de batterijen voor auto's op een schaalgrootte van meer dan 1 miljoen wagens per jaar komt is het volume dermate groot dat je vanaf dat moment een betaalbare techniek krijgt waar iedereen dan wel de voordelen van inziet.

Dus ik denk niet dat we in deze faze deze elektromobiliteit als technologie moeten demonisoeren en de subsidies populistisch moeten verketteren. Want ik denk dat het pad van de toekomst inderdaad elektrisch zal zijn. Het is zeker dat we evolueren naar een maatschappij waar 100% van de energie CO2 vrij geproduceerd wordt (dus met ruimte voor kernenergie) , en waar we de batterijen van de wagens gaan gebruiken als collectieve gedistribueerde backup. Maar het rendement mag niet aangetast worden door een injectietarief wanneer een EV dient als netbuffer....

Het pad naar Kyoto is inderdaad een waar de burger het heft in handen moet nemen. Laten we stoppen met het centralistisch en communistisch sturen van de CO2 emissie, maar zoeken naar modellen waar burgers spontaan investeren in eigen productie van energie, en isoleren van hun huis door een carbon taxshift, en verwarmen van hun huis met biomassa.