Wie betaalt veruit de meeste belastingen in België?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Betalen rijke Belgen genoeg belastingen: wat zijn de cijfers?

De strijd tussen Peeters van de CD&V en de NVA lijkt nu toch wat lijkt te zijn gaan liggen, of is toch tenminste naar de achtergrond verdreven. Toch blijft de vraag of de sterkste schouders wel genoeg bijdragen nog steeds actueel. Nog steeds swingen immers de uitgaven zo gigantisch de pan uit, dat het nog steeds onmogelijk blijkt om dat allemaal met de al enorm hoge belastingen te betalen.

De vraag is: dragen de sterkste schouders wel genoeg van de lasten?

De Belgische overheid is wettelijke transparantie verplicht, en publiceert daarom veelvuldig statistieken, met exacte cijfers over inkomsten en uitgaven. Die files zijn te downloaden op de overheidswebsite: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/

Ook voor elke lezer van NewsMonkey is die statistiek vrij toegankelijk.

Zo is er een spreadsheet beschikbaar over inkomsten uit belastingen en door welke inkomensgroep (rijk of arm) die worden betaald. Het lijkt technisch, maar is niet geweldig moeilijk te begrijpen. In de figuur kan je zien per ‘decimen’ van inkomensgroep, hoeveel belasting die betaalt. (De laagste 10%, dan de volgende 10%, dus tussen 10 en 20, enzovoort).

De cijfers in de tabel komen dus van de overheidssite, en zijn verifieerbaar en ongemanipuleerd.

We hebben er enkel de extra groene kolommen rechts en kleur aan toegevoegd.

Deze groene kolommen bevatten de ‘cumul’. Dat betekent dat daar de cijfers staan van de som van de decimen tot aan die lijn, ofwel de som van de belastingen die de onderliggende decimen betalen.

De roze vakjes geven de onderste helft van inkomen van alle Belgen weer, de blauwe de rijkste helft

Als dat te technisch is, onthou enkel dit: het getal in het zwarte vierkantje geeft het totaal weer, van alle belastingen die door de onderste helft van de inkomens wordt betaald. Dat is in totaal slechts 6,5% van alle belastingen. Of alle mensen samen die in de onderste helft van de inkomens zitten betalen nog geen 7% van alle belastingen.

Dat betekent tegelijk dat de rijkste helft van de inkomens in België een duizelingwekkend totaal van 93,5% van alle belastingen betalen. Je kan dus concluderen dat de rijkste helft van de Belgen in 2014 (meest recente cijfers) ruim meer dan 90% van alle belastingen betalen.

Het lijkt dan onmogelijk nog te beweren dat de sterkste schouder niet genoeg lasten dragen.

We kunnen ook kijken naar de rijkste 10%, dus niet gewoon de bovenste helft, maar de 10% meest geprivilegieerden. Hoeveel lasten dragen die dan bij?

Ook daar is vast te stellen dat ze behoorlijk bijdragen; en dat is te concluderen uit het cijfer dat blauw omcirkeld is. Die 54,25% is wat de onderste 90% bijdraagt.

Bijna de helft, complementair 45,75% van alle belastingen wordt bijgedragen door de rijkste 10% ...

Ook hier kan je moeilijk zeggen dat die niet (genoeg) bijdragen ….

En wat dan met de echt rijke stinkerds? Ontsnappen die niet aan zowat alle belastingen?! Dat moet toch wel als je de nationale pers en vakbonden mag geloven.

Verrassend genoeg klopt ook dat echt niet .

De absoluut 1% rijkste stinkerds van België betalen 11,13% van alle belastingen. Dat betekent dat de 1% absoluut rijkste stinkerds in verhouding nu al ruim meer dan 10x meer belastingen betalen dan alle andere gemiddelde Belgen samen ...

Nogmaals: deze cijfers komen van de Belgische overheid, en zijn aangereikt door fiscale ambtenaren. Men kan/moet er dus van uit gaan dat deze niet zijn gemanipuleerd, en iedereen kan ze verifiëren …

Hoe graag we ook geloven dat er bij de rijken nog genoeg geld te halen valt, de redelijkheid is daar al lang overschreden.

Blijft wel de vraag waarom we niet al lang allemaal rijk zijn als het overheidsbeslag zelfs gemiddeld al meer dan 50% bedraagt … Naar wie/waar gaat dat geld dan allemaal in godsnaam naartoe?!