Vrees misschien voor hogere prijzen diesel, maar verder hoeft regering Michel nauwelijks geld te zoeken

De regering van premier Charles Michel (MR) mag eindelijk nog eens een 'makkelijke' begrotingscontrole doen. Ze zoeken 'maar' 313 miljoen euro, een peulschil vergeleken met vorige oefeningen. Verwacht je dus maximum aan de voorspelbare zaken, zoals wat besparingen hier en daar, en eventueel nog eens een wat hogere dieselprijs. Straks, in de zomer, wordt het helemaal anders voor de regering. 

Dit weekend buigt de regering zich over de begroting. Maar veel moeite zal ze niet hebben: het gaat maar om een relatief 'kleine' som, 313 miljoen euro. Dat cijfer komt van het Monitoringcomité, de cijfermensen van de regering. De ministers gingen eerst uit van zo'n 500 miljoen. Maar het is dus een dikke 300 miljoen, dat is zo gevonden, als hier en daar bespaard wordt en eventueel nog een verhoging van accijnzen bijkomt.

De echte discussies gaan daar dus niet over. Enerzijds is er de vraag hoe veel van de reservespaarpot, de zogenaamde 'buffer' in de begroting, waar nog 739 miljoen inzat, nu toch wordt aangesproken. Vooral de N-VA wil daar eigenlijk niet te veel aan raken.

Want zo komt de andere vraag op tafel: wat gaat het worden voor de zomer, wanneer de cijfers voor 2018 en 2019 op tafel komen. De belofte van de regering bij de start, een budget in evenwicht, is in theorie nog altijd te halen. Maar dan gaat er wel een enorme inspanning moeten gedaan worden, minstens zo'n 4 miljard, maar het kan ook oplopen tot 8 miljard.

Het spaarvarken openbreken of niet?

Al dan niet nu dat kleiner spaarvarken van 739 miljoen openbreken, zegt veel over hoe je ook naar 2018 en 2019 kijkt. Het alternatief is om gewoon die 300 miljoen te zoeken, plus die spaarpot te laten voor wat ze is: dan moet je op zoek naar 1 miljard om de cijfers te halen. Daar heeft minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) blijkbaar niet echt zin in, ze had het al over "de buffer die z'n nut bewijst'. De MR wil vooral de mensen geen pijn doen. In Franstalig België voelt iedereen de hete adem van de communistische PTB in de nek.

Vooral de N-VA wil er niet aankomen, omdat het spaarvarken vooral bedoelt is om hun minister van Financiën Johan Van Overtveldt wat ruimte te geven. Hij is verantwoordelijk voor de inkomsten, en die zijn nu al telkens minder gebleken dan vooraf geraamd door z'n administratie. Dus dik 700 miljoen achter de hand hebben voor als het toch opnieuw zou tegenvallen bij de inkomsten, maakt het veel veiliger.

Het zijn nu vooral aan de uitgavenkant extra kosten, die maken dat er toch een gat is van zo'n 1 miljard. Dus, beter dat dichtrijden, en niet in de reservepot zitten, zo vindt de N-VA.

Goede economie, dan is het altijd makkelijker

Echt verwonderlijk zijn de cijfers overigens niet, economisch gaat het relatief goed op dit moment: de economie groeit, er komen jobs bij. In zo'n klimaat begrotingen maken is dus altijd veel makkelijker.

Het maakt ook dat voor de discussie deze zomer een mogelijke begroting in evenwicht in 2019 nog altijd een optie blijft. En de andere grote dossiers blijven ook op tafel: de hervorming van de vennootschapsbelasting, en een eventuele bijkomende taks op inkomsten uit vermogens. Dat zijn punten die enerzijds N-VA en anderzijds CD&V absoluut willen binnenhalen. Die discussie kwam eind vorig jaar al op tafel, maar is niet weg. De premier trok de zaak naar zich, maar veel beweegt er ondertussen niet. Dat leidt dan weer tot frustratie bij N-VA, die absoluut de lagere vennootschapsbelasting wil voor haar minister Van Overtveldt.

Lees meer