Stephen Hawking verklaart de populariteit van Donald Trump met een woord dat die wellicht niet begrijpt

Voor alles bestaat een wetenschappelijke verklaring, behalve voor het feit dat Donald Trump enkele dagen geleden de officiële presidentskandidaat van de Republikeinen is geworden. Zelfs de geniale Stephen Hawking kan het niet begrijpen, zo zegt hij zelf in een interview met ITV. En wanneer hij er toch een verklaring voor geeft, dan zal Trump de helft van de zin vermoedelijk niet verstaan.

Een zwart gat zit voor Stephen Hawking logischer in elkaar dan Donald Trump. Op de vraag of hij de populariteit van de Amerikaanse politicus kan verklaren, zegt hij: "Dat kan ik niet." Hij doet vervolgens toch een poging: "Hij is een demagoog die de laagste gemene deler lijkt aan te spreken." Demagogie is een manier om iemand te overtuigen van iets wat niet klopt door beroep te doen op het gezond verstand of de logica van een persoon. Het is niet iemand die leugens verspreidt, maar wel z'n publiek zodanig stuurt dat ze zelf tot een bepaalde conclusie komen.

Brexit slecht voor studenten

Hawking sprak zich ook uit over de Brexit, het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Europa. Volgens Hawking hebben de Britten twee redenen om te blijven. Vooral studenten hebben er baat bij, want nu is het voor hen gemakkelijk om in een ander EU-land te gaan studeren. Ook Britse universiteiten halen nu eenvoudig studenten uit de rest van Europa binnen. En op die manier kunnen ze elkaar sneller helpen om vaardigheden en ideeën over te brengen.

Ook zijn tweede argument komt uit zijn eigen wetenschappelijke visie. Zo deelt de EU ook subsidies uit om onderzoek te doen, terwijl die op Britse bodem steeds minder worden. Vooral op lange termijn zou het niet goed zijn voor Britse studies als ze enkel op steun vanuit de eigen regering moeten rekenen.

Lees meer