Apothekers zijn beter af als ambtenaar betaald

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

opinieDe wiskunde is gewoon een regel van drie: er werken 13.000 apothekers en personeelsleden in de distributie van geneesmiddelen. Een ambtenaar niveau Universitair anciënniteit 10 jaar verdient 3.797,99 euro per maand, of meer dan 50.000 euro bruto per jaar. Meer dan 650 miljoen euro is de honorariummassa van alle apothekers tewerkgesteld als ambtenaar. De huidige honorarium massa van apothekers bedraagt 567 miljoen op de terugbetaalde geneesmiddelen ... Onze overheid betaalt ons minder dan moesten we betaald worden als ambtenaar.

En ja, de apothekers zien dat zitten want als ambtenaar:

 • 36u werkweek met 4 uur koffiepauze.
 • 4 weken congé met vakantiegeld 92% van de bruto maandwedde en tot 1 maand rimpeldagen vanaf 50+
 • 3.200 euro pensioen
 • congressen en opleidingen volgens tijdens de werkuren
 • haard- en standplaatstoelage (98,43€/maand 49,22€/maand) , premie competentieontwikkeling, projecttoelage (zoals voor recipe bvb), toelage voor tweetaligheid (alle apothekers zijn tweetalig jawel), toelage voor prestaties buiten de normale wachturen (de wachtdienst uiteraard), premie voor leidinggevenden (standaard voor elke apotheker), reizen in 1ste klas (die valt nu jammer genoeg weg maar we willen niet moeilijk doen gewoon van altijd te betalen), gratis gesyndiceerd, een dagje vrij om bloed te geven, half jaartje vroeger op pensioen met de gecumuleerde niet-ziektedagen (bron www.fedweb.belgium.be/nl)
 • ofwel misschien shoppen bij de Vlaamse gemeenschap? Daar krijgen we maaltijdcheques, hospitalisatievergoeding, begrafenisvergoeding (eenmalig uiteraard), breedbandvergoeding (scheelt weer 50 euro per maand ), rechtsbijstand, dienstwagen (uiteraard geneesmiddelen moeten kunnen thuis geleverd worden), tussenkomst voor brilglazen en monturen voor beeldschermwerkers (nog eens 500euro), gratis griepvaccinatie. (Bron http://overheid.vlaanderen.be/sociale-voordelen)
 • Ofwel shoppen bij de Provincie: dat wordt dan 35 dagen vakantie, en glijdende werkuren. (bron http://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/onze-troeven.html)

Vergelijk dit met nu, onze huidige context:

 • 65u per week werken
 • 2 weken congé
 • investering van 500.000 euro gebouw, 150.000 euro inrichting, 150.000 euro inventaris
 • 800 euro pensioen en 5.000 euro per jaar bijkomend sparen voor uw pensioen
 • risico stockbeheer, bezuinigingen, en kosten boekhouding, tarificatie gaan af van uw inkomen probleem met controles van fiscus, inspecties, voedsel inspectie etc
 • tegenstrijdig belang meer tussen overheid en privésector
 • moordende concurrentie tussen de apothekers onderling
 • we worden behandeld als de groep waar altijd meer moet bezuinigd worden
 • niemand lijkt te onderhandelen over voordelen alle aard, werkvoorwaarden zoals wachtdiensten
 • nee zeggen tegen patient die iets vraagt op voorschrift is een tegenstrijdig belang

Welke evoluties zou je dan zien?

Wel, als apotheken werken zoals de NMBS kunnen we er gerust in zijn, er zal met slakkentempo gemoderniseerd worden. Het heeft 20 jaar geduurd vooraleer de wissels geautomatiseerd werden zodat treinen niet meer botsen ... Waar nu computers en software aan een onwerkbaar tempo van om de maand een verandering, moderniseren, verwacht je dat je een budget aanvraagt voor een softwareaanpassing, en na 10 jaar zal dit goedgekeurd worden.

Apotheken gaan dus werken als staatsbedrijven. Overgedimensioneerd qua overhead structuur, en permanent bezuinigd on the floor, op de werkvoorwaarden on the floor. Zoals bij de ziekenhuizen, worden verpleegsters tijdens nachtdienst verondersteld van kilometers rond te hollen over 4 verdiepen en aandacht te geven aan 200 mensen die hen met een bieper kunnen opbiepen en deze allemaal binnen de vijf minuten in bed te stoppen, een glaasje water te geven, de TV uit te doen, nog een pilletje tussen de tanden duwen, etc... Beeld u in, je gaat naar de apotheek, er zitten er daar vier te babbelen in een kantoortje achteraan, ondertussen staat er daar één op zijn gemak verder te werken, zoals bij de Post. Of er worden geneesmiddelen in stock gelegd die niemand koopt, maar om het budget niet te verliezen voor volgend jaar. Zoals bij het leger.

We mogen niet cynisch doen natuurlijk dus eerlijk wat zou er veranderen?

De stockbeheer heeft geen risico, dus apothekers gaan veel te grote stocks aanleggen, en van bovenuit gaat met de software veranderen om te zorgen dat de stock geminimaliseerd wordt. Het zal dus onwerkbaar minimaal worden, of à la limite alles op bestelling. Het wordt dus een delicate oefening tussen gemak voor de patiënt en kostprijs voor de overheid. Sowieso zal de patiënt hier aan het kortste touwtje trekken. Verwacht dus geen enkele empathie onder de begrotingsdictatuur. De apotheek wordt zo een communistische lege winkel.

De gebouwen, gaan gefusioneerd worden naar de helft van de huidige apotheken, want een of andere ambtenaar zal dan uitgedacht hebben dat dit de investering in infrastructuur kan halveren. Ondanks die gehalveerde infrastructuur zal echter de kostprijs door normeringen weer opgeklopt worden. Het resultaat zoals je ziet bij rusthuizen waar de OCMW rusthuizen dubbel zoveel kosten qua constructie en onderhoud versus de privé rusthuizen. De infrastructuur wordt een nul operatie in kostprijs, en een halvering van het serviceniveau

De openingsuren, aangezien we maar half zoveel apotheken hebben, zal nog aardig lukken om in drie ploegenstelsel ongeveer een gelijkwaardig serviceniveau te halen. Als je het vergelijkt met de banken, dan zie je daar dat automatisering hand in hand met overbelasting van arbeid, de sector zichzelf geautomatiseerd heeft. De sector heeft zichzelf weggesaneerd, is nauwelijks nog 8 uur open. Verwacht nu niet dat de overheid ineens budget heeft om alle apotheken te automatiseren, integendeel dit wordt dan een dertigjarenplan. En verwacht inderdaad dat de openingsuren met onzichtbare hand gaan versmallen... bij gebrek aan personeel zal dit heten.

De wachtdiensten: doodeenvoudig, dit wordt ook weggesaneerd. Er rijden toch ook geen bussen 's nachts ? Als het erop aankomt de privé deze service te doen aanbieden lijkt dit in de ambtelijke logica doodnormaal. Daarentegen in een structuur die je zelf exploiteert wordt dit gewoon gesaneerd, want overuren kosten geld, en wat de wachtdienst opbrengt is peanuts.

Het aankoopbeleid. Er zal daar wel een of andere clevere gast ineens denken dat hij rechtstreeks moet onderhandelen over alle geneesmiddelen met de fabrikanten. En ja, als je mag substitueren, is daar wel een en ander te verdienen. En jawel het zal wel lukken om bepaalde groepen geneesmiddelen zoals de vaccins die in concurrentie zitten aan de scherpste prijs te kopen. Maar of het veel zal schelen met wat nu gebeurt ? Een Humira zie ik op die manier geen cent goedkoper worden.. Maar bekijk de anomalie: wij apothekers worden nog altijd stiefmoederlijk behandeld ivm substitueren... En toch is het gaande praktijk, en toch wordt het in alle landen van de wereld als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Niet in bananenrepubliek België... want stel u voor dat uw rendement teveel stijgt ?

Get the deal done: Laten we de wiskunde verfijnen

De deal zit zo

 • het goeie nieuws is, de overheid bespaart 577 miljoen euro distributiekosten. Dat is dan van eerste keer een besparing die ze kan inschrijven in haar begroting. Uiteraard komen daar nieuwe uitgaven in het verschiet.

 • Het tweede goeie nieuws is dat de overheid als eigenaar de winst krijgt van de rest van de geneesmiddelen. Wat haar een extra 500 miljoen opbrengt. De overheid krijgt al 60 miljoen BTW,daarom schrijft ze beter 440 miljoen in, het netto bedrag.

  Laten we de betaling van geneesmiddelen vereenvoudigen: gewoon gratis afhalen en het remgeld komt bij de ziekenbondfactuur. Gratis geneeskunde, en geen cash in de apotheek, dat wordt absoluut veilig en efficient werken.

 • alle Pharmanet, LOK netwerken en andere systemen kunnen afgeschaft worden. De overheid bepaalt gewoon wat de apothekers afleveren de substitutie discussie en de 60% goedkoop voorschrijven targets wordt bij deze opgeborgen. De apotheken leveren vanaf dan gedwee 100% goedkoop af. Er hangt daar een besparing in de lucht. Dat is duidelijk, de substitutie die nu door ambtenaren aan artsen opgelegd wordt, wordt dan vanzelf gerealiseerd.

 • alle apotheken worden de gebouwen gekocht, of gehuurd. Aangezien onze arme overheid permanent een begrotingstekort heeft, zal de tweede optie gekozen worden. Een gebouw van 500,000 euro vraagt een marktconforme huurprijs van 5% per jaar. 3% voor het onderhoud en 2% voor het rendement. Derhalve wordt dit 25,000euro per apotheek huurprijs. Dit komt neer op 125miljoen euro uitgaven per jaar. Ze krijgt daarvoor een fantastische zichtbaarheid bij de burger, 5000 gezondheids-outlets op maximaal 1 kilometer van elke burger duidelijk aangeduid met een groen kruis. De waarde van de infrastructuur gaat over een bedrag 50% van wat de Vlaamse overheid investeert in ziekenhuizen. Het is op die manier bekeken een prikje. Ze kan al deze gebouwen uitbouwen naar gezondheiscentra waar artsen op een kabinet kunnen komen werken. Uiteraard zal de overheid bezuinigen in de infrastructuur, maar daar moet een klein beetje faire solidariteit op zijn plaats zijn. Je kunt de mensen niet opzadelen met een financiële kater wanneer de regels van het spel zo ineens veranderd worden.

 • alle stocks en infrastructuur worden opgekocht aan waarde door de overheid. Dat wordt dan 5000x250,000euro = 1,25 miljard. Een kleine ontsporing van de begroting zoals we het gewend zijn te lezen. Maar uiteindelijk blijft dat zijn geld waard, dus de overheid verliest daar niets, ze heeft eens rendabel geïnvesteerd. In budget uitgedrukt moet je dit afschrijven over 10 jaar, en kost deze stock/infrastructuur 125 miljoen per jaar. Uiteraard is er een delicaat evenwicht tussen aankoop en verkoop, want geneesmiddelen vervallen, en moet die stocks permanent aangepast worden. Een centrale dienst kan met big data echter wonderen doen. Op dat niveau georganiseerd moet het lukken om de privé efficiëntie te benaderen. Miraculeus bestaat er ook een eenvoudigere oplossing: verleng gewoon de vervaldatum van de geneesmiddelen en uw stock-kost daalt.

 • alle apothekers en bedienden ( 13,000 mensen, in totaal 20,000 mensen tewerkgesteld in de distributie van farmacie) krijgen een contract met de overheid inclusief hun anciënniteit à rato van 50,000 euro per jaar. Dit kost dan 650 miljoen euro, maar we denken dat de overheid daar niet moeilijk moet over doen, zij kan toch de nieuwe ambtenaren niet minder betalen dan de oude. OK toegegeven er is daar een 'verstaatsing' van de werking: de nieuwe ambtenaren moeten maar 36 uur werken, terwijl de apotheken 65 uur open zijn. Dus dat vraagt sowieso een ploegenstelsel en een fusie van de apotheken. Of we de distributie nog gaan realiseren met 13,000 is mij niet direct duidelijk. Vermoedelijk gaat de overheid gewoon beslissen dat apotheken maar 36 u moeten open doen, met wat glijdende opties. We staan daar allemaal open voor. We willen niet in het prille begin moeilijk doen over dergelijke details.

 • Alle informatie wordt verwerkt door boekhoudkantoren, tarificatiediensten, ICT diensten, betalingsfacilitators, verzendingsdiensten, verpakken per eenheid diensten, electriciteit, aardgas, internet etc Al die diensten die ogenschijnlijk maar 1-2% van uw inkomen nemen cijferen gemakkelijk gecumuleerd tot 30% van een apotheker zijn inkomsten. Sommige kosten kunnen een paar procentpunten goedkoper worden, maar de meeste kosten gaan blijven staan. Reken dus op 300miljoen kosten per jaar. Wat ook geniaal is bij de overheid, dat die kosten onzichtbaar worden op de begroting. Niemand die de som maakt van de kostprijs van het koningshuis. Of niemand die uitrekent wat de som is van de cumul van sociale voordelen ( sociaal inkomen + sociale tarieven (trein-arts-geneesmiddelen etc) + sociale woning + stookoliefonds + vakantie bij ziekenbond + kot van unief + subsidies isolatie + ...)

 • Een laatste detail is de budgettaire impact van het uitgesteld loon De actuariële waarde van de uitgestelde lonen van 5000 apothekers is iets die zichtbaar gaat worden na 10-20 jaar. Maar laten we zeggen voor de apotheker is het verschil merkwaardig. 20 jaar op pensioen gaan aan een ambtenarenloon brengt bruto 576,000 euro meer in het laatje. Het betekent gewoon een staatsschuld die 5,7miljard hoger wordt, of 1,4% BNP. Wat is 1,4% BNP op een staatsschuld van 106% BNP , 1,4% is een detail. Hoe kleef je daar een budget op ? Wel eenvoudigweg deel de waarde van dit meer pensioen door 40 jaren arbeid, en je komt uit op 14K per personeelslid per jaar. In begroting uitgedrukt per 40 jaar is dat 187Miljoen meer kosten voor de overheid. Het venijn of de bonus zit in de staart. 1% meer ambtenaren zorgt voor 1.4% BNP tekort. Je zou ook de redenering hier kunnen omdraaien en vaststellen dat het ambtenarenpensioen verantwoordelijk is voor 50% van het Belgisch begortingstekort. We gaan hier niet in onze eigen voet schieten, we hameren gewoon op gelijke rechten.

Hoe moet het verder.

Het batig saldo op de begroting is -400 miljoen euro. We weten het, wij hebben hier geen rendabele investering voor de overheid. Maar dat is normaal, er is niemand die aan de rendabele investeringen voorstelt aan de overheid. Wij apothekers vinden dat uiteraard niet erg, want kijk, wij hebben toch dezelfde rechten als ambtenaren want wij zijn ook Belgische burgers, en proberen hier jawel een positieve bijdrage te leveren aan de volksgezondheid. De regering moet daar echt niet moeilijk over die, dit tekort zal nauwelijks zichtbaar zijn op de traditionele 9 miljard tekort. Het is zo vlug weggesaneerd bij de andere actoren van de privé.

Wij denken ook dat deze berekening illustreert dat de overheid vanaf nu op een tipping point zit. Het tipping point waar apothekers verlangen om ambtenaren te worden en niet meer opgejaagd te worden als aangeschoten wild. Het is ook het constructieve antwoord aan Maggie haar statement dat apothekers de rijken zijn die 'genoeg verdienen'. Hier ligt uw bewijs dat talent, risico, inzet, investeringen moeten niet meer beloond worden...