Minister Jambon: "Extra waakzaamheid bij kerstmarkten in ons land"

De terreurdreiging in België blijft voorlopig op niveau 3. "Niveau 4 vraagt concrete aanwijzingen, die zijn er voorlopig niet", zo zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij zegt dat er wel extra waakzaamheid is rond de kerstmarkten. "De risico-analyse is telkens voor de locale politie, maar er is natuurlijk overleg met het crisiscentrum."

Kunnen ook kerstmarkten of andere events met veel publiek een doelwit zijn in België? Want de aanslag in Berlijn, met een vrachtwagen, gebeurde quasi exact zoals de aanslag in Nice verliep.

Op Radio 1 stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat er wel degelijk "al contact geweest is over die kerstmarkten". "Onze diensten volgen dat op de voet." Maar Jambon bevestigt ook dat niveau 3 blijft gelden, voor de terreurdreiging. "Niveau 4, dat betekent dat we heel concrete aanwijzingen hebben. Dat is niet het geval."

"Kerstmarkten zijn al eens een soort doelwit geweest, uitgesloten is het niet. We hebben aan de locale politie gevraagd om extra waakzaam te zijn. Want die beveiliging is in de eerste plaats een locale aangelegenheid. En ook de risico-analyse is een locale bevoegdheid. Zij zijn de grootste experten op het terrein. In overleg met het Crisiscentrum wordt dan de beste aanpak bepaald. Na Berlijn kan ik mij voorstellen dat locale besturen dat nog eens gaan evolueren."

Jambon gaf ook nog mee dat "we telkens met OCAD bekijken we hoe we de situatie moeten evolueren." De nationale Veiligheidsraad komt morgen bijeen, dat was al zo gepland. "

Onder meer in Antwerpen en Brussel is de kerstmarkt al specifiek opnieuw onderzocht op aanslagen.

Lees meer