Onze spoorwegen functioneren zoals in een post communistische economie

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieEen eurostat analyse van tewekerstelling versus miljard personenkilometer, positioneert Belgie bij de post communistische landen.

NMBS: 3000 personeelsleden per miljard passagier kilometer zoals in Oostbloklanden...

De analyse is eenvoudig en verhelderend. Wat is er eenvoudiger dan het aantal miljard personenkilometers te afficheren in functie van de tewerkstelling van de europese statistieken databank. Je kunt eenvoudigweg zeker zijn hoe meer werk er verzet wordt, hoe meer volk je daarvoor nodig hebt.

De moderne spoorwegen zijn Italie, UK, Duitsland, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Portugal hebben 1000 personeelsleden per miljard personen kilometer. Aan een wedde van 50.000 euro per jaar, kost 1 miljard personenkilometer 50 miljoen euro wedde. 5 cent per kilometer. Sowieso komt daar nog een infrastructuurkost bij arato van 10-15 cent/kilometer.

De obese of nog niet gemoderniseerde spoorwegen hebben nog hun roots in de communistische landen, ttz Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije. Er zijn er die al gemoderniseerd zijn, zoals Hongarije en Servië... wonderbaarlijk maar waar. Die postcommunistische maatschappijen hebben 5000 personeelsleden nodig om 1 miljard personenkilometers te vervoeren. Waaruit je kunt besluiten dat in die landen met het spoor rijden tegen een kostprijs 25 cent per kilometer kost aan onze loonkost.

In feite is er een verband tussen het loon van een werknemer, en de efficiëntie waartegen hij werkt. Een werknemer die veel opbrengt voor de firma kan een firma goed betalen... In België wordt ook dit signaal weer totaal genegeerd. Wij betalen 3000 personen of 150 miljoen euro per miljard personenkilometer. Of 15 cent per kilometer. Ofwel geef je toe dat het spoor inefficient werkt, en betaal je het personeel navenant. Ofwel rationaliseer je het spoor en betaal je het personeel deftig. Maar niet op zijn Belgisch: veel betalen om inefficiënt te werken.

NMBS: de elite reist gratis, zoals in Animal Farm-land

Jawel, het tweede bewijs dat we leven in een communistisch land. De elite reist gratis. Gaan ze doodleuk vertellen, maar uw werkgever mag u ook een gratis abonnement geven... Jeah great;.. De overheid als werkgever betaalt dus een gratis abonnement voor al haar ambtenaren. Of 1 miljoen animal farms die gratis in eerste klas nota bene zitten. En het gepeupel mag in tweede klas reizen...

Waarom nemen die animal farms de trein ? Wel dat is toch eenvoudig: omdat het gratis is, en dus goedkoper dan met de auto.. het is niet sneller, het is niet beter, het is gewoon goedkoper... Dat is hun criterium om de trein te nemen. Stel dat 1miljoen werknemers 200 dagen 50km/dag pendelen, dan spreek je van 10 miljard personenkilometers. Je mag dus aannemen dat niet alle ambtenaren daarvan gebruik maken. De andere doelgroep zijn kinderen die naar school pendelen met de trein. Nog een derde doelgroep zijn gepensioneerden die voor een prikje het openbaar vervoe

r gebruiken. Je mag dus stellen dat alles wat effectief, of virtueel (rva-pensioen-sociaal kiesvee-ambtenaar) tewerkgesteld w

ordt door de overheid mag voor een prikje op de trein. Al wie als een privé slaaf tewerkgesteld wordt, betaalt de trein zodanig duur dat hij weigert de trein te nemen. Of daar

enige vorm van doelstelling achter zit, is mij onbekend. Maar dit lijkt de Belgische consensus, gekneed door een ambtelijke dictatuur.

Hoeveel kost de trein nu ?

We hebben het al eens uitgerekend. We hebben toen wat extreem geredeneerd

De NMBS draait 5 procent verlies per personenkilometer. 35 procen

t van die kostprijs gaat naar infrax, 7 procent naar energie en 58 procent gaat naar endogene werkingskosten van de NMBS

. Wie 30.000 km per jaar rijdt met de spoorwegen, kost dus 2.000 euro per jaar infrax, 3.300 euro rollend materiaal en NMBS-personeel en 400 euro energie. De trein kost in totaal 5.720 euro per jaar voor die pendelaar, en noteer goed, wij betalen ten onrechte geen BTW op het treinetiketten. Of de trein kost inclusief BTW voor die pendelaar 6.923 euro per jaar.

We hebben het een tweede keer uitgerekend, hebben het toen , op basis van 1 euro verlies per afgelegde km gegevens , en vooral dankzij dit inzichtvolle blogpost op een halve euro per kilometer geraamd. Een trein kost 20 euro per kilometer, als hij de helft van de tijd leeg pendelt, moet daar minstens 200 man op zitten om aan 20cent per kilometer te pendelen...

JAARREKENING, op pgnr. 7; 'II. Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten" lees je:

  • Exploitatiesubsidies: 1 427 916 671,6 €
  • Kapitaalsubsidies: 759 930 365,58 €
  • Resultaat van het boekjaar (vlg. blz.): 527 878 148,42€ verlies, bij te passen door de overheid.
  • Totaal: 2 715 725 185,6€ overheidssteun of SUBSIDIE in 2013.

Laten we het getal nog eens zoeken. De begroting

draait op 1.88 miljard omzet inclusief 1 miljard dotaties.Maar inderdaad naast exploitatiesubsdies draait het spoor ook met kapitaalsubsidies en verliezen die met de mantel der liefde worden gesubsidieerd. Dus totale verliezen draaien uit op 2.7miljard Op 10 miljard personenkilometers. Aan die prijzen kost trein reizen op het eerste zicht 27+ 8.8 cent betaalde abonnementen per personenkilometer. Wat mankeert daar nog aan dit budget ? Wel de pensioenlast van infrax-nmbs staat ten laste van de overheid, is dus gedebudgetteerd.

Om ideaal te zijn zou het getal moeten verhoogd worden met 10% sociale lasten voor de overheidspensioenslast. en 21% BTW zoals economisch correct elke privé dienstverlening moet betalen.

De trein correct aanrekenen kost minstens 50cent per pkm.

Een NMBS met Europese efficiëntie ?

Bedraagt de tewerkstelling 1000 personen per miljard personenkilometer. Het wordt een NMBS met 10.000 personen tewerkstelling. Waar hebben dat getal eerder gehoord. Dus 2/3 van de personeelskostprijs of 10cent per pkm gaat naar kunstmatig personeelstewerkstelling. De echte kostprijs bedraagt dus 26.5euro/pkm x 10% pensioenlast x 21% BTW = 35 cent per pkm.

Het is genoegzaam bekend, maar blijkbaar door vakbonden moet mensen tot hun pensioen tewerkgesteld worden en hebben zij recht op een monopoliepositie, een monopolieloon, een monopolie stakingsrecht etc... Het ultragrappige: de NMBS werft jonge mensen aan, uiteraard om te kunnen blijven functioneren nu en in de toekomst, maar blijkbaar houdt ze haar personeelsbestand nogal wat graag op dat inefficiënt niveau...

Een competitieve spoorweg concurreert met privé auto vervoer aan 35 cent per pkm. Wat in feite perfect matcht met de forfaitaire kilometervergoeding. Hij vervoert burgers van punt A naar punt B tegen een competitieve variabele kilometerprijs van 35cent. Is die slag dan gewonnen voor de spoorweg ? Ik denk het niet.Want als je begint te carpoolen moet je kunnen zakken naar 18cent pkm... Volgens mij kan een deel van de spoorkostprijs ook gereduceerd worden door zorgvuldige traject analyse. Het ene traject zal wel veel meer rendabel blijken dan het andere... Er zullen vermoedelijk een pak onrendabele of verlieslatende ritten in zitten. Er zullen een pak lege kilometers zijn om de uren van het personeel te vullen. Want mensen werken liever van 9u-5u. Dus de kostprijs per kilometer zou wel eens kunnen 18cent per kilometer bedragen. De rest is syndicaal vastgeroeste kosten, of kosten die in het buitenland niet betaald worden.

Gaan we eens zot redeneren: een treinstel rijdt 1000 km op een dag en vervoert gemiddeld 1000 man. Je doet dit met 3 personeelsleden 200 werkdagen. Je haalt al 0.2 miljard personenkilometers met dit stel. Vijf volle treinstellen zijn goed voor 1 miljard personenkilometers. Met 15 man haal je dus 1 miljard personenkilometers... Zo moet je u afvragen, wat doen die 2885 andere personen bij de NMBS ? En als we de trein automatiseren.... dan werkt er niemand daar ? Ok onderhoud, wat marketing, loketten, kuisploegen etc... maar bon dan zijn er ook geen duizenden...

Het mobiliteitsbudget ?

Volgens groen zou dat een getal van 2700euro per jaar moeten zijn ?

Wel laten we daar wat mobielvlaanderen statistieken tegenaan gooien. De gemiddelde werknemer woont 15km van zijn werk. De spoorpendelaar legt gemiddeld 40km af. Iemand die met het spoor pendelt, komt met 14 euro per dag x 20 dagen = 280 euro /maand x 11 => 3080 euro iets tekort. De gemiddelde spoorpendelaar is 10% gesjost.

De gemiddelde autopendelaar rijdt 25km x 20 x 0.35 = 175 euro/maand x 11 => 1925 euro of heeft al 700 euro in de chacos zitten.

Hoe hoog dit budget nu technisch moet zijn laat ik in het midden. Maar als model zou het als volgt kunnen werken. Je schaft alle subsidies voor de trein af. Je heft op de trein dezelfde energietaksen, sociale lasten en BTW tarieven als de privé dienstverlening. Je geeft de trein de kans om volop te automatiseren (daarover zal het vooral moeten gaan) en je kan een trein op het spoor zetten die competitief met de auto concurreert voor dit mobiliteitsbudget op te souperen...

De burger heeft de vrije keuze, in een liberale maatschappij maakt hij een vrije en eventueel een ecologisch gemoduleerde keuze. Je kunt nog CO2 taksen invoeren op de energie die burgers verbruiken. Die CO2 taksen zal de voorkeur naar elektrische of CNG mobiliteit leiden. Daarover moet elke burger autonoom kunnen beslissen.

Met onzichtbare hand kiest de burger de voor hem meest interessante oplossing. De overheid moet haar aanbod van infrastructuur aanpassen aan de wensen van de burger. Dus de enige verantwoordelijkheid die de overheid draagt is de aanbestedingen voor het wegennetwerk in functie van de vraag van de burger.