Zeven fouten in ons energiebeleid

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Waarom zijn we op de vierde plaatst grootste toename emissie in 2015 ?? Kerncentrales gesloten - strengere winterprik - en een historisch beleid zonder visie. Waarom zuipen wij nog energie ? 140 TOE/100euro versus onze buren 120TOE/1000euro

1 injectietarief voor PV's:

Men heeft lekker de PV's verketterd, omdat die investeringen veel te lucratief leken... Geld verdienen is geen schande, en onze economie minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen is zeker ook geen schande; Als iets rendabel is, dan moet je die techniek niet apriori weggooien met het badwater onder de mom van het kost teveel op de begroting. Wie ooit gedacht heeft dat deze energietransitie zonder begrotingsspanningen zou verlopen is ofwel heel verknocht aan onze ambtenarij die lucratief winst opstrijkt op het hoogspanningsnet, of perfect geïndoctrineerd door de heerlijke 'one-liners' propaganda marketing van de Politici en geruggesteund door een administratie die zijn inkomsten ziet verdampen. Minder energie verkopen is minder cashen op de begroting. Onze overheid mist een deel van haar inkomen.

Bewijs waar de injectietarieven fout lopen ? Wel ze komen ten eerste veel te vroeg. De techniek is in België nog maar juist rendabel geworden, en de subsidies ondergraven het rendement die de volle ontplooiing van PV's bij de particulieren remt. Men schreeuwt nu van de daken dat burgers moeten PV's leggen om Kyoto te halen, maar had de subsidie wat trager afgebouwd, en de injectietarieven niet ingevoerd geworden, dan stonden we vermoedelijk al 400.000 huizen of 2% minder emissie verder. Een huizenhoge hilarische flater die bewijst hoe armoedig onze overheid/politiek omspringt met de energie-wende. Het bewijs dat er toch wel dikwijls wat visie ontbreekt in het geheel. Eerst volgt met een gidsland, en even later begrijpt met de consequenties op de begroting en dan wordt er paniekvoetbal gespeeld. Het grappige is dat de meest rendabele techniek ondertussen niet meer gesubsidieerd wordt, terwijl de minder rendabele technieken nog altijd vlot dossiers kunnen indienen.

Het andere moment in de toekomst (ja voor energiebeleid moet je naar de toekomst kijken) dat deze injectietarieven fout lopen, is wanneer we allemaal een Tesla batterij gaan installeren of gewoonweg onze batterij van onze elektrische wagen gaan gebruiken als back-up... Ook die techniek zal in combinatie met zonnepanelen nochtans nooit aan injectie doen zouden dus nooit injectietarieven moeten betalen , maar gaan dankzij onze overijverige belasting innende overheid gepenaliseerd worden.. En ja volharden in de boosheid, is zelfs boetesysteem voorzien voor burgers die hun zonnepanelen niet aangeven ??

Wie ingevoerd: eerste faze Freya VDB en na nietigverklaring tweede faze kabinet Turtelboom

WIe zonnepanelen legt bespaart in een gezinscontext 3 ton CO2 per jaar. Aan 50 euro per ton CO2, zou die burger 150 euro CO2 certificaten krijgen, en 500 euro energie-uitgaven en 500 euro transmissiekosten besparen. Een investering van 6000 euro bespaart 1000 euro energie en bespaart de overheid gedurende 20 jaar het bijkopen van energiecertificaten. Zelfs al kosten certificaten boekhoudkundig 5 euro dan nog is dit 20 jaar aan een stuk 5 euro geven gelijk aan 100 euro per ton CO2 die de overheid gaat spenderen om Kyoto boekhoudkundig in te halen... Er is geen enkele reden om minder te geven dan wat de internationale prijzen zijn voor CO2 certificaten. Want certificaten in Rusland kopen is tweemaal betalen. Eenmaal voor aardgas om elektrische energie te maken, en nog eenmaal voor de CO2 die Rusland gespaard heeft met dank aan de modernisering van haar communistisch productieapparaat. Aan de belastingstarieven van onze arbeid, mag de overheid gerust de interne subsidie 3 x hoger maken dan wat ze bereid is te geven aan het buitenland. 6 jaar certificaten betalen is zelfs niet eens negatief voor de begroting of onze economie als geheel geredeneerd. Ook daar ontbreekt economisch inzicht. We hebben al aangekaart dat boekhoudkundig certificaten kopen het slechtste is wat de overheid kan doen.

Zonnepaneel subsidies kwamen in functie van de opbrengst. Het voordeel is dat de burger investeert, en dat je de spaarboek van de burger gebruikt als hefboom om die investering te financieren. Het rendement is ook voor de burger, en derhalve komt de subsidie ook op zijn rekening, maar voor de begroting is het een gespreide uitgaven, net zoals interesten op een lening een gespreide uitgave is. Gemakkelijkheidshalve wordt vergeten dat lenen voor onze overheid geen optie is. En lenen komt zelfs nog altijd niet noodzakelijk gratis. Op dat moment kwam lenen aan 5%. Dus het bedrag die de burger investeert, bespaart de overheid per 10.000 euro 500 euro interesten.. Waarom zou je minder interesten betalen aan de burger, dan wat je moet betalen aan de banken ?

Mag ik nog één argument aandragen: heel eenvoudig, wie het boek kent van MCKay without hot air kent, heeft ook al gehoord van zijn map of the world. Wie goed kijkt op die grafiek ziet dat NATUURKUNDIG de enige manier om Belgie energieonafhankelijk te maken niet met kropgewassen, ook niet met windenergie maar wel met zonnepanelen is... Ook dat hebben we al aangekaart in een eerder artikel. Dus waarom zou je de enige vorm van groene energie die ons kan helpen naar een slechter punt belasten ?

2 subsidies voor Elektrische Voertuigen.

Intellectueel ben ik niet tegen EV's die bijvoorbeeld als backup aan ons net hangen... Maar de aankoop subsidiëren is nu precies het laatste dat de regeringen traditioneel doen. Het zou correcter zijn moest de EV een subsidie krijgen per 10.000 gereden kilometer... De subsidie zou te relateren zijn aan de effectief gespaarde CO2 uitstoot.

Ofwel doe je dat in samenwerking met de industrie met een uitbouw van EV laadpalen netwerk, in samenwerking met een productie huis zoals Punch Powertrain die hybride drive train ontwikkeld, in samenwerking met Audi-Volvo die EV's kunnen op de markt gooien aangepast aan de Belgische laadpalen standaard en een 'intelligente energiemeter' die zorgt voor 'energie tekort' peak-shaving en 'energieoverschot' 'base-load loading'.. Je stuurt de CO2 besparing 200%. Meten is weten en meten is betalen in functie van bespaarde CO2 emissie. EV als energiebackup past in een transitieverhaal.1 miljoen auto's met een batterij van 20kWh is hetzelfde als 5 kerncentrales 4 uur doen werken. Je kunt al een pak peak-shaving doen. Dat zijn

Het is bizar dat de minst rendabele CO2 uitgave of de duurste CO2 besparing hier royaal gesubsidieerd wordt... Ik behoed mij van het populisme om op één persoon te schieten, aangezien ik absoluut niet weet wie dat systeem bedacht heeft. Had de subsidie gerelateerd geweest aan de bewezen CO2 besparing, dan zou een Tesla 1 ton CO2 besparen per jaar, en dus aanspraak maken op 30-100 euro per jaar... Wat heel andere getallen zijn dan 10.000 euro. Het bewijs dat deze subsidie te royaal is.

Nu toegegeven die batterij kost zeker 10.000 euro. , en hoe kun je een industrie op gang krijgen dan door eens overmoedig het verschil te subsidieren. Maar dan moet je wel consequent doortrekken. Je moet zorgen dat onze industrie een graantje meepikt en aan de spits staat van plugin-hybride drive trains... Zodat onze toelevering daar ten volle kan op kapitaliseren. Een jaartje steunen en afbouwen is 'amechtig' , je kunt uw tesla 3 nu bestellen en pas binnen 3 jaar ophalen... Tegen dan zijn de subsidies gedaan.

3 afbouw van subsidies voor isolatie:

men heeft die subsidies afgebouwd, terwijl er we in het slechtst geïsoleerde woningpark van Europa leven. Normaal is isoleren en besparen op verwarming de meest rendabele investering die we kunnen doen. En nee je moet daar geen sociale toets aan geven, een CO2 van een rijke of een arme burger kost evenveel. Een CO2 techniek opschalen via de rijke en dan downscalen naar de arme zou ook een strategie kunnen zijn die economisch efficiënt kan bekeken worden. Huizen isoleren kan uw verbruik doen zakken van ongeisoleerd 10.000 euro per jaar naar 1000 euro per jaar.

Stel u voor, de overheid subsidieerde met 6 euro per m2... Het was een fantastisch ondergebudgetteerde subsidie. Als de burger iets moet krijgen van de overheid lijkt jaloezie en zuinigheid het codewoord. Wie zijn huis deftig isoleert weet wat ik bedoel.. Het is een subsidie die op geen enkele wijze de kostprijs dekt. Uw huis naar lage energie isoleren kost bespaart bvb 1.5ton CO2 per jaar. Het huis blijft 50 jaar onaangeroerd staan. Dus je bespaart 75ton CO2. Aan certificaten van 5 euro/jaar 375euro. We komen wel van certificaten van 30euro/ton, de lange termijn besparing was op dat moment een waanzinnige 2250 euro. Wie het subsidieverhaal bekijkt, begrijpt hoe gierig de overheid is voor de burger. Zij ontving toen op dat moment meer aan besparing dan ze doorstootte naar de burger. Altijd wordt geredeneerd vanuit een bekrompen budget, nooit vanuit het totaalplaatje. En ja de burger wordt onwaar behandeld.

.Al wie meer dan 5000 euro verwarmingskosten heeft zou automatisch op een 'CO2- terrorist' lijst moeten belanden. ( Het woord is gekozen om het dwingende van die keuze ergens te weerspiegelen) . En ja, geen stookoliefondsen maken die burgers hun problemen te bestendigen, maar isolatiefondsen met voordelige rentetarieven en een afbetalingsschema gefinancierd door uw daling in verbruik... om juist die terroristen te helpen, zeker als je komt aankloppen achter stookoliesubsidies...

Je kan het ook oplossen zonder subsidies: door een tax in te voeren van 50-100euro per ton CO2, zodat stoken met aardgas/mazout duurder wordt en dus mensen meer rendabel gaan isoleren. Je ziet het van hier, op de levensduur van 50 jaar bespaart met isolatie 5.000-10.000 euro CO2 taksen zonder energiekosten te rekenen. Inclusief energiekosten wordt dat 60.000-70.000 euro Wat al een ruimer budget geeft om te isoleren dan waar de overheid aan denkt, jawel 600 euro is genoeg... De werkelijke budgetten die nodig zijn om uw huis buitenaf te isoleren zijn inderdaad inclusief nieuwe facade gemakkelijk 10.000euro. Een nieuwe vloer met nieuwe chappe, en vloerverwarming kost gemakkelijk ook 10.000 euro. Dat zijn geen budgetten die je catalyseert met 600 euro subsidies. Daar heb je stevige taksen voor nodig van tien keer meer...

Maar isoleren wordt ineens heel lucratief voor de burger als hij een payback ziet van 10 jaar. In 10 jaar tijd verbruikt zijn huis 30.000 euro energie. Dit verbruik verzwaren met CO2 taksen zadelt hem op met 20% meer kosten. (voor alle duidelijk in een tax shift krijg je letterlijk dat geld terug bij uw inkomen) of zijn verbruik wordt 36.000-40.000 euro. Een stevig budget maar met voldoende payback dat je binnen de 10 jaar uw geld terugverdiend hebt. Het is investeren om te oogsten.

Tegelijkertijd wordt elektriciteit met PV's volledig klimaatneutraal gemaakt, of kun je uw huis in combinatie met een warmtepomp klimaatneutraal stoken. -100% CO2 emissie is mogelijk. Of kyoto target -50% emissie wordt hier geschetst in één paragraafje.

Ik had netzogoed kunnen een WKK voorbeeld geven, om te illustreren hoe de WKK's de perfecte backup's zijn voor energieproductie in de wintermaanden. Ik had evengoed een syngas voorbeeld kunnen geven, om te illustreren dat aardgas altijd zal blijven bestaan, en dat de keuze voor CNG - WKK geen foute keuze is. Vergeten we evenmin de pelletkachel keuze. Moeten we die energiebron niet aanmoedigen in combinatie met thermische zonnepanelen ? Ik denk het wel.... Het belangrijkste is dat de markt samen met de burger dit probleem moet oplossen. De politiek en de overheid moet een kader maken, waar alle technieken dezelfde CO2- korting krijgen per ton gespaarde CO2. Die keuze moet dus niet per techniek op maat van elke techniek gemaakt worden, want je vervalst de beslissingen en verstoort de markt op die manier. We hebben een cult gecreerd onder Europa tegen subsidies, en sinds Europa klagen we om de haverklap dat subsidies niet mogen van Europa... We hebben nog nooit zo hard onze economie vervalst met subsidies als nu... En werkt het ? Nee in feite..

De burger optimaliseert zijn energieverbruik, en de overheid moet sturen: een CO2 taks om iedereen een duidelijk beter rendement voor te schotelen en aan te moedigen om te besparen, en een CO2 koolstofkrediet per gerealiseerde CO2 reductie om elke burger te belonen voor zijn inspanning. En ja , op het einde van de rit zal er 50% minder CO2 inkomsten zijn... Dat wil zeggen waar de overheid in eerste faze 10 miljard inkomsten krijgt zakt dit op termijn naar 5 miljard. Maar who cares, dit 5 miljard is wel een besparing op de handelsbalans, een gestegen productie efficientie. Daarom zullen alle tarieven permanent ook bijgestuurd moeten worden,omdat en de wereld niet stilstaat en de context kan veranderen. Want stel u voor dat we morgen kernfusie aanboren als energiebron, waarom zou je dan nog biomassa verzamelen ? Stabiliteit is het laatste die je moet verwachten in deze energie-transitie fase.

4 producent = particulier:

men steunt grote fabrikanten van energie met 100 euro/ton CO2 en de kleine burger krijgt niets meer... dat is echt een foute keuze... Dit versterkt gewoon grote spelers en vermindert de neiging tot lokale productie en recht op autarktie van de gewone burger. Toegegeven we blijven afhankelijk van een base-load, want putje winter, windvrij en bewolkte hemel is er geen gratis energie te vinden en toch piekt het verbruik.

Misschien moeten we een WINTER-ZOMER TARIEF invoeren.Aangezien PV's vooral in de zomer produceren en het verbruik iets meer doorweegt in de winter... vermoedelijk laat het dal al de eerste sporen zien van de daling in verbruik in de zomer, maar wanneer 50% van de burgers zonnepanelen liggen hebben, valt die grafiek naar 0 in de zomer... De burger die weet energie te produceren in de winter wordt ervoor beloond. En ja het verschil moet minstens 5cent/kWh bedragen om dit rendabel te maken. En moeilijk kan dit niet zijn hé: gewoon de meters tweemaal per jaar aflezen..

De fout is ook in onze tariefstructuur: de producent moet zo goedkoop mogelijk produceren dat is OK. Maar iedereen betaalt een gans jaar door hetzelfde tarief. Er bestaat dus geen zomer tarief van 4 cent/kWh en een wintertarief van 8 cent.kWh. Er bestaat geen piek tarief van 10 cent/kWh en een dal tarief van 2cent per kWh. Er bestaat geen back-up vergoeding. Er bestaat geen hoogspanningsvergoeding. Alles zit vast-gegoten in prijsstructuren waar niemand lijkt te betalen wat hij moet betalen. je moet vooral vaste kosten betalen, dat is duidelijk 80% van uw factuur vergaat in vaste kosten. En niemand wordt beloond om zich slim te gedragen. Er is nooit een verband is tussen het gebruik en de onderliggende kostprijs van backup's in standby, van fossiele emissie in de winter.

De elektriciteitsprijs af fabriek zou de energieprijs + hoogspanningsvergoeding moeten zijn... De lokale productie profiteert van zijn dicht bij de burger. Dus de burger met zonnepanelen een een batterijbackup zou moeten verlost zijn van peperdure injectietarieven.

Een zomer/winter tarief zou iedereen moeten aanmoedigen om zijn piekverbruik in de winter onder controle te houden. Diegene die met biomassa of biogas of WKK energie op het net zet zou beloond worden met 4 cent/kWh. Een WKK en een buffervat van 2000liter kan intelligent gestuurd met de behoefte aan energie op het net in combinatie met uw verwarmingsbehoefte perfect energie produceren als het net dat nodig heeft. En de warmte bufferen in dat vat.

Een piek/dal tarief zou iedereen nog meer moeten aanmoedigen om een EV-batterij aan het net te hangen die met slimme sturing zorgt voor een rendabel model voor de 'energie backup'

En ja, de tarieven moeten voor iedereen gelijk zijn... Een producent bevoordelen op zijn schaalgrootte is de rijken rijker maken... En begrijpt er iemand waarom je in de ene zone meer voor uw transport moet betalen dan in een andere zone ?? Een faire overheid zou daar een vlak tarief van maken.

5 afbouw van kernenergie,

Controversieel, maar wie zegt dat wij geen kerncentrale op een boorplatform kunnen bouwen op de Thornton bank ? Wisten jullie dat kernenergie CO2 vrij energie productie is ? Weet de burger dat een elektrische wagen CO2 vriendelijk is met dank aan de kerncentrales+ groene energie ? Hoe kan de burger zijn voordeel ontdekken als CO2 vrije elektriciteit niet goedkoper wordt ?

En weet de burger dat er kerncentrales bestaan die gewoonweg stilvallen, bij een lek. De foto hierboven is een voorbeeld van een nucleair ongeval (Monju JP 1995) met een fast breeder centrale, die stilviel tijdens een verlengd weekend. Het natrium ligt gewoon gestold op de grond, en de centrale heeft zichzelf gewoon afgesloten. Dus kerncentrales kunnen lekken zonder straling vrij te geven, en kunnen stilvallen zonder ingrijpen van mensen. Ze zijn gebouwd om veilig te werken. De ingenieurs die de centrale ontwerpen hebben er alle belang bij om ook lang en gezond te leven...

Weet de burger dat onze huidige centrales maar 5% van de energie uit de uranium halen ?. Weet iedereen dat een breeder reactor naar 100% gaat en zowat alles 'opbrandt' en dus de uranium/plutonium/thorium fractie van de huidige kerncentrales nog 30x meer kan verbranden ? Weet de burger dat de huidige uranium fractie die 95% van die afval in feite via recyclage opnieuw in de centrales belandt ? Weet de burger dat breeder reactoren met onze huidige uraniumvoorraad in onze reactoren voor 100 jaar kan doorwerken ? Met andere woorden, er is in feite geen energieprobleem. Er is een bijna religieuze fatwa uitgesproken over kernenergie door een minderheid. Religie is het opium van het volk. We kennen zo genoegzaam de deugden van religieus extremisme. Groen extremisme heeft een serieus religieus kantje. Je moet alles zetten op veiligheid van de kerncentrales, maar je moet ze precies niet gebruiken tot ze vanzelf uit elkaar vallen. Een paar nieuwe joekels zouden al veel histerie rond onze energiebevoorrading op punt zetten. Maar bon, je bent niet van deze tijd als je dit durft uit te spreken. Met dank aan Dirupo voor de fijne statement.

Kernafval is een voetbalveld kernvaten na 30 jaar. Onze fossiele emissie bedraagt 120 miljoen ton per jaar, waarvan 30 miljoen ton per jaar bespaard met dank aan kernenergie, Als je wilt vergelijken met iets, er valt 30miljoen toen regenwater op onze kop elk jaar. 120miljoen ton is dus vier keer meer dan regenwater die op onze kop valt elk jaar. Stel u voor dat het terugkeert als water, zitten we elk jaar vier keer meer in de regen...

We zitten al jaren op Kyoto -20% target dankzij de kerncentrales, maar kom een beetje solidair meedoen met de wereld kan geen kwaad. Dat wil wel zeggen als we Kyoto willen halen zonder kerncentrales moeten we een serieus tandwieltje bijsteken. Ons emissie zal met 40% moeten zakken om al die centrales te compenseren. Met dank aan de groene visie..

Dat wil zeggen: elk dak zonnepanelen, en elk huis passief... zo haal je -40% energie emissie. En wie geen goesting heeft om 10.000 euro zonnepanelen te kopen, en geen goesting heeft om zijn huis deftig te isoleren kan beter dan zijn zonden afkopen. Je betaalt voor de CO2 emissie. Elke burger weet wat hem te doen staat: 30.000 euro investeren in uw huis.

6 taksen op fossiele energie zijn te laag

De gemiddelde Belg gaat het niet geloven, maar onze energie is goedkoop PUNT... bewijs, kijk maar op die grafiek: TOE (tonnen aardolie equivalent) per 1000€ BNP bedraagt in Belgie 140 kg energie.Om het getal wat duidelijker te maken: we verbruiken 140 euro diesel of aan importprijzen 80euro om 1000 euro te verdienen. Duidelijk ? Italie doet het met 96 liter /1000euro energie. De andere as is de tax op brandstoffen en de tax op energie. In feite wordt de BTW nog in een andere begroting gedropt, en die komt daar bovenop. Maar gemiddeld genomen betalen we 2.3% van ons BNP taks op energie. Of tov die 10% energiekostprijs is dat een kleine 23% taksen.

We zijn bij de goedkoopste van de Europese landen... Ik beperk de grafiek tot landen die een vergelijkbare economie hebben als België. De grafiek met de baltische landen '300-400) ziet er veel minder significant uit, evenzo zijn Ijsland (400) , Noorwegen (84) zo'n danige aberrante economien versus Belgie dat je daar inderdaad geen zinvolle vergelijking kunt maken.

Nog een verassing : Luxemburg taxeert zijn energie hoger dan Belgie... Stel u voor, dat wij morgen dezelfde taksen als Luxemburg invoeren. Dan betalen we morgen 45% taksen op onze energie... We betalen nu 9 miljard energietaksen, en moesten we evenveel betalen als Luxemburgers, stijgt dat naar 18miljard. Een tax shift van 9 miljard is wat anders dan het taxshiftje van deze regering.

Als we de laagste energie taks hebben zijn we op die manier een energie-tax-heaven voor zware industrie. In een Europese context kun je als bedrijf shoppen. Je bepaalt waar je goedkoopst uw goederen kunt produceren. Ofwel heb je mankracht nodig, ofwel heb je energie nodig. Wij verkiezen hoge latsen op arbeid en doen de arbeid vluchten naar het oostblok-azie. Wij verkiezen lage lasten op energie, bang dat we onze enige industrie die we overhouden gaan verliezen...

7 DE BCW roadmap of is er visie ?

Goed wat zou je kunnen doen: een CO2 taks als BTW verrekenen en invoeren... Dus de industrie heeft er geen last van, maar de consument moet hem betalen. Is een perfect parcours om deze deadlock situatie op te lossen. Een BCW, of een belasting op Carbon Waarde als het ware. 20% op alle fossiele grondstoffen, tout simple. brengt 9miljard in het laatje in de eerste faze.

In de tweede faze begint iedereen te investeren in energiezuinigheid. Het budget die vrijkomt is 100miljard. Een economische boost van 100miljard voor isolatieindustrie, energieefficientietechnieken ,en groene productie van energie.. 100 miljard is een significant getal, jawel. 25% van ons BNP komt vrij om te investeren. We zijn samen 1300miljard rijk, we gaan onze rekening wat zien zakken inderdaad

In faze drie, zakt ons verbruik van 140 liter naar 100 liter -40% energieverbruik volgens mijn regressie analyse.. Laten we zeggen, het moet zeker 20% zakken evenredig met de stijging van de taksen, en het zal vermoedelijk meer zakken naarmate we arbeid minder belasten omdat de oplossing om te isoleren goedkoper wordt.. . En jawel de inkomsten van onze arme overheid op enegie zakken weer als een souflé in elkaar met minstens 4-8 miljard. De overheid zit terug bij zijn oorspronkelijke taksvoet, een tikkeltje hoger dan tevoren. Dat is normaal... Het zijn gedragswijzignende taksen, daarvoor doen we het.

Zit er nu een gat in de begroting ? Nee in feite niet: want de eerste 4-7jaar betaalt iedereen teveel voor zijn energie, en kan men niet rap en goedkoop genoeg aannemers vinden om zijn werk uit te voeren. Er ontstaat een tekort op de arbeidsmarkt. 100miljard werk is werk voor 300.000 mensen gedurende 10jaar... dat is de waarde van dat werk. En aan onze belastingvoet van 40% op arbeid keert 40miljard terug naar de begroting. Nog beter voor de overheid: haar uitgaven zakken gedurende 10 jaar met 4miljard sociale uitgaven. De overheid verdient in deze operatie 80miljard euro, wat overeenkomt met 20% van onze staatsschuld.

En hoe zit het met de handelsbalans ? In feite heel goed; We verbruiken nu 20-40% minder fossiele grondstoffen. Dat kost nu 32miljard per jaar, en dat zakt 6-12 miljard per jaar of 20-26 miljard energie op onze handelsbalans De burger blijft 35 miljard betalen voor zijn energie, maar met dat verschil dat nu 40% van de energiekostprijs terugvloeit naar de overheidskas. De overheid verdient minstens evenveel aan zijn energie dan tevoren.

Er kan dus een serieuze taxshift uitgewerkt worden die EN groen is EN Kyoto doet halen EN begroting in evenwicht houdt EN verkocht kan worden als een echte taxshift.