Staken voor idealisme of egoisme hoe bepaal je dat ?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieWaarvoor staken we hier nu nog in feite ? Niemand die het weet . En wanneer heb je een stakingsrecht.

Laten we eens een realistisch stakingsmodel ontwerpen

Stel dat we staken voor gelijke kansen van iedereen. We stellen een discriminatie vast in een bedrijf en we staken voor dat principe... De grote principes, van gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke loon naar werk, zijn principes die meestal een breed draagvlak hebben. Dus daar denk ik niet dat er intellectueel veel weerstand bestaat om de sympathie van de burgers te krijgen bij een dergelijk probleem

Economisch stakingsmodel

Of neem nu een economisch beredeneerd stakingsmodel, waar je de waarde van de schade altijd kleiner doet zijn dan de waarde van de discussie. Je discuteert over 100 euro premie die beloofd is geworden op 1000 werknemers, en dus 100.000 euro. Hoever ga je in de onderhandeling en hoelang staak je om die premie alsnog te verwerven ? Het gaat over welgeteld 100.000 euro, economisch gezien betekent dat een dag werk voor 1000 mensen ? Kun je een dag staken en uw bedrijf een dag inkomen doen verlies om dan te claimen dat je recht hebt op dat inkomen ??? Je ziet hier dat voor een privébedrijf deze tweesprong een heel delicate kwestie is. Een privébedrijf in een competitieve omgeving heeft die luxe niet; Want 10 stakingsdagen per jaar eindigt in een verlies. Geld verliezen is uw bonus verliezen... Of draaien we dit om, je kunt niet 1 dag staken over een discussie die gaat over 1 dag loon.. Je kan hooguit een prikaktie voeren.. En dat is fair. Een verwittiging, een uurtje staken en tonen aan de baas dat je niet gelukkig bent.

Stel dat we staken voor een WC pot die verstopt is en we leggen de productie stil in een bedrijf, zodat 30' staken goed is voor een productieverlies van 1 week, omdat de productie ondertussen volledig misvormd in de machines vastzit en blijft vastzitten. De prikaktie, betekent een economisch verlies van 1 week, en beloopt bvb 100miljoen. De vraag van 100miljoen, kun je een bedrijf nu op die manier lam leggen voor een WC van 250 euro die af en toe verstopt ? Ik denk dat in dit extreem voorbeeld er een consensus bestaat dat dit een ongepaste manier is van staken... Een overkill reactie voor een klein probleem die met geduldig overleg kan opgelost worden, en waar er zelfs nooit voor moet gestaakt worden.

De hefboomstaking

Nog beter, stel dat het productieverlies 100 miljoen bedraagt tot daar, maar je zit in een sleutelsector, en die sector zorgt ervoor dat ze een dienst levert aan de maatschappij zodanig dat het effect een multiplicator wordt... Neem nu bvb gewoon het geval trein seiner/machinist/pendelaar, vliegtuigleider/piloot/toerist, loods/havenarbeider/havenvervoer/bedrijven als die staken leggen die gans de ketting stil. Het is een spotgoedkope staking voor de vakbonden. Je doet 60 man en een paardekop staken, en gans de luchthaven/haven/treinverkeer ligt plat, de luchthaven/zeehaven/trein wil rendabel werken en er wordt vlug onderhandeld en slechte akkoorden gesloten. Is dit een goed systeem ? Nee volgens mij leidt dit tot monopolieposities, met monopolietewerkstelling, monopolie inkomsten en voordelen. Het woord monopolie is op zijn plaats, het woord hefboom is ook op zijn plaats. De hefboomstaking leidt tot hefboominkomsten net als een hedgefund zijn buitenproportioneel rendement krijgt, want de staker kan meer uit de brand sleuren dan de rest. Zijn arbeid wordt onevenredig billijk vergoed. Deze staking schept een ongelijkheid. En ongelijkheid is precies iets wat mensen niet willen. De overheid zou elk monopolie uit de maatschappij moeten bannen door een instant overaanbod te scheppen. Weg met de monopolie opleidingsdrempels, en zorg dat die mensen kunnen vervangen worden door een vloed aan mensen die bereid zijn aan deze lucratieve bestaande voorwaarden die job uit te voeren... Deze mensen krijgen het 'voorrecht' om een sleutelpositie uit te voeren, maar verdienen dat voorrecht niet. De overheid zou ook moeten scheidsrechteren en haar ijzeren principe van gelijke kansen, gelijke rechten vasthouden. Iedereen heeft kans om die job te doen, en iedereen heeft het recht om dezelfde rechten te krijgen... Nog beter, niemand moet vroeger in pensioen gaan of minder werken om zijn inkomen te verwerven dan een ander. En zeker niet op die onderhandelingsbasis.

Er bestaan zelfs verborgen monopolies die tot ongeziene effecten zouden kunnen leiden: neem nu gewoon de 'pillenherverpakkers' die geneesmiddelen in dagstrips met robots herverpakken. 20tal bedrijven zijn daarin gespecialiseerd, met 10tal werknemers. 300 tal mensen doen staken, of bij voorkeur 100tal apothekers doen staken, en al de rusthuizen vallen zonder pillen... Een ethisch onverantwoorde staking zal iedereen zeggen... juist ja, tenzij mijne heren dat privébedrijven zich blijkbaar ethischer gedragen dan overheidsbedrijven...Zelfs al worden die bedrijven tot een onrendabele niche geduwd door de overheid, dan nog blijven ze hun plicht doen.. vermoedelijk onder de dwang van competitie. Nochtans begint daar het idee te broeden dat een staking een duidelijk signaal kan zijn... Niet omdat men doden op zijn geweten wil, maar wel omdat men een duidelijk signaal wil geven aan de overheid, bezuinigen ja, maar genoeg is genoeg... Belgische werknemers met Belgische sociale lasten kun je niet laten werken aan Chinese of Indische lonen... Je kunt niet van twee walletjes eten, eisen dat er geïnvesteerd, wordt, en eisen dat er onrendabel gewerkt wordt, of ondertussen eisen dat er een soort slavenarbeid ontstaat in de privé, en tegelijkertijd de luxejobs uitdelen bij de overheid.. Er bestaan dus duidelijk toestanden waar de overheid te ver onderhandelt in naam van het gemeenschapsbelang.

De politieke staking

Je ziet van hier dan in de privé bedrijven er geen enkele empathie bestaat voor politieke stakingen. Niemand doet mee, tenzij je toevallig syndicaal benoemd bent, en uw stakingspremie groter is dan uw werkbonus. Voor de vakbondsafgevaardigde is staken een dagje actie in plaats van slapen op het werk. Voor de privé werknemer is staken een dagje inkomen verliezen. Je loopt al naar de dokter voor een ziekenbriefje een kwestie van geen inkomen te verliezen... Als dat geen vorm van grootschalig misbruik van systeem is, waar artsen in principe niet zouden mogen aan meewerken... Of erger nog dit misbruik beschaamt het vertrouwen die de artsen genieten om mensen ziek te verklaren.. Soit, je ziet dat politiek staken een ver van ons bedshow is voor de privé. Je krijgt dat nergens verkocht.

Maar politiek staken , is dat democratisch ? Stel u eens die vraag. Je verkiest een regering waarvan je veronderstelt dat ze een beleid mag uitstippelen. En dan ga je als privé, niet democratisch verkozen organisatie, wegen op het beleid zoals dat heet ??? Ok, als het is voor het gemeenschapsbelang dan kan ik volgen, maar we gaan eens de wiskunde zoeken achter de zaken... Stel dat je staakt voor een gelijk loon ? Of gelijke pensioenrechten tussen privé en ambtenaar... waarom niet... In feite begrijp ik niet waarom je kunt staken als verkeersleider, eenmaal je in de loonschaal zit van 8000euro, je een bovengemiddelde pensioenschaal zit, als je een beneden gemiddeld uren moet werken, als je record vroeg op pensioen kunt gaan, etc.. .Het water loopt naar de zee, en de gemeenschap kan betalen.... Is dit fair ? De unfairness druipt er zodanig vanaf dat de empathie van de volledige bevolking allang verdwenen is... Ze moeten al verzwijgen waarover ze onderhandelen, omdat niemand nog goesting heeft om mee te gaan in hun verhaal.

De cipiers en gevangenissen:

Weet iemand waarom de cipiers in Wallonië staken ? Als onze media uitblinken in het rapporteren van de stakingen, dan lijkt dan toch de diepgang of de analyse waarom precies deze groep mensen staken volledig verloren te gaan in de communicatie ? Of onderhandelen ze over een 'embarassing benefit' ?

Moet er nog iemand eens rekenen... Mag er nooit met cijfers op tafel gerekend worden ? Moet het altijd gaan over zogenaamde sloganeske taal, en de sociale afbraak theorie ?

Als ik goed begrijp staken de Waalse collega's omdat ze ipv 8.5u werkdag, zoals de Vlaamse collega's nu al een jaartje doen, naar een werkdag van 8u. Nu een werkdag van 8u is toch wel iets heel normaals zou ik toch veronderstellen ? Een kortere werkdag is een frissere werkdag. Het heeft natuurlijk als gevolg dat je meer dagen werkt, en dat je efficienter werkt... Blijkbaar staken ze dus tegen efficientie.. En staken ze voor een werkdag die niemand in de privé mag doen. Vermoedelijk steunt die werkdag een of ander overuren bonus systeem en zorgt dat voor een extra inkomen, op kosten van de maatschappij... Ze hebben dus allemaal een bovengemiddeld loon, en genieten al een bovengemiddelde voordelen, en nu er een extralegaal extraatje dreigt te verdwijnen.... dan gaan we staken. Want blijkbaar is een 'misbruik' van een systeem een verworven recht... De empathie van de Vlaamse cipiers ontbreekt volledig. En je mag besluiten dat de 'wij hebben meer rechten dan de rest van de burger' mentaliteit hier rechten bedingt die niet normaal zijn. Elke privéwerknemer zou allang die situatie gesaneerd hebben... onze lakse overheid, saneert nu eens eindelijk in deze zotte situatie... En juist ja nu gaan we staken ? Ok dat lijkt mij staken voor een egoistisch voordeel....

Vanwaar komt die orchestratie met de 'dwangsommen' via de rechtbank ?

Kijk tijdens een asielcrisis onder ondeskundige leiding van Melchior Wathelet (CDH) , was er ineens een dringende nood aan opname in Hotels. Er was een explosie een medisch -asiel aanvragen; Er was een liberale arts nodig om het medische op punt te etten, en een rechtse flamingant om het leger in te schakelen voor de pieken.

Maar laten we eens terugkomen op die dwangsommen. Vanwaar komt het idee dat als je 500 euro per dag aan een asielzoeker als dwangsom uitkeert via een advocaten bureau, dat dit iets kan versnellen... Dit kan inderdaad de druk op de ketel zetten om bepaalde investeringen te versnellen. Maar toegegeven toch iedereen, de overheid wordt gepakt op snelheid bij oorlogen. We krijgen een vloed aan mensen die hier komen avonturieren. Die de asielprocedure blijkbaar als enige normale weg beschouwen voor de integratie in onze maatschappij. Ik dacht dat zo'n asiel procedure ging over politieke vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen die hun hebben en houden kwijt zijn in oorlogsgebieden... Blijkbaar solliciteert de ganse wereld via deze procedure.. Is dat normaal ? Ik vind van niet, duidelijkheid in de procedures ontbreekt klaarblijkelijk. In die faze blijkt iedereen dan ineens rechten te krijgen, waarvan ik mij afvraag wie heeft er toch ooit al die wetten gestemd, en moeten die wetten effectief zo uitgevoerd worden???

Neem nu het recht om hier naar België te komen. Wat als je nu eens duidelijk stelt dat iedereen recht heeft om hier te komen wonen en werken, maar dat daar een parcours wordt afgesproken. Een parcours van opleiding, integratie op taal en wetten, en tewerkstelling die vooral knelpuntberoepen invult. Of die kern-strategische beroepen hier probeert te krijgen. Waarom zou je iemand niet kunnen uitsluiten op basis van 'incompetent om hier te overleven....' Ik kan mij inbeelden dat iemand die uit de brousse van Kongo hier komt geland , totaal geen competenties heeft om ook maar enige vorm van toegevoegde waarde te hebben: wat wil je hier doen je voor werk ? Ik kweek maniokwortels, en vang dieren in de brousse om vlees te hebben... OoooKeee ???.. Ik kan geen enkele taal... Ik kan niet schrijven... Belastingen wat is dat ? Arbeidsethiek wat is dat ? Godsdienstvrijheid wat is dat ? Een fabriek wat is dat ? etc... Een enorme cultuurshock staat hem hier te wachten... En die gaan we hier de kans geven om hier te floreren... Jeah right, dat duurt dus 5 jaar tegen dat die hier iets kan doen, en tegen dan is hij zodanig verwend van ons sociaal systeem dat hij nooit nog iets gaat doen... Capité... Er mag dus weldegelijk volgens mij in belang van de gemeenschap gevraagd worden dat mensen die zich hier vestigen een toegevoegde waarde betekenen die groter is dan 0 euro zoals nu... Dus het recht om hier te verblijven is een 'kans' die je krijgt, is een 'kans' om hier te komen werken, is een kans om hier iets te betekenen in de maatschappij. Is de 'kans op Belgian dream' te realiseren... Dat gaat dus niet over het recht om hier in de hangmat te hangen en te wachten tot die groep uit de hangmat komt... Op die manier wordt gans de wereld onze OCMW. We kunnen ze netzogoed in Afrika laten zitten en een cheque overmaken, het gaat veel goedkoper zijn...

Dus die dwangsommen zijn politiek niet neutraal te noemen. Ze bekomen niet zozeer een recht, maar zijn eerder een 'onrecht' Mensen kunnen netto meer verdienen per dag in het gevang dan door een maand te zweten... Dat is niet fair... Dat is niet rechtvaardig, dat is discriminatie... Een rechter die zoiets uitspreekt is niet neutraal. Die is zelfs wereldvreemd te noemen, want hij bezorgt mensen rechten die in feite decadente luxe zijn op kosten van de gemeenschap.... Gevangenen krijgen rechten waar de gewone burger geen recht op heeft; Asielzoekers krijgen rechten waarop de gewone burgers ook geen recht op hebben... Rechters die dit beslissen doen aan politiek... die willen wegen op het beleid, en willen dat de regering het roer omgooit. Prachtig als het gaat over nieuwe gevangenissen bouwen... Maar in het kader van een 'politieke staking' wat is dat dan ?? Dan weeg je op het beleid met dank aan de hefboomstaking. De PS ontkent in alle kleuren en geuren dat zij meewerkt via een schaduwregering aan zo'n hefbomen... Wel PS bewijs mij eens dat al de rechters die deze beslissing nemen niet van linkse signatuur benoemd zijn... Dat wil ik nog eens zien. Dat de advokaten liberalen zijn dat ben ik zeker, maar rechters die zo'n dingen beslissen leggen een hypotheek op de begroting. It's not done.

Ok, toegegeven de kaasschaafmethode is deel van het probleem. Men schaaft 2% van de begroting, en de ambtenarij vermindert haar 10% investeringsbegroting met 20%, en blijft haar personeel behouden. In feite moet ze 2% natuurlijk doen afvloeien... Op 100 werknemers 98 behouden, efficienter werken, en zoeken naar investeringen die zorgen dat je efficienter werkt. ZO werkt de privé... De overheid en de ambtenarij rommelt verder in verouderde gevangenissen , het budget gaat naar het in stand houden van verouderde infrastructuur waar er zelfs soms geen stromend water is. tot het niveau dat het instandhouden duurder kost dan nieuw bouwen.. Maar alé mannekes, waar zijn we mee bezig anno 2016... Niemand moet blijkbaar rendabel redeneren bij de overheid.. Directeurs bij de overheid zijn gewoon personeelsmanagers die geen enkele visie over rendement etaleren.. Great.

Laten we eens responsabiliseren: rechten hangen toch samen met plichten ?

Wegen op het beleid via dwangsommen ? En waarom worden die dwangsommen niet gerecupereerd aan de vakbond ? Het ontbreekt ook deze regering blijkbaar aan ballen, om de verantwoordelijkheid te leggen waar ze ligt; Als het dan toch op aankomt om een Piketty probleem op te lossen, laat de reserves van de vakbond herverdeeld worden over de Belgische economie.

Mensen die valselijk ziek verklaard worden ? Mij lijkt dat zij hun verantwoordelijkheid om mensen ziek te verklaren te ruim interpreteren. Kun je geen terugbetaling van visites afhouden van de artsen ? Kun je artsen dus responsabiliseren ? Ik denk het wel..., op zijn minst kunnen ze het gaan uitleggen aan de orde...

Rechters die dwangsommen beslissen ? Mij dunkt dat die rechters nog vastzitten in het gedachtengoed van mei '68. Vind je dat normaal dat een rechter dergelijke politieke inmengende beslissing kan nemen ? Kun je die rechters een nieuw takenpakket geven, en hun taken laten overnemen door jonge frisse rechters ? Ik denk wel dat ook rechters in dit geval geresponsabiliseerd kunnen worden, op zijn minst kunnen ze het gaan uitleggen aan de orde...

Cipiers die monopoliestakingen houden. Mij lijkt dat cipiers beter vervangen worden door nieuwe vers opgeleide cipiers. Jawel dergelijke attitude verdient geen sociale voordelen meer. Je kunt beter na een maand staken meegeven, dat ze vrijwillig werkonwillig en dus hun ambtelijke benoeming verliezen, en werkloos verklaard zijn. Je kunt de stakingsdagen als ongewerkte dagen, of 1 maand langer werken voor hun pensioen beschouwen. Stakingsdagen mogen gerust ook wegen op de loonvorming. Ook dat is responsabiliseren. De regels zouden duidelijker mogen gesteld worden. De kostprijs van de extra opvang door de politiediensten zou niet mogen landen in de begroting van de gemeenschap. Het moet landen waar het ook zoals in de privé landt: je bent iets kwijt... Het gevanginsbedrijf is geld kwijt en moet dus het budget gebruiken om op een andere manier haar probleem op te lossen. Zo werkt dat in de privé. Ofwel ben je uw klanten kwijt, ofwel ben je uw contract kwijt... Een gevangenis kan trouwens perfect geprivatiseerd worden. Ik begrijp zelfs niet waarop ze wachten in deze regering. In periodes van crisissen kan er efficiënter beslist worden. Dergelijk gedrag verdient geen beloning op kosten van de gemeenschap.

Directeurs die personeel die efficienter kunnen tewerkstellen ? Het is toch uw werk als directeur om op zijn minst jaarlijks uw efficientie van uw bedrijf met 2% omhoog te krikken... Dat doe je dus niet met investeringen af te bouwen en een verrottingsstrategie te voeren... Dat doe je door de investeringen te doen die opbrengen zodat je meer doet met minder volk. Meer met minder is ook uw personeel deftig betalen, is bonussen uitkeren aan uw personeel, is gevangenissen hebben waar gevangenen niet overbevolkt samenhokken zonder stromend water... Is ook niet 1euro per uur betalen voor het kuisen van wc potten... Nee rendabel werken en denke is een gehaal andere dimmensie.

Gevangenissen die niet zelfbedruipend kunnen werken op zijn Amerikaans ? Stel u voor dat de gevangenis een bedrijf is die boeken drukt, paletten maakt, autoassamblage doet, en brood bakt en dit aan marktconforme prijzen. En meer nog, de winst die geboekt wordt is groot genoeg om de gevangene volledig zelfbedruipend in het gevang te doen zitten. Jawel dat is technisch mogelijk, waarom gebeurt dit niet ?

een woord: gebrek aan responsabilisering... en rendabel denken zoals een privé bedrijf om te overleven in de wereld economie. Aan 50% loonbeslag van het BNP heeft de overheid een verpletterende verantwoordelijkheid om ook haar deel die 50% efficiëntie winst te boeken.