Wonen langs drukke weg geeft meer kans op dementie volgens nieuwe studie, maar je moet niet meteen verhuizen

Wat maakt het uit of je in een kalme straat of langs een drukke weg woont? Veel, zo blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancelet. Je zou een grotere kans op dementie lopen als je dicht bij een drukke weg woont. Maar gelukkig moet je niet meteen verhuizen, want de resultaten moeten gerelativeerd worden.

De studie onderzocht meer dan 2 miljoen Canadezen uit de provincie Ontario en concludeerde dat tien procent van de onderzochte dementiegevallen verbonden is aan de weg waarlangs ze wonen.

"Dit onderzoek is geloofwaardig, des te meer omdat het het eerste grootschalige onderzoek is dat naar verbanden zocht tussen dementie enerzijds en wonen aan een drukke weg anderzijds", zegt Julie van der Zee aan newsmonkey. Ze is gespecialiseerd in Translationele Genetica aan de VIB - Uantwerp Centre for Molecular Neurlogogy.

Mensen die binnen 50 meter van een drukke weg wonen zouden volgens de studie 7 procent meer kans maken op dementie in vergelijking met wie meer dan 300 meter van zo’n drukke weg woont. Voor mensen die tussen 50 tot 100 meter afstand wonen, is dat 4 procent groter. Bij 100 tot 200 meter is de kans 2 procent groter.

Verhuizen?

Maar geen paniek, je moet niet meteen verhuizen als je langs een drukke weg woont. "Er zijn verbanden aangetoond, maar er is geen sprake van causaliteit. Waterdicht zijn de resultaten dus niet. Vervolgonderzoek is meer dan nodig om eenduidige uitspraken te kunnen doen", zegt van der Zee.

Deze factoren liggen mogelijk aan de basis

Volgens de Canadese studie zijn uitlaatgassen zoals fijnstof schadelijker voor de hersenen waardoor sneller dementie opduikt. "Maar er zijn ook andere mogelijke factoren", geeft van der Zee aan. "Zo zou je de sociaal-economische status kunnen nagaan, die lager zou liggen bij mensen die bij drukke wegen wonen. Maar ook hier zijn vervolgstudies voor nodig om tot grondige conclusies te komen."

Lees meer