Leven op aarde begon veel vroeger dan we dachten, hoewel dat volgens 40% Amerikanen fake news is

Terwijl in het Witte Huis ondertussen mensen zitten (vice-president Pence en onderwijsminister Devos) die geloven dat de aarde nog geen 10.000 jaar oud is, hebben wetenschappers in het noorden van Canada de oudste sporen van leven op aarde gevonden. En die zijn meer dan 4 miljard oud. 

Hun ontdekking zal door ongeveer 40% van de Amerikanen als fake news worden bestempeld: peilbureau Gallup vraagt Amerikanen al drie decennia waar ze denken dat het leven op aarde vandaan komt en trekt iedere keer ongeveer dezelfde conclusie. Ruim 40% is overtuigd dat God zo'n 10.000 jaar geleden de wereld heeft geschapen.

De helft daarvan wil ondertussen wel toegeven dat er enige vorm van evolutie bij te pas kwam, maar, en da’s geen onbelangrijke nuance, “geleid door God”. Slechts 19% van de Amerikanen verwerpt enige tussenkomst van God in ons ontstaan. Alweer, die cijfers zijn de jongste dertig jaar nauwelijks veranderd.

Onder hen de kersverse minister van Onderwijs Betsy Devos en vice-president Mike Pence, beide voorvechters om die absurde versie van ons ontstaan als verplichte leerstof te maken naast de gangbare, wetenschappelijk versie.

4,28 miljard jaar geleden ...

Ze zitten er sowieso een paar miljard jaar naast. Want in Canada zijn de oudste sporen van leven gevonden. Het zijn fossielen van ijzervretende bacteriën van minstens 3,75 miljard jaar oud. Mogelijk zijn ze zelfs 4,28 miljard jaar oud. Het vorige record stond op 3,70 miljard jaar. De aarde zelf is 4,55 miljard jaar oud.

In augustus vorig jaar presenteerden Australische onderzoekers ook al ‘oudste sporen van leven’. Het ging toen om fossielen van 3,7 miljard jaar oud die waren gevonden in Groenland. Dat waren versteende matten van bacteriën die in ondiepe zeeën groeiden.

De fossielen uit Canada zijn ouder en van een andere type bacterie afkomstig. Het zijn holle draden en buisjes die ooit door ijzerverterende bacteriën gevormd zijn. Ze zijn gevonden in de Nuvvuagittuq-belt, een rotslaag aan de oostkust van de Hudsonbaai.

Bliksemstart

De fossiele resten zijn ongeveer half zo dik als een mensenhaar en een halve millimeter lang. Ze zaten in kwarts-rotsen. Die rotsen zijn waarschijnlijk gevormd in zogeheten hydrothermale bronnen diep onder de zeespiegel. Dat zijn plekken waar warm water vanuit de aardkorst in zee spuit, vaak door vulkanen in de buurt. Daar krioelt het van het leven.

Een datering wees in 2008 uit dat de rotsen in Nuvvuagittuq 4,28 miljard jaar oud zijn. Gesteenten die mogelijk later die rotslaag zijn binnengedrongen zijn op 3,75 miljard jaar gedateerd.

Microfossielen van meer dan drie miljard jaar oud zijn extreem zeldzaam. Cellen zijn zo fragiel dat ze alleen ín gesteenten bewaard kunnen blijven. Maar de meeste rotsen van de juiste ouderdom zijn al lang verweerd, vervormd of weer door de aardmantel verzwolgen.

De fossielen wijzen er op dat het leven mogelijk een bliksemstart heeft gemaakt. De eerste oceanen ontstonden ongeveer 4,4 miljard jaar geleden. Als de datering van 4,28 miljard jaar klopt, moet het leven bijna onmiddellijk zijn ontstaan en over de aarde zijn uitgewaaierd. Ten minste, als je niet gelooft dat God de aarde heeft geschapen 10.000 jaar geleden zoals in de Bijbel staat …