Koen Geens (CD&V) pleit passioneel voor pampers (en tussen de lijnen wijst hij N-VA terecht)

Een toch eerder 'serieus' boegbeeld van CD&V, die plots een passioneel pleidooi houdt om de pamper in onze maatschappij te koesteren? Wel, Koen Geens, CD&V-minister van Justitie, doet het op z'n Facebook. "De waarheid is dat we vroeg of laat allemaal een pamper nodig hebben. En dat niemand die graag wil." Of hoe de 'zachte' CD&V zich afzet tegen de 'harde' N-VA. 

Pampers? Ja, echt pampers. "De pamper is één van de beste uitvindingen aller tijden", zo schrijft Koen Geens vandaag op z'n Facebookpagina. Een opmerkelijk pleidooi, maar tussen de lijnen ook een duidelijke politieke boodschap. "God weet hoe vernederend niet meer piepjonge kleuters het soms vinden om hem ’s nachts te moeten dragen. Om te zwijgen van ouderen die men soms een pamper aandoet om te vermijden dat ze ’s nachts uit bed zouden willen of moeten. We kunnen ervan uitgaan dat niemand een pamper draagt als het niet nodig is, of als anderen het niet nodig vinden. En dat niemand hem echt graag draagt. In een samenleving waar men eindelijk zo volwassen is om het kleuters niet meer ten kwade te duiden dat ze nog een pamper moeten dragen, en waarin men ouderen begrijpt die boos zijn omdat men ze tegen heug en meug een pamper aan doet, is de pamper dus heel ongelukkige beeldspraak."

Die beeldspraak waar Geens naar refereert ("we moeten stoppen met mensen te pamperen"), die gaat over de N-VA. Niet dat Bart De Wever (N-VA) of iemand van z'n troepen het recent lanceerde, maar boven op een analyse van De Tijd vandaag over de koers van die partij prijkte de kop: "N-VA heeft het gehad met het gepamper." Het stuk duidt waarom N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir zo fel de aanval heeft ingezet op Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding: het is hun rechtse lijn, en de overtuiging dat allochtonen 'genoeg gepamperd' zijn geweest.

Maar Geens is het helemaal niet eens met die analyse. "Ik word moe van mensen die denken dat zij en hun ouders het helemaal alleen en zelf gemaakt hebben. En dat wie het niet zelf maakt, dat aan zichzelf te danken heeft of, erger nog, daar zelf schuld aan heeft", zo schrijft hij.

En hij verdedigt ook de Belgische aanpak van de afgelopen decennia: "België is in vele opzichten een sociaal voorbeeld geweest de laatste vijftig jaar. En dat heeft ons land geen windeieren gelegd. De toenemende sociale gelijkheid en het onderwijs voor iedereen hebben een economische groei zonder weerga gebracht. Meer ongelijkheid, een grotere tegenstelling tussen arm en rijk, is altijd slecht voor de economie, hoe men het ook draait of keert. Het budgettair zuinige westen van morgen zal meer armen tellen dan het budgettair gulle westen van gisteren. En dus minder economische groei."

En hij past de 'pampertheorie' ook toe op zichzelf: "Ik heb het gemaakt in België, zeker, met veel geluk en een goede gezondheid(szorg). Of ik het ook zou gemaakt hebben in Amerika, is minder zeker. En als ik in een ontwikkelingsland geboren was, was ik zeker al lang dood, want zo gezond ben ik nu ook weer niet. De waarheid is dat we vroeg of laat allemaal een pamper nodig hebben. En dat niemand die graag wil."

Lees hier de volledige post:

Lees meer