Zaventem of het typische Not In My BackyYard-syndroom

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Waarom vliegen die vliegtuigen zo met een bocht boven BXL ?

ze zouden allemaal evengoed die andere as kunnen nemen en zo volledig BXL ontlasten ? Je zou denken dat de Vlamingen het doen voor de Brusselaars te pesten. En nog gekker, als ze die andere landingsbaan pakken, moeten ze gewoon zelfs geen bocht maken, dus dat tijdverlies om zo te moeten afdraaien lijkt volkomen van de pot gerukt pestgedrag ?

De waarheid is eenvoudiger: een vliegtuig stijgt ideaal op volgens de richting van de wind.

Wiki formuleert het zo:

Verkeersvliegtuigen gebruiken over het algemeen niet hun maximale vermogen om op te stijgen om zo de slijtage van de motor en in mindere mate ook geluidsoverlast te beperken. Vooraf wordt door de vliegers berekend wat het minimaal vereiste vermogen is. Dit is onder andere afhankelijk van het gewicht, de wind, de temperatuur en de lengte van de startbaan. Vóór de start is het, bij vliegtuigen met zuigermotoren, gebruikelijk om de motoren kortdurend op volle kracht te laten draaien om het toestel te controleren op eventuele motorstoringen. Hierna wordt het vliegtuig versneld tot de zogenaamde rotatiesnelheid (Vr). Deze term wordt gebruikt omdat het vliegtuig op die snelheid draait om de hoofdas van het landingsgestel.

Je kan altijd kaartjes tekenen waar vliegtuigen het ene moment boven BXL vliegen, en het andere moment niet. Dat hangt dus gewoon af van de windrichting. Dus vliegtuigen anders doen opstijgen is de maatschappijen in kosten jagen, nog meer emissie, nog meer lawaai.

Maar en daar zit de echte kat op de koord: het vervelende is dat de dominante windrichting boven BXL gaat... Als je dat lawaai weg wilt van Brussel dan moet je airport Ternat bouwen... en niet meer airport Zaventem.

Anderzijds, lijkt het centrum van BXL gespaard te blijven van vluchten. Een spreiding van de vluchten boven die zone zou 35000 vluchten per jaar boven BXL kunnen uitsmeren over alle inwoners van het oosten van BXL. Zeg maar dat je er 70% minder last van zou hebben.

Stel dat de Vlamingen nu eens redeneren zoals de Brusselaars, welke overlast bezorgt Brussel de rand ? En hoe kunnen we dat eens aan banden leggen.

Wat kunnen we allemaal uitvinden ?

Een Smog taks , of een taks op de vervuiling van Brussel die overwaait naar Vlaanderen.De gebouwen moeten verwarmd worden, die verwarming gebeurt met hout, mazout, aardgas en vervuilt de Vlaamse lucht. Wij moeten dringend die vervuiling belasten. Aangezien we alle brusselaars geen aanslagbrief in hun brievenbus willen sturen, sturen we de faktuur naar de Brusselse regering. Zo eenvoudig kan het leven zijn.

Corridor taks: alle Walen moeten door het zonienwoud om naar BXL te gaan werken. Het eenvoudigste is een taks te heffen op alle nummerplaten die door de corridor rijden. Nu we zo gezellig een netwerk met nummerplaatherkenning hebben moeten we daar gewoon een TRAJECTcontrole instellen, en die trajectcontrole zetten over gans het zonienwoud we de snelheid op 50km/u en heffen gezellig belasting op de Waalse haastige burger die gaat werken in BXL. We kunnen het best over de volledige zuiderkant van BXL zo'n trajectcontrole invoeren, wat voldoende moet zijn om ofwel alle Walen een ommetoer van 50km op te leggen, ofwel op hun gemak door het zonienwoud te tuffen.

Als het nog niet genoeg is kunnen we de truuk ook herhalen op de spoorlijnen. Die treinstellen van die Walen maken ook veel te veel lawaai voor de vlaamse gepensioneerde op de rand van het zonienwoud. Dus het onhelse lawaai van die treinstellen is iets waar vlamingen vanwakker liggen.

Waterzuiveringstaks:water vloeit naar beneden, dus al het Waalse water passeert noodgedwongen vlaanderen.het beste dat we kunnen doen is het water belasten op zijn vervuilingsgraad. En ja normen van kristalhelder rivierwater, en elk spoortje vervuiling belasten zodat ze verplicht zijn van al het water op te vangen en te verdampen, zodat er geen druppel vervuild rivierwater vlaanderen binnenkomt.

Ons baserend op het wereldberoemd Cocaine onderzoek van Prof Jan Tytgat: We heffen een cocaine taks op de coke in de Zenne. Het moet een fantastisch bedrag op leveren waarmee we de luchthaven taksen proportioneel kunnen doen zakken..

4° Wat ook goed moet lukken is een netwerktaks op de elektrische energievoorziening naar Brussel. Elektriciteit is noodzakelijk voor Brussel, maar de Vlamingen worden geterroriseerd door die elektrische smog...

5° Een taks op de watervoorziening van Brussel, uiteindelijk moet al het Waalse water door Vlaamse grond, remember BXL ligt in een enclave. We mogen op zijn Oekrains daar bvb 50% van aftappen en naar Vlaanderen doen vloeien als een soort transportbelasting met voordeel in natura. Kopen we geen water meer van de Walen, we krijgen het gewoon. Want al dat water die de Brusselaars krijgen wordt dan toch vervuild. Die vervuiling kan dan rustig belast worden aan de Brusselse kant. Wat voor zin heeft het dat wij ons water zitten te zuiveren als de Brussels gewest met veel te laxe normen ons oppervlakte water bezoedelt.

6° Een taks op de GLASVEZELverbinding, per BIT, zou ook nog iets interessants en toekomstgericht kunnen zijn. Het BRAIN van europa getakseerd per BIT die naar de hoofdstad wordt geduwd... Uiteraard kunnen we ook een 'porntaks' invoeren, dus het debiet van de porno sites zal wel ruim genoeg zijn om daar een aardige stuiver aan te verdienen. Kan niemand iets op tegen hebben dat er wat minder porno gekeken wordt op het werk ? Uiteindelijk veronderstel je dat de hoofdstad van Europa zich bezighoudt met werken, en niet met porno bekijken. De zondetaks op binair niveau.

7° Een BXL- RING - LEZ lage emissie zone maken, bvb alleen elektrisch door het zonienwoud..., moet zeker ook iets verrassends opleveren, dat al die walen verplicht zijn van een pluginhybride te kopen... Met de vrachtwagens kunnen we ook prachtige dingen doen. Laten we de kilometerheffing van de vrachtwagens op de ring van Brussel vertienvoudigen. Moet zowat de volledige Waalse economie tot stilstand kunnen brengen. Die Waalse vrachtwagens maken veel te veel lawaai, en kunnen we missen als kiespijn, dat is toch allemaal gesubsidieerde economie. Hoe meer je de Waalse subsidies afbouwt, hoe efficienter de Belgische economie wordt. Het takseren van de Waalse economie zorgt voor een groei van de Vlaamse bedrijven. Moet zeker lukken.

6° Een BXL Zonien stiltetaks... Alles dat meer dan 40dB lawaai maakt, sneller dan 30km/u rijdt vliegt de flitspaal op. Het zal stalen zenuwen vragen om voorbij die trajectcontrole te kruipen.

7° Een CO2 doorgangtaks in een corridor rond BXL. Dus al wie door een donut rond BXL rijdt, betaalt een doorgangtaks voor zijn afgelegde afstand. Die CO2 versmacht die arme vlamingen op de rand, en moet dus voldoende belast worden zodat het negatieve gedrag van de Walen aan banden kan gelegd worden. Zo'n taksen moeten dan dienen om volledig de landingsrechten voor alle vroege vluchten gratis te maken. Of zelfs een vroegstart premie te geven aan de luchtvaartmaatschappijen. Wie voor 7:00u opstijgt krijgt 500euro subsidie

Hoe moet dit verder ?

Wel ik begrijp eigenlijk niet dat je staats-structuren en regelgevend werk zodanig kunt maken dat NIMBY regels een land zo in een impasse kunnen duwen. Want kijk, als BXL overvliegende vliegtuigen kan takseren, dan begrijp ik niet op basis van welke wetgeving zij dit doet en op basis van welke informatie ?

Vlaanderen kan dus alle vluchten van Nederland,London, Parijs, Berlijn die boven ons land gaan belasten ? Bij mijn weten zijn alle taksen die Europa aan de luchtvaart probeert op te leggen al altijd met succes in de vuilbak gekieperd... De enige taks waar ze niet aan ontsnappen is de luchthaven taks. En die luchthaven ligt toevallig op Vlaams grondgebied.

Stel dat BXL toch zijn gedacht doordrijft. Dan lijkt mij alle bovengenoemde taksen ook rechtvaardig. Laten we alle BXL overlast takseren, zodat Vlaanderen budget heeft om de landingsrechten te doen zakken. Het kan het beste signaal zijn om die BXL-Zaventem Vaudeville op zijn plaats te zetten.

Maar anderzijds, een OPLOSSING zou in twee richtingen kunnen gaan

Hef een taks op de luidste vliegtuigen die met het meeste lawaai opstijgen vanuit Zaventem. Een taks in functie van dB. Als een Airbus kan opstijgen met 80dB en een nu niet meer vliegende concorde met 120dB dan lijkt mij duidelijk dat binnen dit model een cutoff van 82dB goed moet zijn om te zorgen dat de stilste vliegtuigen boven BXL opstijgen... dat luchtvaarmaatschapijen hun vloot optimaliseren in functie van die taksen.

Gebruik een deel van de luchthaven taksen om de huizen daken en ramen verder doorgedreven te isoleren... Niet zomaar geld geven om te isoleren maar geven voor resultaat en meetbare geluidsreductie. Een objectieve gemeten geluidsoverlast van bvb 55dB, en een gemeten geluidsreductie van 10dB. Niet zomaar de geluidsfetisjisten die klagen omdat ze 47dB overvliegende vliegtuigen horen , maar werkelijk objectief de slechtst geïsoleerde huizen gaan aanpakken.