Dit is een serieus probleem: meisjes beginnen op hun 6 jaar al te geloven dat jongens van nature slimmer zijn

Een Amerikaanse studie bij kinderen heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe groot en problematisch de genderkloof is. Onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat meisjes rond hun zesde verjaardag beginnen geloven dat jongens van nature slimmer zijn, en dat ze bijgevolg minder aanleg of talent hebben. Helaas worden de resultaten nog altijd gereflecteerd in de maatschappij, waar belangrijke functies veel vaker door mannen dan door vrouwen worden ingenomen.

Het leek al onwaarschijnlijk dat vrouwen anno 2017 weer massaal op straat moesten komen, zoals een week geleden na de eedaflegging van Donald Trump. Een studie die in het blad Science gepubliceerd werd, geeft echter weinig hoop voor de toekomst. Onderzoekers van Princeton University, New York University en de universiteit van Illinois hebben bij 400 kinderen gevolgd hoe ze tegenover het talent van hun eigen geslacht staan. Op 5 jaar geloofden jongens en meisjes nog allemaal in hun eigen kunnen. Maar één jaar later was dat enkel bij de meisjes omgeslagen.

Vanaf hun zesde levensjaar beginnen meisjes dus te twijfelen aan hun mogelijkheden. Ze gaan geloven dat jongens meer talent hebben en slimmer zijn. Daar zijn tal van verklaringen voor, maar het is ook rond deze leeftijd dat kinderen in contact komen met de media. Andere factoren die een rol spelen zijn de leerkrachten op school, de ouders, en andere kinderen.

Intelligentie

Om de kinderen te testen moesten ze een verhaal lezen over iemand die "heel, heel slim" is. Alleen kregen ze in het verhaal nooit te zien wie de persoon is. Uiteindelijk moesten ze zelf het personage kiezen aan de hand van vier foto's, twee vrouwen en twee mannen. Op 5-jarige leeftijd kozen jongens voor de mannen, en meisjes voor de vrouwen. Bij de 6-jarigen was er geen verschil bij de jongens, maar meisjes begonnen nu toch ook vaker voor mannen te kiezen.

Voorts moesten ze een spelletje spelen dat voor sommigen werd aangekondigd als een spel waar je "heel, heel slim" voor moet zijn, en voor anderen als een spel waar je "heel, heel hard je best" voor moet doen. De meisjes bleken achteraf het tweede spelletje even leuk te vinden als de jongens, maar het spel waar ze zogezegd slim voor moesten zijn, vonden ze minder aangenaam.

Wat kunnen we daaruit afleiden? "De boodschap dat jonge kinderen worden blootgesteld aan het culturele idee dat intelligentie eerder een mannelijke dan een vrouwelijke kwaliteit zou zijn", legt professor Andrei Cimpian, één van de betrokken wetenschappers, uit aan de BBC. "Het is echt verontrustend dat die effecten op zo'n jonge leeftijd al opduiken. Wanneer je dit ziet, besef je hoe moeilijk de strijd zal worden."

Hard werken

Eerder kwamen dezelfde onderzoekers tot de conclusie dat vrouwen zich minder inschrijven naarmate studies als moeilijker in de betekenis van de nodige intelligentie worden beschouwd. Ze geloven dan ook dat het traject van jongeren en volwassenen al op de leeftijd van 5 of 6 jaar wordt beïnvloed. "Zelfs als de verschillen eerst klein zijn, dan kunnen ze zoals een sneeuwbal in iets veel groters veranderen."

Om hier iets aan te veranderen, zullen we dus diep moeten graven. Volgens Dr. Lin Bian, een andere onderzoeker, moeten ouders en leerkrachten veel meer de nadruk leggen op het belang van inzet en hard werken. Andere studies hebben immers al gesteld dat iedereen beter presteert wanneer ze geloven dat inzet de sleutel tot succes is.

Lees meer