Met dit voorstel weten Vlaamse docenten niet meer of zij een examen van ‘Kevin’ of ‘Mohammed’ verbeteren

“Zet geen namen meer bovenaan examens. Laat docenten ze anoniem verbeteren.” Dat is het opmerkelijke voorstel van drie academici van de KU Leuven om vooroordelen in het onderwijs weg te werken. Maar niet iedereen is gewonnen voor het idee.

Drie academici van de KU Leuven pleiten in De Standaard voor een anonimisering van examens om de beoordeling objectief te houden.

Door zogeheten blind grading in te voeren in alle Vlaamse Universiteiten en hogescholen zouden afkomst, geslacht of reputatie van de student minder een rol spelen. En dat bevordert de gelijke kansen. Enkel het studentennummer zou op het examen genoteerd worden.

Oneerlijke verhouding

“Iedereen heeft bewust of onbewust vooronderstellingen over de realiteit. Maar ze kleuren de examenresultaten en zorgen ervoor dat het resultaat niet objectief is", vertelt Johan Lievens aan De Redactie.

"Zo kan het zijn dat een docent onbewust een vrouwelijk naam associeert met het idee dat vrouwen minder sterk zijn in techniek en hen als gevolg onbewust een slechtere quotatie geeft op technische vakken."

Iedereen gelijk

"Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de onbewuste associatie tussen een Vlaamse naam en studie-ijver, waardoor een minder Vlaams klinkende naam slechter beoordeeld wordt. En ook de reputatie van een student kan meespelen in de beoordeling", zegt Lievens.

Peter Van Petegem, hoogleraar Onderwijswetenschappen van de UAntwerpen, zegt in De Standaard dat de bias inderdaad, bewust en onbewust, bestaat. "Bijvoorbeeld bij een goede student die het minder goed doet dan verwacht, bestaat de kans dat de docent minder grondig op zoek gaat naar fouten."

"Geen robots"

De rector ven de KU Leuven Rik Torfs is niet gewonnen voor het idee. "Dat gaan we nooit opleggen. Studenten zijn trouwens geen anonieme mensen”, schrijft hij op Twitter.

Lievens is het eens met dat laatste. "Ook wij vinden niet dat studenten robots zijn en we zijn absoluut geen voorstander van gerobotiseerd onderwijs. Maar in grote groepen mensen moeten examens perfect anoniem kunnen worden afgenomen."

"Met het pleidooi willen we trouwens absoluut geen beschuldigende vinger naar de docent opsteken. We willen alleen kijken hoe de examens voor ons allemaal eerlijker kunnen verlopen. We moeten ons vooral bewust zijn dat vooronderstellingen bestaan en die uitsluiten waar nodig."

Als het voorstel effectief wordt doorgevoerd, is het nog maar de vraag hoe de beoordelingen van mondelinge examens, stages of groepswerken aangepakt gaan worden.

Lees meer