Een sterk Europa = een sterk Vlaanderen

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Nu dat het Verenigd Koninkrijk een referendum houdt of het in de EU wilt blijven, moeten we stilstaan bij de gevolgen van onze eigen participatie in de EU. Brengt dit meer nadelen of meer voordelen met zich mee? In Vlaanderen passen partijen hun standpunt aan ten opzichte van de EU. In andere landen kunnen we constateren dat het euroscepticisme groeit. Allemaal als gevolg van de bankencrisis, de eurocrisis en de vluchtelingencrisis.

Doorheen de jaren is de Europese Unie van een louter economisch groep van landen (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) naar een politieke unie geëvolueerd. Met als doel "de Europese vrede te vrijwaren." Economische samenwerking is nog steeds het belangrijkste punt in de Unie maar die gaat wel ten koste van verlies aan soevereiniteit.

Dubbelzinnigheid

Wat elk land kan beamen is dat het veel economische welvaart teweeg heeft gebracht. Op economisch vlak staan de Europese grootmachten sterk in hun schoenen, maar op politiek en militair vlak beteken die grootmachten (Engeland, Frankrijk en Duitsland) apart nog weinig. Ze zijn "te klein" om daar iets van betekenis te zijn. Te weinig inwoners en te weinig daadkracht. Als we politiek en militair sterk willen staan moeten we één blok vormen, wat de afgelopen jaren redelijk ging. Er zijn verscheidene akkoorden afgesloten tussen de lidstaten, verdragen getekend ...

Maar de gebreken van de EU beginnen naar boven te komen en er komt een barst tussen Oost- en West-Europa. Duidelijk zichtbaar bij de vluchtelingencrisis en de eurocrisis. West-Europa is rijk en solidair, Oost-Europa is armer en maar zelden solidair. Je kan dan ook met zekerheid vaststellen dat de EU te snel en te veel is gegroeid. Landen die de Westerse normen en welvaart niet delen, zitten in de EU. Toch is de EU een voorbeeld voor de andere continenten: geen oorlog meer, meer welvaart, vrije meningsuiting, persvrijheid, etc ...

Federaal Europa

De oplossing is simpel: "Een EU als de Verenigde Staten", hoor je Guy Verhofstadt al zeggen. Zijn natte droom. Maar wat als dit echt de beste oplossing is? Ja, we zijn een klein land met geen betekenis, laat staan een ander land in de EU. Als één "land" zouden we toch veel meer betekenen? Zo simpel is het niet. De Europese integratie is één van de redenen dat de Britten een referendum hebben gehouden. Zij zien hun land nog steeds als een belangrijk land met macht.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel stopt de EU ofwel wordt het één blok. Stel, er wordt voor gekozen om de Europese Unie aan banden te leggen, dan moet er geopteerd worden voor een blijvende Europese economische samenwerking. De economieën in Europa zijn zo met elkaar verwikkeld dat het een noodzaak is om een goed gestructureerde samenwerking te hebben. Het nadeel hiervan is dat er geen controle meer zal zijn op de economie en begroting van andere landen. Wat wil zeggen dat als hun economie het slecht doet die van een andere Europees land het bijgevolg ook slechter zal doen. Zo werkt de verweving van economieën ofwel globalisering. Je zal hier weinig aan kunnen doen, want een politieke samenwerking is er niet.

Hondje van de VS

Het lijkt mij logisch dat wij als klein land hier niet voor kiezen. Wij moeten kiezen voor een sterker Europa. Bijna al onze export en import gaat naar en komt van onze buurlanden. We betekenen ook op politiek vlak niets als aparte staat. In de Europese Unie kunnen we onze stempel drukken op de wereld. De tijden van natiestaten zijn voorbij, de tijd van verdwijnende grenzen is reeds begonnen. Globalisering moet omarmd worden om economische welvaart en het welzijn van mensen te verzekeren. Dit doe je aan de hand van een sterker Europa.

Een federaal óf confederaal Europa. De Verenigde Staten van Europa. Er dient in acht genomen te worden dat een collectief altijd sterker staat dan individuen. Een federaal Europa zal zich sneller kunnen verweren tegen crisissen en andere problemen. De tijd van het hondje van de VS te zijn, zal gedaan zijn. Een Unie van 500 miljoen inwoners met een sterke democratie en een sterk leger zal zijn zegje overal kunnen doen. Eindelijk zullen we aanslagen kunnen vermijden door een overkoepelende geheime dienst. De essentie van de zaak zal altijd "de vrede vrijwaren" blijven.

Vlaams-nationalisme in Europa

Vlaams-nationalisme én een sterk Europa hoeft geen contradictie te zijn. Als gevolg van de Europese integratie kunnen we zien dat nationalistische partijen zich steeds kritischer gaan opstellen tegenover het Europese idee. De beslissingsmacht gaat meer en meer naar Brussel. Vlaanderen heeft op dit moment weinig tot geen stem in Europa. Als Vlaams-nationalist sta je in voor de soevereiniteit van onze regio.

Maar dit kan je ook doen met een sterk Europa. Een federaal Europa zal niet het nieuwe België worden. Dat is waar de kritische houding vandaan komt. Elke Vlaams-nationalist zou de facto voor een sterker Europa moeten zijn. Een Europa waar elke staat zoals Catalonië, Schotland en Vlaanderen zijn eigen rechten heeft. Iedereen voelt zich een Europeaan, ook Vlaams-nationalisten. Als we alleen al kijken naar de geschiedenis kunnen we concluderen dat we verweven zijn. Elk volk is gemengd met elk volk.

Een Europese bevolking

Een volk zoals de "Vlamingen" is kunstmatig aangeboren. Waarom niet een Europese bevolking? Ja er zijn culturele verschillen en verschillen qua normen. Maar één ding hebben we allemaal gemeen, wij zijn allen Europeaan. Een sterker Europa zou ook betekenen dat "Polen" niet meer naar hier komen omdat ze goedkoop zijn, want overal zal dit hetzelfde worden. Een sterker Europa leidt tot meer Vlaamse soevereiniteit.

Europa moet één blok vormen, genoeg gelanterfant. Hoe en wat met de natiestaten is een andere discussie, maar het idee blijft hetzelfde. Kiezen voor meer integratie is kiezen voor meer welvaart en welzijn. Nu het referendum rond de Brexit erop zit, is het tijd voor verandering. Alleen zo zal de bevolking weer vertrouwen krijgen. De EU is een te belangrijk instituut om nu in de steek te laten, want extremisme en Rusland liggen op de loer. Samen zal Europa een vuist vormen tegen elk probleem. Eén blok, één Europa, één en al soeverein.