Is de flow nu beter dankzij het eenrichting maken van de Gen Deprezstraat

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Een eerste evaluatie leverde alvast een crisisvergadering op van het 'aktiekommitée Deprez' Waar de politiek ogenschijnlijk heel behulpzaam een aktiekommittee omarmt krijgt nu zijn staartje.

Stasegem: wat is dat daar ?

Een paar maand terug vroeg ik mij luidop in een Facebookbericht af, wie er in feite nagedacht heeft over die verkeersflow en of de mensen wel de impact van deze veranderingen begrijpen ?

In feite ligt Stasegem historisch gegroeid op een kruispunt tussen de oude Heirbaan tussen Ieper/Oudenaerde. En een weg tussen Harelbeke – Zwevegem. Elke stad tussen Ieper/Oudenaarde heeft een ieperse steenweg en een oudenaardse steenweg. En ja Stasegem ligt op dat pad...

Het pad Zwevegem-Harelbeke daarentegen is in de jaren '70 door de snelweg al eens afgesneden. Toen bloedden alle handelszaken dood in de Brouwerijstraat ... De straat waar ooit tientallen zelfstandigen leefden van hun zaak, werd gereduceerd tot een residentiële wijk zowel aan de kant van Stasegem als aan de kant van Zwevegem.

Deze baan werd omgeleid naar de Beneluxlaan, en daar begon het ineens mis te lopen. De baan is nooit volledig gebouwd geworden; Een stuk bleef onafgewerkt, er lag daar een 'stort van Marbralys' waar de grond enige stabiliteitzorgen baarde. De huizen die erop gebouwd zijn zien hun voortuinjes wegzakken... De huizen zijn gebouwd op een 'colloidale suspensie. Een colloidale suspensie wordt vloeibaar als ze trilt...' Dus een weg bouwen op zo'n stort is garantie op problemen... Het geld werd gebruikt om de Steenbruggestraat te verbreden. De Stasegemsteenweg werd ineens onder Marc Boury een soort highway tussen Harelbeke-Stasegem, een kwestie van de grootste parochie van Harelbeke duidelijk te annexeren en de onafhankelijksgedachte van dit gehucht de kop in te drukken. De Gen Deprezstraat bleek onmogelijk breder te maken. Die weg werkte als een flessenhals op deze verkeersas Zwevegem-Harelbeke.

Het probleem keert als een boemerang terug op elke politieker zijn bord. Men heeft toen één kant van de Gen Deprezstraat een garage bezorgd. De andere kant bleek het dossier muurvast te zitten. Nochthans ben ik zeker dat er een oplossing bestaat voor die garageproblematiek. Nu tijdelijk door beurtlings parkeren was het probleem een legislatuur netjes opgelost...

Gedreven door een zucht naar politiek scooren, dacht men 20 jaar in Harelbeke dat alle 'gevaarlijke kruispunten' konden opgelost worden met ronde punten... De ingang van Stasegemdorp, en Generaal Deprezstraat werden getrakteerd met een rond punt... En een klassieker voor Harelbeeks verkeersbeleid is geloven dat alle veiligheidsproblemen op te lossenzijn met verkeersdrempels. De Stasegemsteenweg werd getrakteerd op drempels die nu ineens na 20 jaarweg kunnen voor de E3 prijs. De politiek en sport blijven altijd koele minnaars, brood en spelen principe indachtig vermoed ik.

Tenzij, de inwoners begonnen te lobbyen dat zij die drukke straat met hun boodschappen zo de ene week moesten oversteken en de andere week zo prettig voor de deur konden parkeren ... Dus ja de knoop werd doorgehakt, de straat werd tweerichting parkeren ... Ziehier de boemerang kon zo voorspeld worden. De flessenhals was weer volmaakt.

Hoe moeilijk is de voorspelling dat een of andere dag wel iemand daarop zou reclameren ?Ziehier het aktiecommittée Deprez was geboren... Wie het verhaal tot hier gevolgd is snapt het. De politiek zou wel deze groep omarmen en doodknuffelen. Bij deze werd duidelijk dat de straat éénrichtingsverkeer zou worden. Er rijden 2100 auto's in één richting en 1900auto's per dag in de andere richting ...

Het voorstel van het aktiecommittee was het verkeer van Harelbeke doorlaten, en het verkeer van Zwevegem omleiden. Waarom dit logisch voorstel ? Wel rechts blijft rechts rijden, en dus niemand moet veranderen van richting; De toegangsweg van Zwevegem is zo aangelegd dat je intuïtief omrijdt langs de eiktronk. De toegangsweg langs de Spinnerijstraat is aangelegd dat je intuïtief omrijdt langs de politieke gevangenstraat. Dus wie goed kijkt naar het plan ziet dat nu vandaag alle toegangswegen naar Stasegemcentrum dicht zijn...

Dus Stasegem moet verkeersluw worden.

Is dit de wens van het dorp of de natte droom van enkele bewoners die Stasegem willen reduceren tot een residentiele wijk ? Je bouwt 400 huizen bij, en denkt dat dit geen impact zal hebben op het verkeer ??

In elk geval de statistieken bewijzen dat het verkeer zo niet loopt. Wat voorspeld werd door dit kaartje, dat het verkeer zich zou herverdelen en sluipen door het dorp, gebeurde ook... De democratie van de auto bestaat niet voor enkele politici, nochthans is meten weten. De vrije keuze en de basisbehoefte van de burger om zijn mobiliteit te organiseren zie je in de cijfers...

Ineens word er een 'crisis vergadering' belegd. Er is een probleem. De Generaal deprezstraat krijgt nu 2700 voertuigen te verwerken en de ommegangstraat 1700 voertuigen...

Zoals voorspeld begint iedereen rond het blokje te rijden... Een verkeersas niet kan dichtgeknepen worden.. Dat is ook duidelijk voor mij

Wat doet de politiek ? Volharden in de boosheid, en verder het Kommittée Deprez als dekmantel gebruiken voor haar natte residentiële droom ? Wat gebeurt er denk je ? Inderdaad een voorstel werd onder deze paraplu besproken in de gemeenteraad Harelbeke... Hoe 'pseudo' democratie zijn dekmantel gebruikt... Of moeten we spreken over een rabiate groene dictatuur ? worden wij straks een ecoloigshce mormonengemeenschap die zich terug verplaatsen met paard en kar ?

Dus rijden we allemaal samen 1.400.000km per jaar om ...

Dat kan niet zul je denken ?... Jawel: 2000 auto's die een ommetje maken van 1 kilometer, is op 364 dagen 700,000 kilometer omrijden... EN dat verbruikt 36,000 euro mazout/benzine. Aan een verbruik van 5liter gerekend.. Er rijden net zo goed 30 liter slurpende vrachtwagens tientallen kilometers om, of mijn cijfer is een serieuze onderschatting van het echte meerverbruik. 40 keer rond de aardbol omrijden met een moderne 'efficient dynamics' verbruikt 80.000 euro brandstof..

Diezelfde groene beleidsmakers krijgen vermoedelijk nog altijd een orgasme van hun openbare verlichting die ze snachts doven... Tot er s'nachts een van de Trukendoos zal komen en omvergereden zal worden met dank aan deze lichtdoof aktie. En kijk eens hier. Twee speerpunten van het groene beleid die netjes niets bijbrengen tot het welzijn van de burger ? Of wel misschien ? De cijfers liegen niet...

We citeren dit trotse artikel op de website van Harelbeke: In Harelbeke staan er 5.242 lichtpunten met een totaal vermogen op de gemeentewegen van 559 kW. Het totale jaarverbruik wordt geraamd op 2.367.650 kWh. Door het doven zal de openbare verlichting 1040 uur minder branden. Dit betekent een minverbruik van 582.088 kWh. Momenteel is de kostprijs voor energie voor openbare verlichting in Harelbeke 0,15 euro/kWh. De jaarlijkse besparing bedraagt aldus 87.313 euro.

En wat als iedereen nu 2 km moet omrijden om aan zijn huis te kunnen ? Juist ja dan verbruiken wij straks 80,000 euro meer.. .met dank aan de visie om Stasegem verkeersluw te maken... De burger mag 80.000euro meer verbruiken, de belastingen van Harelbeke stijgen naar historische hoogtes, en toch wordt 80.000 euro minder dienstverlening geleverd ?

Maar je vraagt u nu af vanwaar komt dat idee ? Waar zijn al die doden en gewonden die ze helpen voorkomen ? Waar is die knik in de statistieken ? Hoe komen ze daarbij dat wij allemaal te snel rijden en waarom lijkt al die beleidsmaatregelen niet te werken ? Waarom springen wij niet op de fiets, en waarom rijden wij nog altijd met de auto naar de bakker ?

De vraag van 80,000euro. Wil iedereen wel elke dag 2 kilometer omrijden om een groen droom van een verkeersarm centrum te maken?

Nog hallucinanter is het antwoord die je opvangt op de nuchtere vraag, of je voldoende rekening houdt met de zelfstandigen ? Juist ja, het antwoord is 'de boom in' De groene politiek krijgt duidelijk zijn stem niet van die twintig zelfstandigen.. En als die zaken hier doodbloeden is dat hun geen zorg... Een dorpscentrum de flow veranderen verandert wel het clienteel van de handelszaken en dat vinden van langs om meer zelfstandigen niet leuk meer..Ik denk dat wij evenveel recht hebben op reclameren dan de burgers die vinden dat hun straat verkeersarm moet zijn.. Wij kiezen voor een vestiging in een 'verkeersrijke straat' en niet voor een verkeersarm centrum... Die flow telkens gaan veranderen is in feite spelen met het leven van zelfstandigen... En niemand die bereid is die zelfstandigen te vergoeden zeker ? Als we samen terugmoeten naar de middeleeuwen, dan kun je dit toch wel beter democratisch onderbouwen zou ik denken..

Het egoïsme van de lokale bewoner die een huis koopt langs een drukke straat en dan de politiek gebruikt om zijn straat verkeersvrij te krijgen staat in schril contrast met de keuze van de zelfstandige om een 'leefbaar' bedrijf open te houden op een liefst drukke weg. En die constateert dat het kaas van zijn brood gepikt wordt door een cumul van drie beslissingen. Het is voor de zelfstandigen stilletjes aan genoeg !

Mogen we eens wat visie etaleren ?

Als je de Gen Deprezstraat verkeersarm wilt maken, moet je beginnen met de Beneluxlaan af te werken... aha dat zijn we eventjes handig vergeten met dank aan de eeuwige bezuinigingen... De melkkoe auto mag 12miljard belastingen ophoesten, maar er moet zeker geen wegen meer gebouwd worden met een fossielvrije toekomst in het verschiet...

Wel als je het mij vraagt: binnen 10 jaar rijden we met electrische zelfrijdende wagens, dan zijn er significant minder ongevallen, is er significant minder lawaai, is de mobiliteit significant anders... Zijn onze straten klaar voor google Car ? Nee , onze straten in Harelbeke zijn 'patchwork'... Als je visie wilt hebben werk je aan die visie... Zorg je dat er lijnen staan op de weg, dat er duidelijke eenduidige wegen bestaan met duidelijke rijstroken en duidelijke fietspaden, met voorsorteerstroken etc... en stop je met low-budget solution patchwork te doen. Kijk eens naar Nederland, en je gaat versteld staan van het verschil in aanpak voor verkeersveiligheid, en het verschil aan mobiliteit. Nederland zit jaar na jaar zijn dodental dalen, ondanks een stijging van de snelheid op de snelwegen naar 140km/uur.. Wat een contrast met Vlaanderen... Nederland doet het dan toch beter... Het is duidelijk dat Nederland werkt aan een beleid, en dat Vlaanderen klungelt.

Veiligheid gaat dus niet over snelheidsbeperkingen, flitsboetes, paaltjes zetten en hindernissen, maar gaat over scheiding van parking, fietsen, traktor, vrachtwagens en normale wegen. Neem de expressweg Deerlijk/izegem als voorbeeld in de gedachte. Een tweevaksweg met ronde punten waar op veilige manier aardig wat verkeer door trekt. Veiligheid gaat over eenduidige wegenbouw en niet drievakswegen met aangrenzende parkeerstroken die dan met bloembakken/hindernissen terug versmald worden... naar tweevakswegen...

Er zit duidelijk een 'low budget solution amateurisme' die reflecteteert in de Harelbeekse road design. Een verkeersas Gen Deprezstraat veilig maken is iedereen een parking geven achteraan, en een parkeerverbod vooraan. Is de straat aflijnen met brede voetpaden, fietspaden en duidelijke rijstroken en niet die anarchie die al jaren daar heerst.

Veiligheid is dus niet de auto verbannen uit de straten... Veiligheid is road design en overleg met collision detect op de wagens... En jawel die verkeerspaaltjes doen mijn afstandsradars 'piepen' … Niet iedereen is natuurlijk even begeesterd van de nieuwe Tesla, en Self-driving car technologie. Die hebben dus niet door dat binnen 10 jaar we onze wagen onder een Solar Carport parkeren en opladen. Dus een toekomstvisie zorgt dat alle huizen een Solar carport kunnen bouwen..

Dat diezelfde wagen autonoom kan rijden, en uw kind naar school kan brengen. Dat diezelfde wagen u naar u werk kan brengen terwijl je nog het verslag zit te lezen. Dat het openbaar vervoer geen plaats meer heeft in dat geheel... Dat de wagen ondanks het verdwijnen van fossiele brandstoffen zal blijven rijden. De auto is de basis van onze mobiliteit. En mobiliteit betekent goedkoper winkelen (en ja zelfs de toekomstvisie van de koerierdienst van de internetwinkel wil ook liefst voor uw deur parkeren) , en meer verdienen (iedereen wil zo goedkoop en snel mogelijk op zijn werk geraken)

Dus Stasegem: tijd voor een stevig debat zeker ?