Het is moeilijk te geloven, maar deze "verfrommelde zak" is onze oudste voorouder

Niet de aap, maar een minuscuul wezentje dat zo'n 540 miljoen jaar geleden op de zeebodem door de modder kroop, is onze oudste gekende voorvader. Het beestje werd ontdekt door onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en je vraagt je af hoe het kan dat we hieruit voortkomen.

Saccorhytus, wat letterlijk "verfrommelde zak" betekent, is de naam van het piepkleine schepseltje. Amper één millimeter groot en een gigantische mond, zo ging het beestje door het leven. Met die grote mond slokte hij zijn voedsel, wat vooral bestond uit kleinere diertjes, in één keer naar binnen. Maar wat vooral eigenaardig is, is dat hij geen anus had. Wat wil zeggen - je voelt het al aankomen - dat hij zijn afvalstoffen via diezelfde mond afscheidde.

De onderzoekers van Cambridge vonden zo'n 40 exemplaren in de provincie Shaanxi in centraal-China, waar de Saccorhytus zijn dagen doorbracht op de bodem van een ondiepe zee, al kruipend door de modder. Deze ontdekking is heel belangrijk omdat men zo hoopt te ontdekken hoe dit beestje evolueerde naar een visachtige om dan tot bij ons te komen, want dat moet een hele reis geweest zijn.

Voorganger kieuwen

Op de Saccorhytus zijn kegelvormige uitsteeksels, onder zijn dunne flexibele huid, te zien. Deze gebruikte hij om ingeslikt water af te scheiden. Exact zoals kieuwen. Vissen zouden immers pas 10 à 15 miljoen later op het toneel verschijnen.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat we voortkomen van een klein beestje met een grote mond, hij eet en gaat naar de wc uit diezelfde mond en hij kroop hele dagen door de modder.

Lees meer