Heeft deze schurkenstaat meer middelen en meer politie nodig en waar failt BE ?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Ik schrijf dit artikel met een voortschrijdend inzicht. Dus heeft de Belgische Politie middelen tekort ? Mannen tekort ? Werkt zij efficient in een Europese Peer review... Ik weet het nu nog niet.

Vergelijken we het %BNP (middelen) versus agenten/1000inwoners (mannen)

1.9% van het BNP en 3.4 politieagenten per 1000 inwoners

Gemiddeld spendeert europa 1.7% van het BNP aan politiediensten. Dit betekent 11% meer uitgaven dan gemiddeld europa. De politie heeft begroting genoeg. Dat is duidelijk

Gemiddeld werken 3 politieagenten per 1000 euroburgers. Of 12% meer personeel dan Europees gemiddeld.

Heeft de politie middelen tekort ? Als we die twee gegevens in een grafiek plotten dan kunnen we die grafiek in 4 zones indelen. Linkse helft werkt met gemiddeld minder personeel. Rechts met relatief meer personeel. Belgie zit rechts, dus normaal zit er blauw genoeg bij de politie.

De schuine lijn probeert een verband te schetsen tussen aantal mannen per 1000 inwoners en % BNP middelen. Wie boven de lijn zit heeft meer politie voor hetzelfde budget, wie onder de lijn zit heeft minder personeel voor datzelfde budget. Dat wil dus gewoon zeggen dat wie boven de lijn zit minder verdient dan wie onder de lijn zit. Malta en Cyprus zijn twee eilanden die hun politie duidelijk minder betaalt. Nederland betaalt zijn agenten duidelijk meer dan België.

Als je nadenkt over de 'sweet spot' dan zou je vermoeden dat de Noorse groep: Noorwegen-Zweden-Finland-Denemarken-Duitsland: hun politieagenten goed betalen, en daar toch relatief weinig middelen van %BNP aan spenderen. Met 30% minder mensen en 30% minder budget dan gemiddeld lijkt dit een efficiënt sweet spot.

Hoeveel veiligheid krijgen we dankzij de politie.

Wat is er nu een betere dienstverlening van onze politie, dan te zorgen voor onze veiligheid ? Ze moeten niet zorgen voor een militaire veiligheid. Ze zorgen voor een lagere inbraaklast. De inbraaklast vertaalt zich in gestolen goederen. En diefstal mijne heren is in feite een lucratieve bezigheid om als burger netto onbelast meer middelen te hebben dan moest je daar eerlijk voor werken. Diefstal mag normaal niet lonen. En Diefstal beteugel je met politiediensten. Het grote en meest tastbare werk die onze politie kan leveren is zorgen dat er niet gestolen wordt... of als er nog gestolen wordt, zorgen dat diefstal niet loont... Daar moet het wettelijke kader verder ondersteunen...

Als we het aantal geregistreerde inbraken plotten versus het aantal beschikbare agenten, kunnen we analyseren of al dat extra blauw zorgt voor meer veiligheid ? Belgie telt 5.5 inbraken per 1000 inwoners. Een bovengemiddeld aantal inbraken. Nu Nederland en UK lijken ook niet gespaard. Maar het valt op... België is net zoals Nederland, Denemarken en UK een inbraakparadijs

Je zou vermoeden dat hoe meer politie beschikbaar is, hoe minder inbraken er zijn... En inderdaad er lijkt ergens zo'n verband te bestaan. De Europese regressie geeft de indruk dat ze zakt. Als er een ding opvalt is vergelijk onze inbraakdruk met Duitsland met een equivalente politionele tewerkstelling, dan zie je dat Duitsland 1.3 inbraken per 1000 inwoners telt. Wat dan toch een significant lager getal is. Remember dat Duitsland in de sweet spot zat.

The sweet spot was Noorwegen-Zweden-Finland-Denemarken-Duitsland Alleen Denemarken valt uit de toon. Wat je mag besluiten is dat de sweet spot op Denemarken na, inderdaad een efficiënt punt is , waar je zou verwachten dat het politiek beleid naar stuurt... The new sweet spot lijkt Noorwegen-Zweden-Finland-Duitsland te zijn.

Als we een ding haten, dan is het de verbaliseringsdruk.

Als de politie geen tijd heeft om misdadigers te klissen, zou je dan toch denken dat ze zich met iets moeten bezighouden ? Vermoedelijk hebben ze het dan te druk met rapportjes schrijven van al hun vaststellingen en boetes uit te schrijven. Dat is dan het tweede dat je zou kunnen besluiten.

Een klein beetje verbaliseren zorgt inderdaad voor een opvoedend karakter via onze politiediensten. De verkeerswetgeving wordt er dus ingelepeld op die manier. Maar we moeten een kat een kat noemen, een officier die ligt te slapen in zijn auto en beweert dat hij essentiëel werk verricht, zou in elk privé bedrijf al lang de deur gewezen zijn. Dit opeisen als uw bijdrage tot de veiligheid van de maatschappij is gewoon iets waar mijn overintelligente brains niet bij kunnen De automatisering van dit verbaliseringsproces heeft met de megaslotmachines op de snelwegen zo een danige vlucht genomen, dat je u afvraagt of dit werk nu enigermate nog iets van opvoedend karakter heeft. Het is niet meer de pakkans verhogen , het is op de grens van mensen permanent willen in overtredingsmode duwen om de begroting te spijzen.. En ja ik kan dat bewijzen.zie grafiek: overtredingen per ongeval.... zie je dat er duidelijk wagens bestaan die 4x meer overtredingen rijden per ongeval... Zonder reclame te maken voor een merk, maar BMW-Volvo-mercedes rijdt 3 à 4x veiliger dan een Toyota-VW-Fiat, ofwel zijn die auto's zodanig goed gemaakt dat je zonder problemen 4x meer overtredingen sprokkelt arato van de ongevallenlast die je veroorzaakt. Een minister die elke Belg aanspoort om een BMW-Volvo-Mercedes te kopen zou zelfs significanter bijdragen tot de verkeersveiligheid dan een die 1000 flitspalen en 20 trajectcontroles invoert... QED.

Uiteraard lijkt elke verkleuterd denkende minister en zijn onderliggende diensten die deze rapportjes genereren, te dromen van een bigbrother maatschappij waar elke overtreding permament geverbaliseerd wordt. Geef mij maar een google car , als het allemaal moet geverbaliseerd worden ! Ofwel geef je de vrijheid om fouten te maken, ofwel neem je die vrijheid af; maar bon blijkbaar denken de ministers gewoon in functie van demagogie en begroting.Ze geven graag de vrijheid die liefst zoveel mogelijk vals positief geverbaliseerd wordt. Het bewijs dat sommige wagens veiliger rijden stop je ambtshalve in de doofpot, als je maar kunt meedoen aan de ambtelijke dictatuur in stand te houden, aangezien je deelmaakt van het selecte +1500euro pensioenclubje

Welke sweet spot landen houden stand in het verbaliseringsclubje ?

Wat opvalt dat de verbaliseringsdrang zakt in functie van het aantal agenten per 1000 inwoners ? Raar maar waar , meer blauw op straat geeft dus minder verbaliseringen... Of verkleint de afstand naar de burger zodat op den duur in uw netwerk je altijd wel één politieagent kent ? Landen die minder inbraken kennen, hebben blijkbaar meer verbaliseringsruimte.

Denemarken, Nederland, Ierland, UK is in hetzelfde bedje ziek als België, veel inbraken, en veel verbaliseringen. De politie verprutst zijn tijd met verbaliseringen en zoekt de laaghangende vruchten. Haar werk is verworden tot het bedienen van slotmachines en loopknechtjes van de rechtbank. Zij zorgen duidelijk niet voor meer veiligheid of minder inbraken in het land... en verkneukelen zich in het verkleuterd verbaliseren van de burger.

De sweet spot landen Noorwegen-Zweden-Finland-Duitsland. Als je moet kiezen laat je Zweden vallen, zoveel boetedruk wil je niet beleven, het terrorisme van de overtredingsangst is niet aan mijn zenuwstelsel besteed. Als je dit doet jaag de bevolking allemaal aan de antidepressiva.

Er blijft van ons sweet spot 3 landen staan, Noorwegen, Finland en Duitsland met een lage inbraakrisico, gematigd tot efficient verbaliseringsbeleid, met gemiddeld minder manschappen en relatief minder gewicht op het BNP... Van die landen kan België leren.

Pas op, ik weet dus echt niet of ik hier onzin schrijf of niet. Dat lees ik uit de statistieken...

Een beter onderwijssysteem

De efficiëntie komt blijkbaar uit een beter onderwijssysteem... waar Duitsland, Oostenrijk, Denemarken ,Noorwegen en Nederland aan gewerkt hebben.

Met significante vrucht en resultaat van blijkbaar Duitsland - Oostenrijk - Noorwegen Je kunt geen efficiëntie boeken met een 'stelletje' idioten, zonder dat label nu te willen overroepen. Een maatschappij heeft een mix nodig van mensen, maar één ding is duidelijk... Er mankeert IQ - IT - bigdata knowhow bij onze politiediensten..

Leven we in een schurkenstaat ?

Wel laten we de schurkenstaat definiëren als het land waar je ongestraft kunt overtreden. De bliksemzone op de grafiek. Dan zie ik twee landen uitblinken , het vikingparadijs Ijsland en rederslandje Griekenland. Daar hebben ze veel inbraken en relatief weinig inbreuken... Zonder rekening te houden met hoeveel politie zij daar tegenoverzetten, kun je zeggen, dat zijn voorbeelden van landen waar je relatief ongestraft misdaden begaat. Vermoedelijk is hun zeevaarderscultuur er niet vreemd aan. De vrijheid van de zee zal wel bijdragen tot deze ongeremde cultuur.

Nu België bevindt zich in het wolkje... Laten we zeggen de groep landen Nederland, Denemarken, UK en België, heeft veel inbraken en ondanks alles toch nog altijd een hoge verbaliseringsdrang. We proberen niet straffeloos te lijken. Maar uiteraard begaan dieven niet simpelweg snelheidsovertredingen.. Het is dus niet te samen te vatten op die manier; We hebben dus twee opties, ofwel investeren we minder in de politie en worden we inderdaad een schurkenstaat.... Ofwel werken we aan de efficiëntie van de politie, en schuiven we naar de bloemenzone

De verbodszone zijn de landen die blijkbaar erin slagen om efficiënt te verbaliseren, of de boetedruk ligt hoog, maar gaat wel degelijk meer naar de echte criminaliteit.

Wij moeten niet meer overtredingen hebben, maar een politie die zich bezighoudt met de echte criminaliteit waar de burger last van heeft. De politie heeft mannen genoeg, heeft middelen genoeg, maar ontbreekt blijkbaar aan kwalitatieve opleidingen, goeie IT, big data, know how, internationale uitwisseling van gegevens ... De oplossing zal vermoedelijk ook aan het wettelijk kader liggen. In welke mate zijn onze wetten eenvoudig transparant en helder afdwingbaar. Dus ook daar zou deze Belgische handicap een efficiëntie sprong kunnen ondervinden. Dat eerste en laatste is werk van de politiek. Is onze politiek dan ook matig efficiënt ? Het zou best wel kunnen, zoals altijd, dat de fout aan de leiding ligt.