Energieleningen nu ook bij banken voor 2 procent

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Energie minister Bart Tommelein heeft commerciële banken kunnen overtuigen om de rentevoet op energieleningen te verlagen. Vooralsnog hebben ING, BNP Paribas Fortis en Bpost Bank aangegeven dat ze het minimum JKP op dit type kredieten zullen brengen naar 2 procent, of lager.

Vóór de overeenkomst lag bij de banken het minimum rentetarief voor een energielening, ook bekend als groene lening of ecokrediet, ergens tussen 3 procent en 4 procent. Minister Tommelein heeft goede hoop dat hij ook andere banken kan meekrijgen met de JKP verlaging.

Drempels wegwerpen voor energiebesparende werken aan de woning

Voor goedkope leningen voor energiebesparende werken moesten Vlaamse woningbezitters zich tot nu toe wenden tot Energiehuizen. De administratieve omslachtigheid bij deze overheidsinstellingen was, en is, voor menigeen een barrière. Doordat nu ook de algemene banken lage kredietkosten aanbieden verwacht de overheid dat meer Belgen zullen besluiten om de woning energiezuiniger te maken.

Vooral de installatie van zonnepanelen is een speerpunt van Tommelein. In een recent interview gaf de bewindsman aan te hopen dat eenieder die het kan, zonnepanelen laat leggen. “We willen de drempels wegwerken om in zonne-energie te investeren. Burgers, maar ook bedrijven en overheden moeten kunnen investeren in zonnepanelen.”

Een ecokrediet met 2 procent JKP

Energieleningen zijn er voor meer dan alleen het plaatsen van zonnepanelen. Ook andere energiebesparende werken, zoals het isoleren van daken, vloeren, muren en ramen, het vervangen van oude verwarmingsketels en het plaatsen van thermische kranen mogen met dit krediet gefinancierd worden. Banken beoordelen een aanvraag op basis van offertes, om te bepalen als er werkelijk sprake is van ecologische verbouwingen.

Indien een huiseigenaar in aanmerking komt voor een energielening met 2 procent JKP betekent dit dat op een leenbedrag van € 10.000 (looptijd = 10 jaar) jaarlijks € 104 aan kosten moet worden betaald. Per maand bedragen de kredietkosten dus slechts € 9. Opgeteld bij de kapitaalaflossing van € 83 moet maandelijks in totaal € 92 met de bank worden verrekend.

Voor een doorsnee woning is het goed mogelijk dat dit bedrag elke maand wordt terug verdiend, omdat de energierekening aanzienlijk lager wordt als gevolg van de ecologische werken. Hierdoor blijft de investering financieel neutraal gedurende de volledige looptijd van het krediet. En als de bankschuld na 10 jaar in zijn geheel is afbetaald blijft er alleen maar winst over. Hier kan je verschillende soorten energieleningen gratis vergelijken en duidelijke informatie krijgen over de JKP.

Noot: Bij commerciële banken geldt een geadverteerd minimumtarief op een kredietformule niet automatisch voor eenieder. De instellingen maken eerst een analyse van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Bij een verhoogd risico kan een hoger JKP dan het minimum worden gehanteerd.